Som administrator kan du endre visningsspråk, tidssone, ultralydvolum og gjenkjenning av enhets reaktivering på Webex- delingen når enheten ikke er i en samtale eller i et møte.

Cisco Webex Share støtter følgende språk:
 • Kinesisk (Kina)

 • Kinesisk (Taiwan)

 • Nederlandsk

 • Engelsk (USA)

 • Engelsk (UK)

 • Fransk (Frankrike)

 • Fransk (Canada)

 • Tysk

 • Italiensk

 • Japansk

 • Koreansk

 • Portugisisk (Brasil)

 • Portugisisk (Portugal)

 • Russisk

 • Spansk (Spania)

 • Spansk (LATAM)

 • Svensk

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/, kan du gå til Enheter.

2

Velg enheten fra beholdningen og åpne Avanserte konfigurasjoner.

3

Klikk på søkefeltet og velg Språk.

4

Velg et språk fra rullegardinlisten og klikk på Lukk.

Du kan endre tidssonen når det er praktisk.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/, kan du gå til Enheter.

2

Velg enheten fra beholdningen og åpne Avanserte konfigurasjoner.

3

Klikk på søkefeltet og velg Tidssone.

4

Velg en tidssone fra rullegardinlisten og klikk på Lukk.

Cisco Webex Shareen bruker ultralyd for å finne enheter i rommet med Cisco Webex Team-appen. Det anbefales at du lar ultralydvolumet være på standardinnstillingen.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/, kan du gå til Enheter.

2

Velg enheten fra beholdningen og åpne Avanserte konfigurasjoner.

3

Klikk på søkefeltet og velg Ultralydvolum.

4

Bruk glidebryteren til å justere volumet og klikke på Lukk.

Standbykontroll fungerer med standby-forsinkelse og vekkinnstillingen for å forlenge levetiden på skjermen, og for å spare strøm ved å sette skjermen i hvilemodus når den ikke er i bruk. Sammen med alle tre innstillingene kontrollerer de hvordan Cisco Webex Share bruker standbymodus.

Slik fungerer disse innstillingene sammen:

 • Med standbykontroll kan skjermen gå inn i standbymodus. Slå på standbykontroll hvis du vil at skjermen skal være i hvilemodus når den ikke er i bruk. Slå av standbykontroll hvis du ikke vil at skjermen skal være i hvilemodus når den er inaktiv.

 • Standbyforsinkelse er hvor lenge i minutter før det oppstår en standby.

 • Vekking lar skjermen slå seg på når noen går inn i rommet.

Standbykontroll er aktivert som standard. Deaktiver standbykontroll hvis du ikke vil at skjermen skal gå inn i standbymodus.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/, kan du gå til Enheter.

2

Velg enheten fra beholdningen og åpne Avanserte konfigurasjoner.

3

Klikk på søkefeltet og velg Standby.

4

Velg Kontroll.

5

Velg eller Av fra rullegardinlisten.

6

Klikk på Bruk.

Standbyforsinkelse lar deg angi forsinkelsen i minutter før Cisco Webex Share går inn i standbymodus og slår av HDMI-skjermen. Forsinkelsen fungerer med standbykontroll og vekkeinnstillingen for å kontrollere hvordan Cisco Webex Sharebruker standbymodus.

Standardverdien er 10 minutter.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/, kan du gå til Enheter.

2

Velg enheten fra beholdningen og åpne Avanserte konfigurasjoner.

3

Klikk på søkefeltet og velg Standby.

4

Velg Forsinkelse.

5

Bruk glidebryteren for å angi forsinkelsen i sekunder.

6

Klikk på Bruk.

Vekking lar skjermen slå seg på når noen går inn i rommet. Den fungerer med standbykontroll og standbyforsinkelse for å finjustere hvordan Cisco Webex Share bruker standbymodus. Når reaktivering er aktivert, går skjermen i standbymodus og slår seg på når den registrerer en stemme i rommet.

Vekking aktiveres som sandard. Hvis du ikke vil at enheten skal vekkes fra standbymodus, deaktiverer du funksjonen vekkeoppdaging .

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/, kan du gå til Enheter.

2

Velg enheten fra beholdningen og åpne Avanserte konfigurasjoner.

3

Klikk på søkefeltet og velg Standby.

4

Velg WakeupOnVoiceDetection.

5

Velg eller Av.

6

Klikk på Bruk.