Som administratör kan du ändra visat språk, tidszon, ultraljud-volym och aktivering av enhets identifiering på din Webex Share när enheten inte är upptagen i ett samtal eller i ett möte.

Du kan anpassa dina Webex Share så att de använder det språk du föredrar.

Webex Share stöder följande språk:

 • Kinesiska (Kina)

 • Kinesiska (Taiwan)

 • Nederländska

 • Engelska (am.)

 • Engelsk (br.)

 • Franska (Frankrike)

 • Franska (Kanada)

 • Tyska

 • Italienska

 • Japanska

 • Koreanska

 • Portugisiska (Brasilien)

 • Portugisiska (Portugal)

 • Ryska

 • Spanska (Spanien)

 • Spanska (LATAM)

 • Svenska

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i listan och öppna Avancerade inställningar.

3

Klicka på sökfältet och välj Språk.

4

Välj språk i listrutan och klicka på Stäng.

Du kan ändra tidszonen vid behov.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i listan och öppna Avancerade inställningar.

3

Klicka på sökfältet och välj Tidszon.

4

Välj tidszon i listrutan och klicka på Stäng.

Din Webex Share använder ultraljud för att identifiera enheter i rummet med Webex-appen. Vi rekommenderar att du lämnar volymen för ultraljud med standardinställning.

Vi rekommenderar även att du bara har en ultraljudenhet per rum, eftersom de kan störa varandra.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i listan och öppna Avancerade inställningar.

3

Klicka på sökfältet och välj Ultraljudnivå.

4

Använd skjutreglaget till att justera volymen och klicka på Stäng.

Kontroll av vänte läge fungerar med vänte läge och aktiverings inställningen för att förlänga livs längden på skärmen och spara energi genom att placera skärmen i vilo läge när den inte används. Tillsammans styr alla tre inställningarna hur Webex Share använder Standby-läget.

Så här fungerar inställningarna tillsammans:

 • Vilolägesstyrning gör att skärmen kan försättas i viloläge. Aktivera vilolägesstyrningen om du vill att skärmen ska vara i viloläge när den inte används. Avaktivera vilolägesstyrningen om du inte vill att skärmen ska försättas i viloläge när den inte används.

 • Vänte tiden är den tid som anges i minuter innan vänte läge inträffar.

 • Med aktivering kan bildskärmen visas när någon går in i rummet.

Vilolägesstyrning är aktiverat som standard. Avaktivera vilolägesstyrning om du inte vill att skärmen ska försättas i viloläge.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i listan och öppna Avancerade inställningar.

3

Klicka på sökfältet och välj Viloläge.

4

Välj Styrning.

5

Välj eller Av i listrutan.

6

Klicka på Använd.

Med fördröjning i vänte läge kan du ställa in fördröjningen i minuter innan Webex Share övergår i vänte läge och stänger av HDMI skärmen. Fördröjning arbetar med standby-kontroll och aktiverings inställningen för att kontrol lera hur Webex Share använder Standby-läge.

Standardvärdet är 10 minuter.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i listan och öppna Avancerade inställningar.

3

Klicka på sökfältet och välj Viloläge.

4

Välj Fördröjning.

5

Använd skjutreglaget för att ställa in fördröjningen i antal sekunder.

6

Klicka på Använd.

Med Aktivera kan skärmen aktiveras när någon kommer in i rummet. Det fungerar med standby-kontroll och vänte läge för att finjustera hur Webex Share använder Standby- läget. När Väckaren aktive ras lämnar skärmen vänte läge och aktive ras när ett ljud i rummet upptäcks.

Aktivera är aktivt som standard.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i listan och öppna Avancerade inställningar.

3

Klicka på sökfältet och välj Viloläge.

4

Välj AktiveringVidRöstavkänning.

5

Välj eller Av.

6

Klicka på Använd.