Webex Meetings mobilappsinställningar

Öppna appen och tryck på Inställningar för att visa inställningsmenyn.

 • Mitt konto– se din kontoinformation och du kan även logga ut från den här inställningen.

 • Allmänt– ändra inställningar för att ta bort delade filer och program efter Webex-möten. Du kan även ändra dina aviseringsinställningar.

 • Ljud och video– justera ljud- och videoinställningarna för möten och låt appen använda mobildata.

 • Möteslista– integrera din Webex-kalender, enhetskalender eller Microsoft Office 365-kalender med -appen.

 • Hjälp– se självstudievideor, rapportera problem och öppna hjälpcentret Cisco Webex hjälpcenter för mer information om appen.

 • Om– visa appversion och servicevillkor.

Överför en profilbild

Om din webbplatsadministratör har aktiverat den här funktionen kan du överföra egna bilder så att de visas som profilbild. Gå till Inställningar > Mitt konto och knacka på dina initialer eller nuvarande profilbild. Du kan välja att göra något av följande:

 • Ta enbild – använd kameran på din enhet för att ta en bild.

 • Välj befintlig bild– välj en bild från enhetens galleri.

 • Ta bortfoto – ta bort nuvarande profilbild.


  Beroende på din webbplats kanske du inte ser alternativet att ta bort ditt profilbild.

Uppdatera ditt profilnamn

Gå till Inställningar > Mitt konto > Visningsnamn. Redigera ditt för- och efternamn, och när du är klar knackar du på Spara.

Uppdatera ditt lösenord

Gå till Inställningar för > Mitt konto > Ändra lösenord . Ange ditt nuvarande lösenord under Gammalt lösenord och ange sedan ditt nya lösenord under Nytt lösenord och Bekräfta lösenord och klicka på Spara.

Just nu kan du endast ändra ditt lösenord om din Webex-webbplats hanteras i Webex-webbplatsadministration.

Växla mellan ljus- och mörkläge

Du kan ställa in appen så att den använder ljus eller mörkt läge som standard. Ljust och mörkt läge ändrar appsidorna, t.ex. Mina möten inspelningar och mötens utseende.

Gå till Inställningar > allmän > och välj sedan om du vill använda ljus- eller mörkt läge.

Dämpa bakgrundsljud

Begränsa distraktioner från bakgrundsljud så att du inte stör dina möten. Gå till Inställningar > Ljud och video och knacka sedan på Ta bort bakgrundsljud.

Webex Meetings mobilappsinställningar

Öppna appen och tryck på Mer > inställningar för att visa huvudinställningsmenyn.

 • Mitt konto– se din kontoinformation och du kan även logga ut från den här inställningen.

 • Allmänt– ändra inställningar för att ta bort delade filer och program efter Webex-möten. Du kan även ändra dina aviseringsinställningar.

 • Ljud och video– justera ljud- och videoinställningarna för möten och låt appen använda mobildata.

 • Möteslista– integrera din Webex-kalender, enhetskalender eller Microsoft Office 365-kalender med -appen.

 • Hjälp– se självstudievideor, rapportera problem och öppna hjälpcentret Cisco Webex hjälpcenter för mer information om appen.

 • Om– visa appversion och servicevillkor.

Överför en profilbild

Om din webbplatsadministratör har aktiverat den här funktionen kan du överföra egna bilder så att de visas som profilbild. Gå till Mer > inställningar > Mitt konto och knacka på dina initialer eller aktuella profilbild. Du kan välja att göra något av följande:

 • Ta enbild – använd kameran på din enhet för att ta en bild.

 • Välj befintlig bild– välj en bild från enhetens galleri.

 • Ta bortfoto – ta bort nuvarande profilbild.

Uppdatera ditt profilnamn

Gå till Mer > Inställningar > Mitt konto > Visningsnamn. Redigera ditt för- och efternamn, och när du är klar knackar du på Spara.

Uppdatera ditt lösenord

Gå till Fler > inställningar > Mitt konto > Ändra lösenord . Ange ditt nuvarande lösenord under Gammalt lösenord och ange sedan ditt nya lösenord under Nytt lösenord och Bekräfta lösenord och klicka på Spara.

Just nu kan du endast ändra ditt lösenord om din Webex-webbplats hanteras i Webex-webbplatsadministration.

Växla mellan ljus- och mörka lägen

Du kan ställa in appen så att den använder ljus eller mörkt läge som standard. Ljust och mörkt läge ändrar appsidorna, t.ex. Mina möten inspelningar . och möten ser ut.

Gå till Mer > inställningar > Mitt konto > Allmänt . Under Utseende väljer du om du vill använda ljus eller mörkt läge.

Om du använder Android 10 eller senare använder Webex Meetings-app - versionen automatiskt med det tema som du ställer in i dina systeminställningar.

Dölj mötesdeltagare som inte delar video

Fokusera endast på mötesdeltagare som delar sin video under ett möte eller en händelse genom att dölja dem. Tryck Mer, Ljud och video och sedan på Dölj deltagare med video av.

Dämpa bakgrundsljud

Begränsa distraktioner från bakgrundsljud så att du inte stör dina möten. Gå till Mer > Inställningar > Ljud och video och knacka sedan på Ta bort bakgrundsljud.