Nastavení možností zabezpečení pro váš web Webex

Správa webu Webex poskytuje několik metod, jak zabránit neoprávněnému použití webu Webex. Můžete:

 • Posílit kritéria pro heslo, abyste hesla ztížili uhádnutí

 • Požadovat, aby účastníci schůzky poskytli hesla, aby zabránili neoprávněnému přístupu k relacím Webex

 • Zkontrolovat všechny žádosti o ztracená hesla

 • Povolit použití aplikace Access Anywhere

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

V části Možnosti zabezpečení nakonfigurujte možnosti pro svůj web.

3

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Možnosti zabezpečení

Možnost

Popis

Sekce Správa účtu

Povolit uživateli změnit uživatelské jméno

Výběrem této možnosti povolíte uživatelům měnit uživatelská jména úpravou uživatelských profilů. Tato možnost není k dispozici, pokud je pro váš web povolena možnost automatického přihlášení.

Potvrzení, že uživatel musí aktualizovat e-mailovou adresu

Vyberte tuto možnost, chcete-li vyžadovat schválení správce webu pro žádosti o aktualizaci e-mailových adres hostitele. Ujistěte se, že je také vybrána možnost Zkontrolovat požadavky hostitelského účtu v části Nastavení správy účtu.

Uzamknout účet po neúspěšných pokusech o přihlášení [N]

Vyberte a poté zadejte, kolikrát se může uživatel pokusit přihlásit, než vás bude muset kontaktovat s žádostí o pomoc. Můžete se také rozhodnout, že správce webu bude upozorněn, když budou účty uzamčeny.

Automaticky odemknout účet po [N] minutách

Výběrem této možnosti automaticky odemknete účty po zadaném počtu minut.

Deaktivovat účet po [N] dnech nečinnosti

Výběrem určete, kolik dnů může být účet neaktivní, než bude odvolána hostitelská licence uživatele. Účet je „aktivní“, kdykoli uživatel hostí schůzku nebo se přihlásí k webu schůzky.


 

Všimněte si, že:

 • U účtů, které budou deaktivovány, můžete povolit e-mailová oznámení. V opačném případě uživatelé neobdrží od správce webu žádná oznámení, která by je informovala, že jejich účet byl neaktivní.
 • Neaktivní uživatelé stále přijdou o licenci hostitele, i když mají naplánované schůzky pro budoucnost. Můžete spustit zprávu Budoucí plány schůzek a zobrazit schůzky, které naplánovali neaktivní uživatelé.

Odeslat e-mailová oznámení [N] dny a 1 den před deaktivací účtu

(WBS31 a novější)

Vyberte pro odeslání e-mailových zpráv uživatelům, jejichž účty vyprší, protože se nepřihlásili během zadaného počtu dnů. Můžete zadat počet dní před aktivací účtu, po které chcete odeslat první e-mail.

Zapomenuté heslo

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Odešlete uživateli e-mail s odkazem na změnu hesla.

  K odeslání e-mailů můžete vyžadovat schválení správce. Zaškrtněte políčko Vyžadovat schválení žádostí „Zapomněli jste heslo?“.

 • Vyžaduje, aby správce resetoval uživatelovo heslo.

Povolit uživateli změnit heslo, i pokud jsou zapnutá rozhraní API pro automatické přihlašování

Výběrem této možnosti povolíte uživatelům měnit hesla, i když se používají automatické přihlašovací údaje API.

Správa uživatelských účtů pomocí rozhraní API

Vyberte, chcete-li použít adresu URL nebo XML APIk vytvoření nebo změně uživatelských účtů.

Zapomenuté heslo

Zadejte, které možnosti se mají zobrazit, když uživatel zapomene heslo:

 • Zadejte správce webu, kteří mají přijímat žádosti o heslo uživatele.

 • Výběrem možnosti Odeslat e-mail s odkazem změníte heslo, chcete-li odeslat e-mail obsahující heslo. Tento e-mail také uvádí, zda musí žádost schválit správce webu. Weby mimo SSO mají ve výchozím nastavení zvolenou možnost Odeslat e-mail s odkazem na změnu hesla.

 • Vyberte možnost Zobrazit značkový text, pokud chcete vytvořit vlastní e-mailovou zprávu o resetování hesla. Weby jednotného přihlašování mají tuto možnost ve výchozím nastavení vybránu.


   

  Pokud je vybrána možnost Spravovat uživatelské účty přes API , je k dispozici pouze možnost Zobrazit značkový text .

Sekce registrace účtu

Potvrzení, které je vyžadováno pro nové účty

Vyberte, chcete-li vyžadovat potvrzení, aby se uživatelé zaregistrovali k účtu. Můžete také zadat počet dní, pro které je potvrzovací odkaz aktivní. Pokud účet není v této lhůtě zapnutý, odkaz vyprší.

Upozornit všechny správce webu vždy, když je vytvořen nový účet

Výběrem této možnosti upozorníte všechny správce webu, když je vytvořen nový uživatelský účet.

Zobrazit bezpečnostní kontrolu v registračním formuláři

Výběrem této možnosti je nutné, aby noví uživatelé zadali písmena nebo číslice zkresleného obrázku, který se zobrazí na obrazovce pro větší zabezpečení.

Část Správa hesel

Požadovat silná hesla pro uživatelské účty

Výběrem této možnosti vyžadujete, aby všechna nová a změněná hesla uživatelů splňovala zadaná kritéria hesla.

Systém automaticky vygeneruje hesla, když si uživatelé zaregistrují účet nebo obnoví svá hesla nebo když importujete informace o účtu ze souboru .csv. Automaticky generovaná hesla obsahují následující znaky pouze v případě, že vaše nastavení hesla vynucuje použití malých i velkých písmen a speciálních znaků.

 • ` (zadní citace, znak umístěný na klávesnici tilde)

 • L (velké L)

 • l (malé písmeno L)

 • 1 (číslice, jedna)

 • O (velké O)

 • o (malá o)

 • 0 (číslice, nula)

Požadovat malá a velká písmena

Zvolte, pokud chcete, aby hesla uživatelů obsahovala velká i malá písmena.

Minimální délka

Vyberte, pokud chcete, aby hesla uživatelů měla alespoň vámi zadaný počet znaků.

Minimální počet číslic

Vyberte, pokud chcete, aby hesla uživatelů obsahovala alespoň vámi zadaný počet číselných znaků.

Minimální počet písmen

Vyberte, pokud chcete, aby hesla uživatelů obsahovala alespoň vámi zadaný počet alfa znaků.

Minimální počet speciálních znaků

Vyberte, pokud chcete, aby hesla uživatelů obsahovala alespoň vámi zadaný počet speciálních znaků.

Nepovolit, aby se kterýkoli znak opakoval 3 a vícekrát

Výběrem této možnosti zabráníte použití jakéhokoliv znaku více než dvakrát v uživatelském hesle.

Nepovolit použití dynamického textu webové stránky pro hesla účtů (název webu, jméno hostitele, uživatelské jméno)

Výběrem této možnosti zabráníte použití dynamického textu webové stránky, například

 • Adresa URL webu, na kterém se schůzka, událost nebo relace odehrává – například your_company.webex.com

 • Vlastní jméno hostitele

 • Uživatelské jméno

Pokud je jméno hostitele „Wendy Smith“, následují příklady nepovolených hesel: Wendy, Smith, Wendysmith, wendy, wendysmith, wendysmeeting a setkání s wendy.

Nepovolit hesla účtů z tohoto seznamu:

Výběrem této možnosti zabráníte použití libovolného slova v seznamu v heslech uživatelů. Seznam můžete upravit a přidat nebo odebrat slova.

Uživatel může obnovit heslo po [N] hodinách

Výběrem této možnosti zabráníte uživateli měnit heslo pro zadaný počet hodin.

Povolit uživateli uložit heslo účtu v souborech cookie

Výběrem této možnosti povolíte uživatelům ukládat informace o heslu do souborů cookie prohlížeče. Pokud tuto možnost povolíte, uživatelé nebudou muset zadávat svá hesla pokaždé, když se k přihlášení použijí stejný počítač.

Nepovolit opakované použití posledních [N] hesel

Výběrem této možnosti zabráníte uživatelům používat stejné heslo, dokud nepřekročí zadaný počet jedinečných hesel.

Tato možnost je také známá jako možnost cyklických hesel.

Část sledování platnosti hesla

Vynutit u všech uživatelů změnu hesla každý den [N]

Výběrem této možnosti vynutíte uživatelům změnu hesla po zadaném počtu dní.

Vynutit u všech uživatelů změnu hesla při příštím přihlášení

Výběrem této možnosti vynutíte uživatelům změnu hesla při příštím přihlášení.

sekce Cisco Webex

Všechny schůzky musí být neuvedené.

Samostatné možnosti pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training. Zaškrtnutím požadujete, aby všechny relace služby Webex nebyly v kalendáři webu uvedeny.

Všechny schůzky musí mít heslo.

Nastavení Všechny schůzky musí mít heslo bylo odebráno ze správy webu Webex s verzí WBS39.10 a je trvale povoleno. Další informace najdete v tématu Vynucení hesla pro aplikace Webex Meetings, Events a Training.

Zákazníci na webech s uzamčenou možností budou moci toto nastavení i nadále aktualizovat.

Samostatné možnosti pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training. Zaškrtnutím požadujete, aby uživatelé poskytli platné heslo pro všechny naplánované relace služby Webex.


 

Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Všechny schůzky musí mít heslo. Důrazně doporučujeme ponechat tuto možnost vybranou, abyste zajistili zabezpečení schůzek na vašem webu.

Vyloučit heslo z pozvánky

Platí pouze pro aplikaci Webex Meetings. Výběrem této možnosti zabráníte odeslání hesla v e-mailu s pozvánkou.

Omezit prohlížení záznamů na přihlášené uživatele

Samostatné možnosti pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training. Vyberte, chcete-li vyžadovat, aby se uživatelé přihlásili k zobrazení záznamů. Pokud přístup k záznamům neomezíte, hostitelé mohou použít vlastní nastavení zabezpečení.

Zabránit stahování záznamů

Samostatné možnosti pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training. Výběrem této možnosti zabráníte uživatelům ve stahování záznamů. Pokud přístup k záznamům neomezíte, hostitelé mohou použít vlastní nastavení zabezpečení.

Povolit účastníkům a panelistům, aby se připojili před hostitelem

Platí pouze pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training. Výběrem povolíte účastníkům nebo panelistům připojit se k relacím předtím, než se k relaci připojí hostitel.

První účastník, který se připojí, je přednášející

Platí pouze pro aplikaci Webex Meetings. Výběrem určete prvního účastníka, který se připojí ke schůzce před hostitelem jako přednášejícího. Tento účastník má ikonu sdílení a může sdílet obsah v rámci schůzky. Nejprve musí být povolena možnost připojit se k relaci před hostitelem.

Povolit účastníkům nebo panelistům, aby se připojili k telekonferenci před hostitelem

Platí pouze pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training. Výběrem povolíte účastníkům nebo panelistům, aby se také připojili k telekonferenci předtím, než se hostitel připojí k relacím. Nejprve musí být povolena možnost připojit se k relaci před hostitelem.

Požadovat silná hesla pro schůzky

Výběrem požadujete, aby všechna hesla relace služby Webex splňovala kritéria přísných hesel, která zadáte.


 

Weby WBS39.6 a novější – Vyžadovat silná hesla pro schůzky nelze po 10. lednu 2020 zakázat.

Zobrazení informací o telekonferenci na kartě Informace o schůzce a v okně Informace

Tato možnost ovládá zobrazení informací o telekonferenci, pokud jsou čísla osobní konference používána pro telefonii. Informace o přístupovém kódu předplatitele lze také zobrazit s dílčí možností. Ve výchozím nastavení jsou tyto možnosti povoleny, ale z důvodu zabezpečení je lze zakázat.

Automaticky ukončit schůzky, pokud je přítomen pouze jeden účastník

Platí pouze pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training. Vyberte tuto možnost, chcete-li automaticky ukončit relace služby Webex po zadané době nečinnosti. Můžete určit, že hostitelé relace budou varováni několik minut, aby mohli zabránit automatickému ukončení schůzky v zadaném počtu minut. Toto nastavení platí také pro schůzky v soukromé místnosti a schůzky pouze se zvukem.

Zahrnout klíč hostitele do e-mailů o schůzkách hostitele

Platí pouze pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training. Vyberte tuto možnost, chcete-li automaticky zahrnout klíč hostitele do e-mailů o schůzce hostitele.

Další část

Požadovat přihlášení před přístupem ke stránce

Vyberte tuto možnost, chcete-li vyžadovat, aby všichni uživatelé měli účet pro přihlášení k webu služby Webex, aby mohli hostovat relace Webex nebo se jich účastnit.

Vyžadovat e-mailovou adresu účastníka

Platí pouze pro aplikace Webex Meetings a Webex Training. Výběrem této možnosti vyžadujete, aby účastníci poskytli e-mailovou adresu, aby se mohli připojit k relacím Webex.

Všechny relace aplikace Access Anywhere musí používat přísný přístupový kód.

Výběrem této možnosti požádejte uživatele, aby zadali hesla aplikace Access Anywhere, která odpovídají vašim přísným kritériím hesel. Další informace o striktních kritériích hesel.

Povolit uživateli ukládat osobní údaje pro připojení ke schůzkám a telekonferencím se zpětným voláním

Výběrem této možnosti umožníte uživatelům ukládat a přistupovat k osobním údajům, jako je jméno, e-mail a registrace. Tuto možnost můžete použít také k zapamatování dříve a často používaných čísel při použití dialogového okna Připojit se k telekonferenci.

Povolit jednotlivým hostitelům znovu přiřadit záznamy

Výběrem této možnosti povolíte hostiteli přenést vlastnictví souboru síťového záznamu na jiného uživatele.