Administrator może zmienić wyświetlany język, strefę czasową, wolumin sygnału ultradźwiękowego i wykrywanie wznawiania przez urządzenie na Webex Share, gdy urządzenie nie jest w trakcie połączenia lub spotkania.

Webex Share można dostosować do potrzeb korzystania z preferowanego języka

Webex Share obsługiwane są następujące języki:

 • Chiński (Chiny)

 • Chiński (Tajwan)

 • Holenderski

 • angielski (Stany Zjednoczone)

 • angielski (Wielka Brytania)

 • Francuski (Francja)

 • Francuski (Kanada)

 • Niemiecki

 • Włoski

 • Japoński

 • Koreański

 • Portugalski (Brazylia)

 • portugalski (Portugalia)

 • Rosyjski

 • Hiszpański (Hiszpania)

 • Hiszpański (Ameryka Łac.)

 • Szwedzki

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Urządzenia.

2

Wybierz urządzenie z listy i otwórz Zaawansowane konfiguracje.

3

Kliknij pasek wyszukiwania i wybierz opcję Język.

4

Wybierz język z listy rozwijanej i kliknij przycisk Zamknij.

Możesz zmienić strefę czasową, gdy jest to wygodne.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Urządzenia.

2

Wybierz urządzenie z listy i otwórz Zaawansowane konfiguracje.

3

Kliknij pasek wyszukiwania i wybierz opcję Strefa czasowa.

4

Wybierz strefę z listy rozwijanej i kliknij przycisk Zamknij.

w Webex Share wykryj urządzenia w pokoju przy użyciu aplikacji Webex. Zaleca się pozostawienie domyślnego ustawienia głośności sygnału ultradźwiękowego.

Firma Microsoft zaleca również, aby na każdym pokoju znajdował się tylko 1 urządzenie sygnału ultradźwiękowego, które może przeszkadzać ze sobą

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Urządzenia.

2

Wybierz urządzenie z listy i otwórz Zaawansowane konfiguracje.

3

Kliknij pasek wyszukiwania i wybierz opcję Głośność ultradźwięków.

4

Za pomocą suwaka Ustaw głośność i kliknij przycisk Zamknij.

Kontrola stanu gotowości działa z opóźnieniem w trybie gotowości oraz ustawieniem wznawiania w celu wydłużenia czasu życia ekranu i oszczędzania energii przez umieszczenie ekranu ekranu w stanie uśpienia, gdy nie jest używany. Program Webex Share stosuje tryb czuwania między wszystkimi trzema ustawieniami

Oto jak te ustawienia działają razem:

 • Sterowanie trybem czuwania umożliwia przejście wyświetlacza w tryb czuwania. Włącz Kontrolę trybu gotowości, jeśli chcesz, aby wyświetlacz był uśpiony, gdy nie jest używany. Wyłącz Kontrolę czuwania, jeśli nie chcesz, aby wyświetlacz był uśpiony w stanie bezczynności.

 • Opóźnienie w stanie gotowości to czas (w minutach), po upływie którego następuje stan gotowości

 • Wznów umożliwia włączenie ekranu, gdy ktoś wejdzie w pokój.

Kontrola czuwania jest domyślnie włączona. Wyłącz Kontrolę czuwania, jeśli nie chcesz, aby ekran przechodził w tryb czuwania.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Urządzenia.

2

Wybierz urządzenie z listy i otwórz Zaawansowane konfiguracje.

3

Kliknij pasek wyszukiwania i wybierz opcję Tryb czuwania.

4

Wybierz opcję Kontrola.

5

Z listy rozwijanej wybierz opcję Wł. lub Wył.

6

Kliknij Zastosuj.

Opóźnienie w trybie gotowości umożliwia ustawienie opóźnienia w minutach , po czym Webex Share przejście w tryb czuwania , a wyłączenie HDMInie ekranu. Opóźnienie współpracuje z funkcją sterowania stanem czuwania i ustawieniem wznawiania w celu sterowania sposobem, w jaki Webex Share tryb czuwania

Wartość domyślna to 10 minut.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Urządzenia.

2

Wybierz urządzenie z listy i otwórz Zaawansowane konfiguracje.

3

Kliknij pasek wyszukiwania i wybierz opcję Tryb czuwania.

4

Wybierz opcję Opóźnienie.

5

Użyj suwaka, aby ustawić opóźnienie w sekundach.

6

Kliknij Zastosuj.

Funkcja budzenia umożliwia włączenie wyświetlacza, gdy ktoś wejdzie do pokoju. Funkcja ta działa w trybie sterowania stanem gotowości i z opóźnieniem, aby precyzyjnie dostroić sposób działania Webex Share. Po włączeniu tej możliwości ekran opuszcza Tryb czuwania i włącza się po wykryciu dźwięku w pokoju

Funkcja budzenia jest domyślnie włączona.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Urządzenia.

2

Wybierz urządzenie z listy i otwórz Zaawansowane konfiguracje.

3

Kliknij pasek wyszukiwania i wybierz opcję Tryb czuwania.

4

Wybierz opcję WakeupOnVoiceDetection.

5

Wybierz Wł. or Wył.

6

Kliknij Zastosuj.