Jako správce můžete změnit zobrazovaný jazyk, časové pásmo, hlasitost Ultrasound a detekci probuzení zařízení na WebEx sdílené položce, když zařízení není na telefonu nebo na jednání.

Sdílenou složku WebEx můžete přizpůsobit tak, aby používala váš preferovaný jazyk.

Sdílená položka WebEx podporuje následující jazyky:

 • Čínština (Čína)

 • Čínština (Tchaj-wan)

 • Holandština

 • Angličtina (USA)

 • Angličtina (Velká Británie)

 • Francouzština (Francie)

 • Francouzština (Kanada)

 • Němčina

 • Italština

 • Japonština

 • Korejština

 • Portugalština (Brazílie)

 • Portugalština (Portugalsko)

 • Ruština

 • Španělština (Španělsko)

 • Španělština (Latinská Amerika)

 • Švédština

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře a otevřete možnost Rozšířené konfigurace.

3

Klikněte na vyhledávací panel a vyberte možnost Jazyk.

4

Vyberte jazyk z rozevíracího seznamu a klikněte na tlačítko Zavřít.

Časové pásmo můžete změnit, kdykoli se vám to hodí.

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře a otevřete možnost Rozšířené konfigurace.

3

Klikněte na vyhledávací panel a vyberte možnost Časové pásmo.

4

Vyberte časové pásmo z rozevíracího seznamu a klikněte na tlačítko Zavřít.

Vaše WebEx sdílená složka používá Ultrasound pro detekci zařízení v místnosti s WebEx aplikací. Doporučujeme ponechat svazek Ultrasound ve výchozím nastavení.

Doporučujeme také vám, abyste měli k dispozici pouze 1 zařízení Ultrasound na jednu místnost, protože může narušit navzájem.

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře a otevřete možnost Rozšířené konfigurace.

3

Klikněte na vyhledávací panel a vyberte možnost Hlasitost ultrazvuku.

4

Pomocí posuvníku upravte hlasitost a klikněte na tlačítko Zavřít.

Pohotovostní kontrola pracuje s Pokladovým zpožděním a nastavením probuzení pro prodloužení životnosti displeje a úsporu energie tak, že se displej zobrazí do režimu spánku, když se nepoužívá. Společně se všemi třemi nastaveními řídí, jak WebEx sdílení používá pohotovostní režim.

Zde se dozvíte, jak tato nastavení spolupracují:

 • Ovládání pohotovostního režimu umožňuje přepnutí displeje do pohotovostního režimu. Pokud chcete, aby se displej v době nečinnosti uspal, zapněte funkci Ovládání pohotovostního režimu. Pokud nechcete, aby se displej v době nečinnosti uspal, vypněte funkci Ovládání pohotovostního režimu.

 • Hodnota zpoždění v pohotovostním režimu je doba v minutách, po níž nastane pohotovostní režim.

 • Probuzení umožňuje zobrazení, když někdo zadá prostor.

Funkce Ovládání pohotovostního režimu je ve výchozím nastavení povolena. Pokud nechcete, aby obrazovka přešla do pohotovostního režimu, zakažte funkci Ovládání pohotovostního režimu.

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře a otevřete možnost Rozšířené konfigurace.

3

Klikněte na vyhledávací panel a vyberte možnost Pohotovostní režim.

4

Vyberte položku Ovládání.

5

V rozevíracím seznamu vyberte možnost Zapnout nebo Vypnout.

6

Klikněte na tlačítko Použít.

Prodleva v pohotovostním režimu umožňuje nastavit prodlevu v minutách před WebEx sdílením do úsporného režimu a vypne funkci HDMI. Tato možnost bude fungovat v pohotovostním režimu a Nastavení probuzení bude určovat, jak WebEx sdílení používá pohotovostní režim.

Výchozí hodnota je 10 minut.

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře a otevřete možnost Rozšířené konfigurace.

3

Klikněte na vyhledávací panel a vyberte možnost Pohotovostní režim.

4

Vyberte položku Prodleva.

5

Pomocí posuvníku nastavte prodlevu v sekundách.

6

Klikněte na tlačítko Použít.

Funkce Probuzení umožňuje zapnout displej, když někdo vstoupí do místnosti. Pracuje s pohotovostním podkladem a zpožděním v pohotovostním režimu pro upřesnění toho, jak WebEx sdílení používá pohotovostní režim. Když je povoleno probuzení, obrazovka ponechá pohotovostní režim a zapne se, když detekuje zvuk v místnosti.

Funkce Probuzení je ve výchozím nastavení povolena.

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře a otevřete možnost Rozšířené konfigurace.

3

Klikněte na vyhledávací panel a vyberte možnost Pohotovostní režim.

4

Vyberte položku Probuzení při rozpoznání hlasu.

5

Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

6

Klikněte na tlačítko Použít.