Angi sikkerhetsalternativer for Webex-nettstedet

Webex Site Administration har flere metoder for å hindre uautorisert bruk av Webex-nettstedet ditt. Du kan:

 • styrke passordkriteriene for å gjøre det vanskeligere å gjette passord

 • kreve at møtedeltakere oppgir passord for å hindre uautorisert tilgang til Webex-økter

 • se gjennom alle forespørsler om tapte passord

 • tillate bruk av Access Anywhere

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Konfigurer alternativene for nettstedet ditt i delen Sikkerhetsalternativer.

3

Klikk på Oppdater.

Sikkerhetsalternativer

Alternativ

Beskrivelse

Kontoadministrasjon-delen

La brukere endre brukernavn

Velg dette alternativet for å la brukere endre brukernavnene ved å redigere brukerprofilene sine. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis alternativet Automatisk pålogging er aktivert for nettstedet ditt.

Bekreftelse som kreves for at brukeren skal oppdatere e-postadressen

Velg dette alternativet for å kreve godkjenning av nettstedsadministrator for forespørsler om å oppdatere e-postadresser for verter. Kontroller at alternativet Se gjennom forespørsler om vertskonto i delen Innstillinger for kontoadministrasjon også er valgt.

Lås kontoen etter [N] mislykkede forsøk på å logge på

Velg og spesifiser deretter hvor mange ganger en bruker kan prøve å logge på før de må kontakte deg for å få hjelp. Du kan også velge å få nettstedsadministratoren varslet når kontoer blir utestengt.

Lås opp kontoen automatisk etter [N] minutter

Velg for å låse opp kontoer automatisk etter et antall minutter som du spesifiserer.

Deaktiver konto etter [N] dager uten aktivitet

Velg for å angi hvor mange dager en konto kan være inaktiv før den blir deaktivert. En konto er «aktiv» når en bruker logger på. Du aktiverer tidtakeren når du slår på dette alternativet.


 

Du kan aktivere e-postvarsler for kontoer som kan bli deaktivert. Ellers mottar ikke brukere noen meldinger fra nettstedsadministratoren for å informere dem om at kontoen deres har blitt gjort inaktiv.

Glemt passord

Velg ett av følgende alternativer:

 • Send bruker en e-post med en kobling for å endre passord.

  Du kan kreve administratorgodkjenning for å sende e-postene. Merk av for Krev at «Glemt passordet?»-forespørsler godkjennes.

 • Krev at administratoren tilbakestiller brukerens passord.

Gi brukeren tillatelse til å endre passord selv om API-er for automatisk pålogging er på

Velg dette alternativet for å la brukere endre passordene sine, selv om API-ene for automatisk pålogging er i bruk.

Administrere brukerkontoer gjennom API-er

Velg for å bruke URL eller XML API-er til å opprette eller endre brukerkontoer.

Glemt passord

Angi hvilke alternativer som skal vises når en bruker glemmer passordet sitt:

 • Spesifiser nettstedsadministratorer som skal motta forespørsler om brukerpassord.

 • Velg Send e-post med koblingen for å endre passordet for å sende en e-post som inkluderer passordet. Denne e-posten angir også om en nettstedsadministrator må godkjenne forespørselen. Ikke-SSO-nettsteder har alternativet Send e-post med koblingen for å endre passordet valgt som standard.

 • Velg Vis tekst som kan brukes til merkevarebygging hvis du vil opprette din egen e-postmelding om tilbakestilling av passordet. SSO-nettsteder har dette alternativet valgt som standard.


   

  Hvis alternativet Administrer brukerkontoer gjennom API-er er valgt, er kun alternativet Vis tekst som kan brukes til merkevarebygging tilgjengelig.

Del for kontoregistrering

Bekreftelse som kreves for nye kontoer

Velg for å kreve bekreftelse for at brukere skal registrere seg for en konto. Du kan også angi antall dager bekreftelseskoblingen er aktiv for. Hvis kontoen ikke er aktivert innen den perioden, utløper koblingen.

Varsle alle nettstedsadministratorer når en ny konto opprettes

Velg for å varsle alle nettstedsadministratorer når en ny brukerkonto opprettes.

Vis sikkerhetssjekk i registreringsskjemaet

Velg dette alternativet for å kreve at nye brukere skriver inn bokstavene eller sifrene i et forvrengt bilde som vises på skjermen, for ekstra sikkerhet.

Del for passordadministrasjon

Krev sterke passord for brukerkontoer

Velg for å kreve at alle nye og endrede brukerpassord samsvarer med passordkriteriene du angir.

Systemet genererer automatisk passord når brukere registrerer seg for en konto eller tilbakestiller passordene sine, eller når du importerer kontoinformasjon fra en .csv-fil. Automatisk genererte passord inneholder kun følgende tegn hvis passordinnstillingene håndhever bruken av blandede bokstaver og spesialtegn.

 • ` (gravis, akutt aksent, tegnet som er plassert på skråstrek-tasten)

 • L (stor L)

 • l (liten L)

 • 1 (tallet ett)

 • O (stor O)

 • o (liten o)

 • 0 (tallet, null)

Krev bruk av store og små bokstaver

Velg for å kreve at brukerpassord inneholder både store og små bokstaver.

Minimumslengde

Velg for å kreve at brukerpassord har minst antallet tegn du angir.

Minimum antall numeriske tegn

Velg for å kreve at brukerpassord inneholder minst antallet numeriske tegn du angir.

Minimum antall alfa

Velg for å kreve at brukerpassord inneholder minst antallet alfanumeriske tegn du angir.

Minimum antall spesialtegn

Velg for å kreve at brukerpassord inneholder minst antallet spesialtegn du angir.

Ikke la noen av tegnene gjentas 3 eller flere ganger

Velg for å hindre bruk av et hvilket som helst tegn mer enn to ganger i et brukerpassord.

Ikke tillat dynamisk tekst på nettsiden for kontopassord (nettstedsnavn, vertsnavn, brukernavn)

Velg for å hindre bruk av dynamisk tekst på nettsiden, for eksempel

 • URL for nettstedet der møtet, hendelsen eller økten finner sted, slikt som your_company.webex.com

 • Vertens eget navn

 • Brukernavn

Dersom vertens navn er «Wendy Smith», er det følgende noen eksempler på passord som ikke er tillatt: Wendy, Smith, WendySmith, wendy, wendysmith, wendysmeeting og meetwithwendy.

Ikke tillat kontopassord fra denne listen:

Velg for å hindre at ord i listen brukes i brukerpassord. Du kan redigere listen for å legge til eller fjerne ord.

Brukeren kan tilbakestille passordet etter [N] timer

Velg for å forhindre brukeren fra å endre passordet i det antallet timer du angir.

Gi brukeren tillatelse til å lagre kontopassord i informasjonskapsler

Velg for å la brukere lagre passordinformasjonen sin i informasjonskapsler i nettleseren. Hvis du aktiverer dette alternativet, trenger ikke brukerne å oppgi passordet hver gang de bruker samme datamaskin for å logge på.

Ikke tillat gjenbruk av de siste [N] passordene

Velg dette alternativet for å hindre brukere fra å bruke samme passord før de overskrider angitt antall for unike passord.

Dette alternativet er også kjent som «sykliske passord»-alternativet.

Del for aldring av passord

Tving alle brukere til å endre passord etter [N] dager

Velg for å tvinge brukere til å endre passord etter et angitt antall dager.

Tving alle brukere til å endre passord ved neste pålogging

Velg for å tvinge brukere til å endre passord neste gang de logger på.

Del for Cisco Webex

Ingen møter må være listet opp

Separate alternativer for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Merk av for å kreve at alle Webex-økter ikke er oppført på nettstedkalenderen.

Alle møter må ha et passord

Innstillingen Alle møter må ha et passord ble fjernet fra Webex Site Administration med WBS39.10-versjonen, og er aktivert permanent. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Passordhåndhevelse for økter i Webex Meetings, Events og Training.

Kunder på låste områder vil fremdeles kunne oppdatere denne innstillingen.

Separate alternativer for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Merk av for å kreve at brukere må oppgi et gyldig passord for alle planlagte Webex-økter.


 

Som standard er alternativet Alle møter må ha et passord valgt. Vi anbefaler på det sterkeste at du lar dette alternativet være valgt for å sikre sikkerheten ved møter på nettstedet ditt.

Ekskluder passord fra invitasjon

Gjelder kun for Webex Meetings. Velg for å hindre at passordet sendes i e-postinvitasjonen.

Begrens visningen av opptak til brukere som er pålogget

Separate alternativer for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Velg for å kreve at brukere logger på for å vise opptak. Hvis du ikke begrenser tilgangen til opptak, kan verter bruke sine egne sikkerhetsinnstillinger.

Forhindre nedlasting av opptak

Separate alternativer for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Velg for å forhindre brukere fra å laste ned opptak. Hvis du ikke begrenser tilgangen til opptak, kan verter bruke sine egne sikkerhetsinnstillinger.

Tillat at deltakere eller paneldeltakere blir med før vert

Gjelder kun for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Velg for å la deltakere eller paneldeltakere delta i øktene før verten blir med i økten.

Den første deltakeren som blir med, er presentatøren

Gjelder kun for Webex Meetings. Velg for å angi at den første deltakeren som blir med på møtet før verten, er presentatøren. Denne deltakeren har delingsikonet og kan dele innhold i møtet. Alternativet Bli med i økten før verten, må først aktiveres.

Tillat at deltakere eller paneldeltakere blir med på telefonkonferanse før vert

Gjelder kun for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Velg for å la deltakere eller paneldeltakere også bli med i telekonferansen før verten blir med i økten. Alternativet Bli med i økten før verten, må først aktiveres.

Krev sterke passord for møter

Velg for å kreve at alle Webex-øktpassord samsvarer med de strenge passordkriteriene du angir.


 

WBS39.6 og nyere nettsteder – Krev sterke passord for møter kan ikke deaktiveres etter 10. januar 2020.

Vis informasjon om telekonferanse på møteinfo-fanen og i informasjonsvinduet

Dette alternativet styrer visningen av telekonferanseinformasjon når personlige konferansenumre brukes til telefoni. Informasjon om tilgangskode for abonnenter kan også vises med en undermeny. Som standard er alternativene aktivert, men de kan deaktiveres for sikkerhet.

Avslutt møter automatisk hvis det bare er én deltaker

Gjelder kun for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Velg dette alternativet for å automatisk avslutte Webex-økter etter en spesifisert periode med inaktivitet. Du kan spesifisere at verter for økten blir advart noen minutter før, slik at de kan forhindre at møtet automatisk slutter etter et bestemt antall minutter. Denne innstillingen gjelder også for møter i personlige rom og møter med bare lyd.

Inkluder vertsnøkkelen i vertsmøte-e-poster

Gjelder kun for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Velg dette alternativet for å inkludere vertsnøkkelen automatisk i vertens e-post for møte.

Delen Annet

Krev pålogging for å få tilgang til nettstedet

Velg dette alternativet for å kreve at alle brukere har en konto for å logge på Webex-tjenestens nettsted, for å være vert for eller delta på Webex-økter.

Krev deltakers e-postadresse

Gjelder kun for Webex Meetings og Webex Training. Velg for å kreve at deltakerne oppgir en e-postadresse for å delta i Webex-økter.

Alle Access Anywhere-økter må bruke streng tilgangskode

Velg for å kreve at brukere spesifiserer passord for Access Anywhere som samsvarer med de strenge passordkriteriene dine. For mer informasjon om strenge passordkriterier.

Gi brukeren tillatelse til å lagre personlig informasjon for å delta i møter og telekonferanser med tilbakeringing

Velg for å tillate at brukere lagrer og få tilgang til personopplysninger, for eksempel navn, e-post og registrering. Du kan også bruke dette alternativet for å huske tidligere og ofte brukte numre når du bruker dialogen Delta i telekonferanse.

Gi individuelle verter tillatelse til å tilordne opptakene sine på nytt

Velg for å la en vert overføre eierskap av en nettverksbasert opptaksfil til en annen bruker.