Innstillinger for mobilapp for møter

Åpne appen og trykk på Innstillinger for å se hovedinnstillingsmenyen.

 • Min konto– Se kontoinformasjonen din, og du kan også logge av fra denne innstillingen.

 • Generelt– Endre innstillinger for fjerning av delte filer og historikk etter Webex-møter. Du kan også endre varslingsinnstillingene.

 • Lyd og video– Juster lyd- og videoinnstillingene for møter, og la appen bruke mobildataene dine.

 • Møteliste– Integrer Webex-kalenderen, enhetskalenderen eller Microsoft Office 365-kalenderen med appen.

 • Hjelp– Se opplæringsvideoer, rapporter problemer og få tilgang til Hjelpesenter for Webex hvis du vil ha mer informasjon om appen.

 • Om– Vis appversjonen og vilkårene for bruk.

Laste opp et profilbilde

Laste opp et profilbilde

Hvis områdeadministratoren har aktivert denne funksjonen, kan du laste opp dine egne bilder som skal vises som profilbilde.

1

Gå til Innstillinger > Min konto , og trykk initialene eller det gjeldende profilbildet.

2

Velg å gjøre ett av følgende:

 • Ta bilde– bruk enhetens kamera til å ta et bilde.
 • Velg Eksisterende bilde– velg et bilde fra enhetens galleri.
 • Fjern bilde– slett gjeldende profilbilde.

 

Avhengig av området ser du kanskje ikke alternativet for å fjerne profilbildet ditt.

Oppdatere profilnavnet

Oppdatere profilnavnet

1

Gå til Innstillinger > Min konto > Visningsnavn.

2

Rediger for- og etternavnet ditt, og trykk Lagre når du er ferdig.

Oppdatere passordet

Oppdatere passordet

1

Gå til Innstillinger > Min konto > Endre passord .

2

Skriv inn gjeldende passord under Gammelt passord , skriv deretter inn det nye passordet under Nytt passord og Bekreft passord , og klikk Lagre .


 

For øyeblikket kan du bare endre passordet hvis Webex-området administreres i Administrasjon av Webex-område.

Bytte mellom lys og mørk modus

Bytte mellom lys og mørk modus

Du kan angi at appen skal bruke lys eller mørk modus som standard. Lys og mørk modus endrer hvordan appsider, for eksempel Mine møter eller opptak, og møter ser ut.

1

Gå til Innstillinger > Generelt > utseende .

2

Slå om nødvendig av bruk enhetsinnstillinger, og velg deretter Lys eller Mørk modus.

Dempe bakgrunnsstøy

Dempe bakgrunnsstøy

Begrens distraksjoner fra bakgrunnsstøy, slik at du ikke forstyrrer møtene dine.

Gå til Innstillinger > Lyd og video , og tapp deretter Fjern bakgrunnsstøy.

Innstillinger for mobilapp for møter

Åpne appen og trykk på Mer > Innstillinger for å se hovedinnstillingsmenyen.

 • Min konto– Se kontoinformasjonen din, og du kan også logge av fra denne innstillingen.

 • Generelt– Endre innstillinger for fjerning av delte filer og historikk etter Webex-møter. Du kan også endre varslingsinnstillingene.

 • Lyd og video– Juster lyd- og videoinnstillingene for møter, og la appen bruke mobildataene dine.

 • Møteliste– Integrer Webex-kalenderen, enhetskalenderen eller Microsoft 365-kalenderen med appen.

 • Hjelp– Se opplæringsvideoer, rapporter problemer og få tilgang til Hjelpesenter for Webex hvis du vil ha mer informasjon om appen.

 • Om– Vis appversjonen og vilkårene for bruk.

Laste opp et profilbilde

Laste opp et profilbilde

Hvis lokal administrator har aktivert denne funksjonen, kan du laste opp ditt eget bilde som skal vises som profilbilde.

1

Gå til Innstillinger for flere > > Min konto , og trykk initialene eller det gjeldende profilbildet ditt.

2

Velg å gjøre ett av følgende:

 • Ta bilde– Bruk enhetens kamera til å ta et bilde.
 • Velg Eksisterende bilde– Velg et bilde fra enhetens galleri.
 • Fjern bilde– Slett gjeldende profilbilde.

Oppdatere profilnavnet

Oppdatere profilnavnet

1

Gå til Flere innstillinger for > > Visningsnavn for Min konto > .

2

Rediger for- og etternavnet ditt, og trykk Lagre når du er ferdig.

Oppdatere passordet

Oppdatere passordet

1

Gå til Innstillinger for flere > > Min konto > Endre passord .

2

Skriv inn gjeldende passord under Gammelt passord , skriv deretter inn det nye passordet under Nytt passord og Bekreft passord , og klikk Lagre .


 

For øyeblikket kan du bare endre passordet hvis Webex-området administreres i Administrasjon av Webex-område.

Bytte mellom lys og mørk modus

Bytte mellom lys og mørk modus

Du kan angi at appen skal bruke lys eller mørk modus som standard. Lys og mørk modus endrer måten appsider, for eksempel Mine møter eller Innspillinger , og møter serut.

1

Gå til Flere > innstillinger > Generelt .

2

Slå om nødvendig av bruk enhetsinnstillinger, og velg deretter Lys eller Mørk modus.

Dempe bakgrunnsstøy

Dempe bakgrunnsstøy

Begrens distraksjoner fra bakgrunnsstøy, slik at du ikke forstyrrer møtene dine.

Gå til Flere > Innstillinger > Lyd og video , og slå deretter på Fjern bakgrunnsstøy.