Som administratör kan du ändra visning av visat språk, tidszon, ultraljudnivå och aktivering av enhetsstatus på Webex Share när enheten inte är upptagen i ett samtal eller i ett möte.

Cisco Webex Share har stöd för följande språk:
 • Kinesiska (Kina)

 • Kinesiska (Taiwan)

 • Nederländska

 • Engelska (am.)

 • Engelsk (br.)

 • Franska (Frankrike)

 • Franska (Kanada)

 • Tyska

 • Italienska

 • Japanska

 • Koreanska

 • Portugisiska (Brasilien)

 • Portugisiska (Portugal)

 • Ryska

 • Spanska (Spanien)

 • Spanska (LATAM)

 • Svenska

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i listan och öppna Avancerade inställningar.

3

Klicka på sökfältet och välj Språk.

4

Välj språk i listrutan och klicka på Stäng.

Du kan ändra tidszonen vid behov.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i listan och öppna Avancerade inställningar.

3

Klicka på sökfältet och välj Tidszon.

4

Välj tidszon i listrutan och klicka på Stäng.

Cisco Webex Share använder ultraljud till att identifiera enheter i rummet med appen Cisco Webex Teams. Du rekommenderas att lämna ultraljud volymen med standardinställningen.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i listan och öppna Avancerade inställningar.

3

Klicka på sökfältet och välj Ultraljudnivå.

4

Använd skjutreglaget till att justera volymen och klicka på Stäng.

Väntelägesstyrningen använder väntelägesfördröjning och inställningen Aktivera till att förlänga skärmens livslängd och spara energi genom att försätta skärmen i viloläge när den inte används. Tillsammans styr de här tre inställningarna hur Cisco Webex Share använder viloläget.

Så här fungerar inställningarna tillsammans:

 • Vilolägesstyrning gör att skärmen kan försättas i viloläge. Aktivera vilolägesstyrningen om du vill att skärmen ska vara i viloläge när den inte används. Avaktivera vilolägesstyrningen om du inte vill att skärmen ska försättas i viloläge när den inte används.

 • Vilolägesfördröjning är tiden i minuter innan viloläget aktiveras.

 • Med Aktivera kan skärmen aktiveras när någon kommer in i rummet.

Vilolägesstyrning är aktiverat som standard. Avaktivera vilolägesstyrning om du inte vill att skärmen ska försättas i viloläge.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i listan och öppna Avancerade inställningar.

3

Klicka på sökfältet och välj Viloläge.

4

Välj Styrning.

5

Välj eller Av i listrutan.

6

Klicka på Använd.

Med vilolägesfördröjning kan du ställa in fördröjningen i minuter innan Cisco Webex Share försätts i viloläge och stänger av HDMI-skärmen. Fördröjningen används tillsammans med Vilolägesstyrning och inställningen Aktivera till att styra hur Cisco Webex Share använder viloläget.

Standardvärdet är 10 minuter.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i listan och öppna Avancerade inställningar.

3

Klicka på sökfältet och välj Viloläge.

4

Välj Fördröjning.

5

Använd skjutreglaget för att ställa in fördröjningen i antal sekunder.

6

Klicka på Använd.

Med Aktivera kan skärmen aktiveras när någon kommer in i rummet. Inställningen används tillsammans med Vilolägesstyrning och Vilolägesfördröjning till att styra hur Cisco Webex Share använder viloläget. När Aktivera är aktivt lämnar skärmen viloläget och startas när en röst identifieras i rummet.

Aktivera är aktivt som standard. Om du inte vill att enheten ska aktiveras från viloläget avaktiverar du den här inställningen.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i listan och öppna Avancerade inställningar.

3

Klicka på sökfältet och välj Viloläge.

4

Välj AktiveringVidRöstavkänning.

5

Välj eller Av.

6

Klicka på Använd.