Meetings-mobilappsinställningar

Öppna appen och tryck på Inställningar för att visa inställningsmenyn.

 • Mitt konto–Visa din kontoinformation och du kan även logga ut från den här inställningen.

 • Allmänt– Ändra inställningar för att ta bort delade filer och program efter Webex-möten. Du kan även ändra dina aviseringsinställningar.

 • Ljud och video– Justera ljud- och videoinställningarna för möten och låt appen använda mobildata.

 • Möteslista– integrera din Webex-kalender, enhetskalender eller Microsoft Office 365-kalender med -appen.

 • Hjälp– se handledningsvideor, rapportera problem och öppna Webex hjälpcenter för mer information om appen.

 • Om– Visa appversion och servicevillkor.

Ladda upp en profilbild

Om din webbplatsadministratör har aktiverat den här funktionen kan du överföra egna bilder så att de visas som profilbild.

1

Gå till Inställningar > Mitt konto och knacka på dina initialer eller nuvarande profilbild.

2

Välj att göra något av följande:

 • Ta enbild – använd kameran på din enhet för att ta en bild.
 • Välj befintligt foto– välj en bild från enhetens galleri.
 • Ta bortfoto – ta bort nuvarande profilbild.

 

Beroende på din webbplats kanske du inte ser alternativet att ta bort ditt profilbild.

Uppdatera ditt profilnamn

1

Gå till Inställningar > Mitt konto > Visningsnamn.

2

Redigera ditt för- och efternamn, och när du är klar knackar du på Spara.

Uppdatera ditt lösenord

1

Gå till Inställningar > Mitt konto > Ändra lösenord .

2

Ange ditt nuvarande lösenord under Gammalt lösenord, ange sedan ditt nya lösenord under Nytt lösenord och Bekräfta lösenord och klicka på Spara.


 

Just nu kan du endast ändra ditt lösenord om din Webex-webbplats hanteras i Webex-webbplatsadministration.

Växla mellan ljus- och mörkt läge

Du kan ställa in appen så att den använder ljus eller mörkt läge som standard. Ljust och mörkt läge ändrar appsidorna, t.ex. Mina möten inspelningar och mötens utseende.

1

Gå till Inställningar för > allmän > utseende .

2

Växla Använd enhetsinställningar av vid behov och välj sedan ljus- eller mörkläge.

Stäng av bakgrundsljud

Begränsa distraktioner från bakgrundsljud så att du inte stör dina möten.

Gå till Inställningar > Ljud och video och knacka sedan på Ta bort bakgrundsljud.

Meetings-mobilappsinställningar

Öppna appen och knacka på Mer > inställningar för att visa huvudinställningsmenyn.

 • Mitt konto–Visa din kontoinformation och du kan även logga ut från den här inställningen.

 • Allmänt– Ändra inställningar för att ta bort delade filer och program efter Webex-möten. Du kan även ändra dina aviseringsinställningar.

 • Ljud och video– Justera ljud- och videoinställningarna för möten och låt appen använda mobildata.

 • Möteslista– integrera din Webex-kalender, enhetskalender eller Microsoft 365-kalender med -appen.

 • Hjälp– se handledningsvideor, rapportera problem och öppna Webex hjälpcenter för mer information om appen.

 • Om– Visa appversion och servicevillkor.

Ladda upp en profilbild

Om din webbplatsadministratör har aktiverat den här funktionen kan du överföra egna bilder så att de visas som profilbild.

1

Gå till Mer > Inställningar > Mitt konto och knacka på dina initialer eller aktuella profilbild.

2

Välj att göra något av följande:

 • Ta enbild – använd kameran på din enhet för att ta en bild.
 • Välj befintligt foto– välj en bild från enhetens galleri.
 • Ta bortfoto – ta bort nuvarande profilbild.

Uppdatera ditt profilnamn

1

Gå till Mer > Inställningar > Mitt konto > Visningsnamn.

2

Redigera ditt för- och efternamn, och när du är klar knackar du på Spara.

Uppdatera ditt lösenord

1

Gå till Fler > inställningar > Mitt konto > Ändra lösenord .

2

Ange ditt nuvarande lösenord under Gammalt lösenord och ange sedan ditt nya lösenord under Nytt lösenord och Bekräfta lösenord och klicka på Spara.


 

Just nu kan du endast ändra ditt lösenord om din Webex-webbplats hanteras i Webex-webbplatsadministration.

Växla mellan ljus- och mörkt läge

Du kan ställa in appen så att den använder ljus eller mörkt läge som standard. Ljust och mörkt läge ändrar appsidorna, t.ex. Mina möten inspelningar . och möten serut.

1

Gå till Mer > Inställningar > Allmänt.

2

Växla Använd enhetsinställningar av vid behov och välj sedan ljus- eller mörkläge.

Stäng av bakgrundsljud

Begränsa distraktioner från bakgrundsljud så att du inte stör dina möten.

Gå till Mer > inställningar > Ljud och video och växla sedan på Ta bort bakgrundsljud.