1

Přejděte https://settings.webex.com na a vyberte Webex Volání.

2

Z Volajícího uživatelského portálupřejděte do Nastavení hovoru.

3

Přepněte na prioritní upozornění.

4

Z rozbalovací nabídky vyberte předem definovaný plán.


 

Pokud nevidíte rozvrh, který chcete pro toto nastavení použít, můžete jej přidat na kartě Plány na uživatelském portálu Volání. Další informace naleznete v části Vytvořit harmonogram pro použití v nastavení hovoru.

5

Kliknutím na tlačítko Přidat plán nastavte následující parametry:

  • Když - z rozbalovací nabídkyvyberte svůj předem definovaný plán.
  • Voláníz - Zvolte pro použití upozornění priority pro volání z libovolného telefonního čísla nebo zvolte telefonní čísla. Pokud zvolíte možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další podrobnosti.
  • Upozornění nebo ne -Vyberte, zda chcete nebo nechcete použít upozornění priority na volání, která odpovídají těmto parametrům.
6

Pro uložení parametrů prioritního upozornění klikněte na tlačítko Uložit.

Tvůj rozvrh je přidán do tabulky Upozornění nebo Nevarovat. Plány můžete podle potřeby upravovat nebo mazat z tabulek.

7

Klikněte na položku Uložit.