Nastavení možností zabezpečení webu Webex

Správa webu Webex poskytuje několik metod, jak zabránit neoprávněnému použití serveru Webex. Můžeš:

 • Posílení kritérií hesla, aby bylo obtížnější uhodnout hesla

 • Vyžadovat, aby účastníci schůzky zadá hesla, aby zabránili neoprávněnému přístupu k relacím Webexu

 • Kontrola všech žádostí o ztracená hesla

 • Povolit použití aplikace Access Anywhere

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Konfigurace > nastavení webu > možnosti .

2

V části Možnosti zabezpečení nakonfigurujte možnosti webu.

3

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Možnosti zabezpečení

Možnost

Popis

Oddíl Správa účtu

Povolit uživateli změnu uživatelského jména

Vyberte tuto možnost, chcete-li uživatelům umožnit změnu uživatelských jmen úpravou jejich uživatelských profilů. Tato možnost není k dispozici, pokud je pro váš web povolena možnost Automatické přihlášení.

Potvrzení, které je vyžadováno pro aktualizaci e-mailové adresy uživatelem

Vyberte tuto možnost, chcete-li vyžadovat schválení správce webu pro žádosti o aktualizaci e-mailových adres hostitele. Ujistěte se, že je také vybraná možnost Zkontrolovat požadavky na hostitelský účet v části Nastavení správy účtu.

Uzamknout účet po neúspěšných pokusech o přihlášení [N]

Vyberte a zadejte, kolikrát se uživatel může pokusit přihlásit, než vás bude muset kontaktovat s požádejte o pomoc. Můžete také zvolit, aby byl správce webu upozorněn, když jsou účty uzamčeny.

Automatické odemknutí účtu po [N] minutách

Zaškrtnutím tohoto políčka automaticky odemknete účty po zadařené minutě.

Deaktivace účtu po [N] dnech nečinnosti

Zaškrtnutím této možnosti určíte, kolik dní může být účet neaktivní, než bude vypnutý. Účet je "aktivní" při každém přihlášení uživatele. Časovač povolíte, když zapnete tuto možnost.


 

E-mailová oznámení můžete povolit pro účty, které budou deaktivovány. V opačném případě uživatelé neobdrží od správce webu žádná oznámení, která by je informovala o tom, že jejich účet byl neaktivní.

Zapomenuté heslo

Zvolte jednu z následujících možností:

 • Odesláním e-mailu uživateli s odkazem na změnu hesla.

  K odeslání e-mailů můžete vyžadovat souhlas správce. Zaškrtněte políčko Vyžadovat schválení požadavků "Zapomněli jste heslo?".

 • Vyžaduje, aby správce resetoval uživatelovo heslo.

Povolit uživateli změnit heslo, i pokud jsou zapnutá rozhraní API pro automatické přihlašování

Vyberte tuto možnost, která uživatelům umožní změnit hesla, i když se používají rozhraní API pro automatické přihlášení.

Správa uživatelských účtů pomocí rozhraní API

Výběrem této možnosti použijete rozhraní URL nebo XML API k vytvoření nebo změně uživatelských účtů.

Zapomenuté heslo

Určete, které možnosti se mají zobrazit, když uživatel zapomene heslo:

 • Zadejte správce webu pro příjem požadavků na heslo uživatele.

 • Vyberte Odeslat e-mail s odkazem, chcete-li změnit heslo a odeslat e-mail, který obsahuje heslo. Tento e-mail také označuje, zda musí správce webu žádost schválit. Weby, které nejsou sso, mají možnost Odeslat e-mail s odkazem pro změnu možnosti hesla vybrané ve výchozím nastavení.

 • Pokud chcete vytvořit vlastní e-mailovou zprávu o resetování hesla, vyberte Zobrazit značkový text. Weby SSO mají tuto možnost ve výchozím nastavení vybranou.


   

  Pokud je vybraná volba Spravovat uživatelské účty prostřednictvím rozhraní API, je k dispozici pouze možnost Zobrazit značkový text.

Oddíl Registrace účtu

Potvrzení, které je vyžadováno pro nové účty

Zaškrtnutím této možnosti budete vyžadovat potvrzení, aby se uživatelé mohli zaregistrovat k účtu. Můžete také zadat počet dní, po které je potvrzovací odkaz aktivní. Pokud účet není v tomto období zapnutý, platnost odkazu vyprší.

Upozornit všechny správce webu vždy, když je vytvořen nový účet

Zaškrtnutím této možnosti upozorníte všechny správce webu při vytvoření nového uživatelského účtu.

Zobrazit bezpečnostní kontrolu v registračním formuláři

Vyberte toto políčko, aby noví uživatelé zadávají písmena nebo číslice zkresleného obrazu, který se zobrazí na obrazovce pro větší zabezpečení.

Oddíl Správa hesel

Požadovat silná hesla pro uživatelské účty

Zaškrtnutím tohoto políčka budete vyžadovat, aby všechna nová a změněná uživatelská hesla splňovala zadáváná kritéria hesla.

Systém automaticky generuje hesla, když se uživatelé zaregistrují k účtu nebo resetují hesla nebo když importujete informace o účtu z .csv souboru. Automaticky generovaná hesla obsahují pouze následující znaky, pokud nastavení hesla vynucuje použití smíšených a speciálních znaků.

 • ' (zadní uvozovka, znak umístěný na klíči titády)

 • L (velká písmena L)

 • l (malá písmena L)

 • 1 (číslice, jedna)

 • O (velká písmena O)

 • o (malá písmena o)

 • 0 (číslice, nula)

Požadovat malá a velká písmena

Zaškrtnutím tohoto políčka budete vyžadovat, aby uživatelská hesla obsahovala velká i malá písmena.

Minimální délka

Zaškrtnutím tohoto políčka budete vyžadovat, aby uživatelská hesla měla alespoň počet znaků, které zadáte.

Minimální počet číslic

Zaškrtnutím tohoto políčka budete vyžadovat, aby hesla uživatelů obsahovala alespoň počet číselných znaků, které zadáte.

Minimální počet písmen

Zaškrtnutím tohoto políčka budete vyžadovat, aby hesla uživatelů obsahovala alespoň počet zadáte-li alfa znaků.

Minimální počet speciálních znaků

Zaškrtnutím tohoto políčka budete vyžadovat, aby uživatelská hesla obsahovala alespoň počet speciálních znaků, které zadáte.

Nepovolit, aby se kterýkoli znak opakoval 3 a vícekrát

Zaškrtnutím tohoto políčka zabráníte použití libovolného znaku více než dvakrát v uživatelském hesle.

Nepovolit použití dynamického textu webové stránky pro hesla účtů (název webu, jméno hostitele, uživatelské jméno)

Zaškrtnutím tohoto políčka zabráníte použití dynamického textu webové stránky, například

 • Adresa URL webu, na kterém se schůzka, událost nebo relace vyskytuje , například your_company.webex.com

 • Vlastní jméno hostitele

 • Uživatelské jméno

Pokud se hostitel jmenuje Wendy Smith, následuje několik příkladů hesel, která nejsou povolena: Wendy, Smithová, WendySmithová, Wendy, Wendysmithová, Wendysmeetingová a seznamte se swendy.

Nepovolit hesla účtů z tohoto seznamu:

Zaškrtnutím tohoto políčka zabráníte použití libovolného slova v seznamu v uživatelských heslech. Seznam můžete upravit a přidat nebo odebrat slova.

Uživatel může resetovat heslo po [N] hodinách

Zaškrtnutím tohoto políčka zabráníte uživateli ve změně hesla pro zadané hodiny.

Povolit uživateli uložit heslo účtu v souborech cookie

Výběrem této možnosti umožníte uživatelům ukládat informace o heslech do souborů cookie prohlížeče. Pokud tuto možnost povolíte, uživatelé nemusí zadávat hesla pokaždé, když se přihlašují pomocí stejného počítače.

Nepovolit opakované použití posledních hesel [N]

Vyberte tuto možnost, chcete-li uživatelům zabránit v používání stejného hesla, dokud nepřekročí zadaný počet jedinečných hesel.

Tato možnost se také označuje jako možnost "cyklická hesla".

Oddíl stárnutí hesla

Vynutit, aby všichni uživatelé měněli heslo každých [N] dní

Zaškrtnutím tohoto políčka vynutíte, aby uživatelé změnili hesla po zadaném počtu dní.

Vynutit u všech uživatelů změnu hesla při příštím přihlášení

Výběrem této možnosti vynutíte, aby uživatelé při příštím přihlášení změnili hesla.

Oddíl Cisco Webex

Všechny schůzky musí být neuvedené.

Samostatné možnosti pro schůzky Webex, události Webex a školení Webex. Zaškrtněte, zda jsou všechny relace Webexu v kalendáři webu neuvedeny.

Všechny schůzky musí mít heslo.

Nastavení Všech schůzek musí mít heslo bylo odebráno ze správy webu Webex s vydáním WBS39.10 a je trvale povoleno. Další informace naleznete v tématu Vynucení hesel pro schůzky, události a školení webexu.

Zákazníci na uzamčených webech budou stále moci toto nastavení aktualizovat.

Samostatné možnosti pro schůzky Webex, události Webex a školení Webex. Zaškrtněte, zda uživatelé musí zadat platné heslo pro všechny naplánované relace Webexu.


 

Ve výchozím nastavení musí mít všechny schůzky možnost hesla. Důrazně doporučujeme ponechat tuto možnost vybranou, abyste zajistili zabezpečení schůzek na vašem webu.

Vyloučit heslo z pozvánky

Platí pouze pro schůzky webexu. Zaškrtnutím této možnosti zabráníte odeslání hesla v e-mailu s pozvánkou.

Omezit zobrazení záznamů na přihlášené uživatele

Samostatné možnosti pro schůzky Webex, události Webex a školení Webex. Zaškrtnutím tohoto políčka budete vyžadovat, aby se uživatelé přihlásili k zobrazení záznamů. Pokud neomezíte přístup k nahrávkám, mohou hostitelé použít vlastní nastavení zabezpečení.

Zabránit stahování záznamů

Samostatné možnosti pro schůzky Webex, události Webex a školení Webex. Zaškrtnutím tohoto políčka zabráníte uživatelům ve stahování nahrávek. Pokud neomezíte přístup k nahrávkám, mohou hostitelé použít vlastní nastavení zabezpečení.

Povolit účastníkům a panelistům, aby se připojili před hostitelem

Platí pouze pro schůzky Webex, události Webex a školení webexu. Zaškrtnutím této možnosti umožníte účastníkům nebo panelistovi připojit se k relacím dříve, než se hostitel připojí k relaci.

Prvním účastníkem, který se připojí, je prezentující

Platí pouze pro schůzky webexu. Zaškrtnutím tohoto políčka určíte prvního účastníka, který se připojí ke schůzce před hostitelem, jako prezentujícího. Tento účastník má ikonu sdílení a může sdílet obsah v rámci schůzky. Nejprve musí být povolena možnost připojit se před hostitelem.

Povolit účastníkům nebo panelistům připojit se k telekonferenci před hostitelem

Platí pouze pro schůzky Webex, události Webex a školení webexu. Zaškrtnutím této možnosti umožníte účastníkům nebo panelistovi připojit se také k telekonferenci před tím, než se hostitel připojí k relacím. Nejprve musí být povolena možnost připojit se před hostitelem.

Požadovat silná hesla pro schůzky

Zaškrtnutím tohoto políčka budete vyžadovat, aby všechna hesla relace Webex splňovala zadáte přísná kritéria hesla.


 

Weby WBS39.6 a novější – Po 10. lednu 2020 nelze zakázat silná hesla pro schůzky.

Zobrazení informací o telekonferenci na kartě Informace o schůzce a v okně Informace

Tato možnost řídí zobrazení informací o telekonferenci při použití osobních čísel konferencí pro telefonní subsystém. Informace o přístupových kódech odběratelů lze také zobrazit s dílčím kódem. Ve výchozím nastavení jsou možnosti povoleny, ale mohou být zakázány z bezpečnostních důvodů.

Automatické ukončení schůzek, pokud je pouze jeden účastník

Platí pouze pro schůzky Webex, události Webex a školení webexu. Vyberte tuto možnost, chcete-li automaticky ukončit relace webexu po zadaném období nečinnosti. Můžete určit, aby hostitelé relací byli několik minut varováni, aby mohli zabránit automatickému ukončení schůzky na zadaný počet minut. Toto nastavení platí i pro schůzky v osobních místnostech a schůzky pouze se zvukem.

Zahrnutí klíče hostitele do e-mailů hostitelské schůzky

Platí pouze pro schůzky Webex, události Webex a školení webexu. Vyberte tuto možnost, chcete-li automaticky zahrnout klíč hostitele do e-mailů hostitelské schůzky.

Ostatní oddíl

Požadovat přihlášení před přístupem ke stránce

Tuto možnost vyberte, chcete-li požadovat, aby všichni uživatelé měli účet pro přihlášení k webu služby Webex pro hostování relací webexu nebo jejich účast.

Vyžadovat e-mailovou adresu účastníka

Platí pouze pro schůzky Webex a školení webexu. Zaškrtnutím tohoto políčka budete vyžadovat, aby účastníci poskytli e-mailovou adresu pro připojení k relacím Webexu.

Všechny relace Access Anywhere musí používat přísný přístupový kód.

Zaškrtnutím tohoto políčka budete vyžadovat, aby uživatelé zadá hesla aplikace Access Anywhere, která odpovídají přísným kritériím hesla. Další informace o přísných kritériích hesla.

Umožněte uživateli ukládat osobní údaje pro připojení ke schůzkám a telekonferencím s zpětný voláním

Výběrem této možnosti umožníte uživatelům ukládat a přistupovat k osobním údajům, jako je jméno, e-mail a registrace. Pomocí této možnosti můžete také zapamatovat si dříve a často používaná čísla při použití dialogového okna Připojit se k telekonferenci.

Povolit jednotlivým hostitelům znovu přiřadit záznamy

Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte hostiteli přenos vlastnictví síťového záznamového souboru na jiného uživatele.