Ustawienia aplikacji mobilnej Spotkania

Otwórz aplikację i dotknij opcji Ustawienia, aby wyświetlić główne menu ustawień.

 • Moje konto— wyświetla informacje o koncie, a także możesz wylogować się z tego ustawienia.

 • Ogólne— umożliwia zmianę ustawień czyszczenia udostępnionych plików i historii po spotkaniach Webex. Możesz także zmienić ustawienia powiadomień.

 • Audio i wideo— dostosuj ustawienia audio i wideo spotkań i zezwól aplikacji na korzystanie z komórkowej transmisji danych.

 • Lista spotkań— zintegruj z aplikacją kalendarz Webex, kalendarz urządzenia lub kalendarz usługi Microsoft Office 365.

 • Pomoc— obejrzyj filmy instruktażowe, zgłoś problemy i uzyskaj dostęp do Centrum pomocy Webex, aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji.

 • Informacje— wyświetl wersję aplikacji i Warunki korzystania z usługi.

Przesyłanie zdjęcia profilowego

Jeśli administrator witryny włączył tę funkcję, możesz przesłać własne obrazy, aby wyświetlić je jako zdjęcie profilowe.

1

Przejdź do Ustawień > Moje konto i dotknij swoich inicjałów lub bieżącego zdjęcia profilowego.

2

Wybierz jedną z następujących czynności:

 • Zrób zdjęcie— zrób zdjęcie za pomocą aparatu urządzenia.
 • Wybierz opcję Istniejącezdjęcie — wybierz zdjęcie z galerii urządzenia.
 • Usuń zdjęcie— usuń bieżące zdjęcie profilowe.

 

W zależności od witryny opcja usunięcia zdjęcia profilowego może nie być widoczna.

Aktualizowanie nazwy profilu

1

Przejdź do Ustawień > Moje konto > Nazwa wyświetlana.

2

Edytuj swoje imię i nazwisko, a po zakończeniu stuknij pozycję Zapisz.

Zaktualizuj hasło

1

Przejdź do Ustawienia > Moje konto > Zmień hasło .

2

Wprowadź bieżące hasło w obszarze Starehasło, a następnie wprowadź nowe hasło w obszarach Nowe hasło i Potwierdźhasło, a następnie kliknij przycisk Zapisz .


 

Obecnie hasło można zmienić tylko wtedy, gdy witryna Webex jest zarządzana w administracyjnym serwisie Webex.

Przełączanie między trybem jasnym i ciemnym

Możesz ustawić aplikację tak, aby domyślnie używała trybu jasnego lub ciemnego. Tryb jasny i ciemny zmieniają wygląd stron aplikacji, takich jak Moje spotkania lub Nagrania, oraz spotkań.

1

Przejdź do Ustawień > Ogólne > wygląd .

2

W razie potrzeby wyłącz opcję Użyj ustawień urządzenia, a następnie wybierz opcję Tryb jasny lub ciemny.

Wyciszanie szumu tła

Ogranicz zakłócenia powodowane przez hałas w tle, aby nie zakłócać spotkań.

Przejdź do obszaru Ustawienia > Audio i wideo , a następnie naciśnij pozycję Usuń szum tła .

Ustawienia aplikacji mobilnej Spotkania

Otwórz aplikację i dotknij Opcji Więcej > Ustawienia, aby wyświetlić główne menu ustawień.

 • Moje konto— wyświetla informacje o koncie, a także możesz wylogować się z tego ustawienia.

 • Ogólne— umożliwia zmianę ustawień czyszczenia udostępnionych plików i historii po spotkaniach Webex. Możesz także zmienić ustawienia powiadomień.

 • Audio i wideo— dostosuj ustawienia audio i wideo spotkań i zezwól aplikacji na korzystanie z komórkowej transmisji danych.

 • Lista spotkań— zintegruj z aplikacją kalendarz Webex, kalendarz urządzenia lub kalendarz platformy Microsoft 365.

 • Pomoc— obejrzyj filmy instruktażowe, zgłoś problemy i uzyskaj dostęp do Centrum pomocy Webex, aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji.

 • Informacje— wyświetl wersję aplikacji i Warunki korzystania z usługi.

Przesyłanie zdjęcia profilowego

Jeśli administrator witryny włączył tę funkcję, możesz przesłać własne obrazy, aby wyświetlić je jako zdjęcie profilowe.

1

Przejdź do sekcji Więcej > Ustawienia > Moje konto i dotknij swoich inicjałów lub aktualnego zdjęcia profilowego.

2

Wybierz jedną z następujących czynności:

 • Zrób zdjęcie— użyj aparatu urządzenia, aby zrobić zdjęcie.
 • Wybierz opcję Istniejącezdjęcie — wybierz zdjęcie z galerii urządzenia.
 • Usuń zdjęcie— usuń bieżące zdjęcie profilowe.

Aktualizowanie nazwy profilu

1

Przejdź do sekcji Więcej ustawień > > Moje konto > Nazwa wyświetlana.

2

Edytuj swoje imię i nazwisko, a po zakończeniu stuknij pozycję Zapisz.

Zaktualizuj hasło

1

Przejdź do sekcji Więcej > ustawienia > Moje konto > Zmień hasło .

2

Wprowadź bieżące hasło w obszarze Stare hasło , a następnie wprowadź nowe hasło wobszarze Nowe hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk Zapisz .


 

Obecnie hasło można zmienić tylko wtedy, gdy witryna Webex jest zarządzana w administracyjnym serwisie Webex.

Przełączanie między trybem jasnym i ciemnym

Możesz ustawić aplikację tak, aby domyślnie używała trybu jasnego lub ciemnego. Tryb jasny i ciemny zmieniają wygląd stron aplikacji, takich jak Moje spotkania lub Nagrania. i spotkania.

1

Przejdź do sekcji Ustawienia > > Ogólne.

2

W razie potrzeby wyłącz opcję Użyj ustawień urządzenia, a następnie wybierz opcję Tryb jasny lub ciemny.

Wyciszanie szumu tła

Ogranicz zakłócenia powodowane przez hałas w tle, aby nie zakłócać spotkań.

Przejdź do pozycji Ustawienia > > Audio i wideo , a następnie włącz opcję Usuń szum tła .