Postavke mobilnih aplikacija za sastanke

Otvorite aplikaciju i dodirnite postavke da biste prikazali glavni meni postavki.

 • Moj nalog– Pogledajte informacije o nalogu, a možete i da se odjavite iz ove postavke.

 • Opštepostavke – Promenite postavke za brisanje deljenih datoteka i istorije nakon Webex sastanaka. Takođe možete da promenite postavke obaveštenja.

 • Audio & Video– Prilagodite audio i video postavke za sastanke i dozvolite aplikaciji da koristi mobilne podatke.

 • Listasastanaka – Integrišete Webex kalendar, kalendar uređaja ili Microsoft Office 365 kalendar sa aplikacijom.

 • Pomoć– Pogledajte video zapise sa uputstvima, prijavite probleme i pristupite Webex centru za pomoć za više informacija o aplikaciji.

 • Osnovnipodaci o – Prikaz verzije aplikacije i Uslova korišćenja usluge.

Otpremanje slike profila

Otpremanje slike profila

Ako je administrator lokacije omogućio ovu funkciju, možete da otpremite sopstvene slike da bi se prikazale kao slika profila.

1

Idite na podešavanja > moj nalogi dodirnite inicijale ili trenutnu sliku profila.

2

Odaberite da uradite nešto od sledećeg:

 • Napravitefotografiju – koristite fotoaparat uređaja da biste snimili fotografiju.
 • Odaberite postojećufotografiju – izaberite fotografiju iz galerije uređaja.
 • Uklonifotografiju – izbrišite trenutnu sliku profila.

 

U zavisnosti od lokacije, možda nećete videti opciju uklanjanja slike profila.

Ažuriranje imena profila

Ažuriranje imena profila

1

Idite na postavke > ime za prikaz > naloga.

2

Uredite ime i prezime, a kada završite, dodirnite Sačuvaj .

Ažuriranje lozinke

Ažuriranje lozinke

1

Idite na podešavanja > Moj nalog > promenite lozinku.

2

Unesite trenutnu lozinku u okviru Stara lozinka, zatim unesite novu lozinku u okviru Stavke Nova lozinka i Potvrdi lozinku ikliknite na dugme Sačuvaj .


 

U ovom trenutku lozinku možete da promenite samo ako se vašom Webex lokacijom upravlja u administraciji Webex lokacije.

Prebacivanje između svetlog i tamnog režima

Prebacivanje između svetlog i tamnog režima

Aplikaciju možete da podesite tako da podrazumevano koristi svetli ili tamni režim. Svetli i tamni režim menjaju izgled stranica aplikacija, kao što su "Moji sastanci" ili"Snimci" i "Sastanci".

1

Idite na postavke > Opšte > izgledu.

2

Ako je potrebno, isključite opciju "Koristi postavke uređaja", a zatim odaberite režim "Svetlo" ili "Tamno".

Priguši pozadinsku buku

Priguši pozadinsku buku

Ograničite odvraćanje pažnje od pozadinske buke da ne biste ometali sastanke.

Idite na Settings > Audio & Video , a zatim dodirnite Ukloni pozadinsku buku.

Postavke mobilnih aplikacija za sastanke

Otvorite aplikaciju i dodirnite još > postavki da biste prikazali glavni meni postavki.

 • Moj nalog– Pogledajte informacije o nalogu, a možete i da se odjavite iz ove postavke.

 • Opštepostavke – Promenite postavke za brisanje deljenih datoteka i istorije nakon Webex sastanaka. Takođe možete da promenite postavke obaveštenja.

 • Audio & video– Podesite audio i video postavke za sastanke i dozvolite aplikaciji da koristi mobilne podatke.

 • Listasastanaka – Integrišete Webex kalendar, kalendar uređaja ili Microsoft 365 kalendar sa aplikacijom.

 • Pomoć– Pogledajte video zapise sa uputstvima, prijavite probleme i pristupite Webex centru za pomoć za više informacija o aplikaciji.

 • Osnovnipodaci o – Prikaz verzije aplikacije i Uslova korišćenja usluge.

Otpremanje slike profila

Otpremanje slike profila

Ako je administrator lokacije omogućili ovu funkciju, možete da otpremite svoju sliku da biste prikazali kao sliku profila.

1

Idite na lokaciju > Postavke > moj nalogi dodirnite svoje inicijale ili trenutnu sliku profila.

2

Odaberite da uradite nešto od sledećeg:

 • Snimitefotografiju – koristite fotoaparat uređaja da biste snimili fotografiju.
 • Odaberite postojećufotografiju – Izaberite fotografiju iz galerije uređaja.
 • Uklonifotografiju – Izbrišite trenutnu sliku profila.

Ažuriranje imena profila

Ažuriranje imena profila

1

Idite na stranicu "Još > postavki > " ime > naloga za prikaz.

2

Uredite ime i prezime, a kada završite, dodirnite Sačuvaj .

Ažuriranje lozinke

Ažuriranje lozinke

1

Idite na stranicu > Postavke > Moj nalog > promenite lozinku.

2

Unesite trenutnu lozinku u okviru Stare lozinke, a zatim unesite novu lozinku u okviru Stavke Nova lozinka i Potvrdite lozinku i kliknite na dugme Sačuvaj .


 

U ovom trenutku lozinku možete da promenite samo ako se vašom Webex lokacijom upravlja u administraciji Webex lokacije.

Prebacivanje između svetlog i tamnog režima

Prebacivanje između svetlog i tamnog režima

Aplikaciju možete da podesite tako da podrazumevano koristi svetli ili tamni režim. Svetli i tamni režim menjaju izgled stranica aplikacija, kao što su "Moji sastanci" ili"Snimci" .

1

Idite na lokaciju > Postavke > Opšte postavke.

2

Ako je potrebno, isključite opciju "Koristi postavke uređaja", a zatim odaberite režim "Svetlo" ili "Tamno".

Priguši pozadinsku buku

Priguši pozadinsku buku

Ograničite odvraćanje pažnje od pozadinske buke da ne biste ometali sastanke.

Idite na lokaciju More > Settings > Audio & video , a zatim se prebacite na Ukloni pozadinsku buku.