Správci webu Webex

Než budou moci uživatelé s účtem Microsoft Teams používat kartu v Microsoft Teams Webex, musí administrátoři webu Webex propojit účty uživatelů Webex s účty Microsoft Office 365. E-mailové adresy obou účtů by se měly shodovat.

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud spravujete svůj web Webex v centru Cisco Webex Control Hub, přejděte ze zákaznického zobrazení na stránce https:/ / admin.webex.com na Služby. V části Schůzka vyberte možnost Weby, zvolte svůj web a vyberte možnost Konfigurovat web. V části Obecná nastavení vyberte Možnosti webu.
  • Pokud spravujete web Webex v Cisco Webex Site Administration, přihlaste se do Webex Site Administration a přejděte do části Konfigurace > Obecná nastavení webu > Možnosti.
2

V části Integrace třetích stran zaškrtněte možnost Automaticky propojit uživatele s tímto webem služby Webex, pokud jejich e-mailová adresa účtu služby Webex odpovídá e-mailové adrese systému Microsoft Office 365.

Zaškrtávací políčko Automaticky propojit uživatele

Je-li tato možnost zaškrtnuta, mohou uživatelé Microsoft Teams zahájit schůzky ve svých soukromých místnostech, aniž by se museli přihlásit do prohlížeče, zobrazovat nedávno připojené soukromé místnosti a zobrazit nadcházející schůzky.

Zaškrtávací políčko Přihlásit se se pro Microsoft Teams nepoužívá. Umožňuje uživatelům přihlásit se k webu Cisco Webex pomocí přihlašovacích údajů pro Microsoft Office 365.

3

Vyberte možnost Přidat novou autorizaci.

Tlačítko Přidat novou autorizaci

Další informace o autorizaci a požadovaných oprávněních naleznete v části Autorizace a oprávnění požadovaná pro Microsoft Office 365 ve Webex Site Administration a Webex Control Hub.

4

Přihlaste se do účtu správce a vyberte možnost Přijmout.

5

Zvolte Aktualizovat.

Po doplnění autorizace o ID klienta a podrobnosti o doméně klienta bude váš web připraven k integraci s Microsoft Teams.

Globální správci Microsoft Office 365

Než začnete

Vlastníci týmu a členové týmu mohou zobrazit a nainstalovat aplikaci Cisco Webex Meetings v obchodě Microsoft Teams Store až poté, co globální správce pro Microsoft Office 365 následujícím postupem poskytne oprávnění.

1

Přejděte do centra správy Microsoft Teams a vyberte možnost Nastavení > Služby a doplňky a poté Microsoft Teams.

2

V části Externí aplikace je ve výchozím nastavení zapnutá možnost Povolit externí aplikace v Microsoft Teams. Pokud tento přepínač vypnete, všechny externí aplikace třetích stran budou zakázány. Ujistěte se, že jsou externí aplikace v Microsoft Teams povoleny.

Další informace naleznete v části Nastavení správce pro aplikace v Microsoft Teams.

3

Ujistěte se, že je vypnuta možnost Povolit zkušební načtení externích aplikací.

4

Zaškrtnutím políčka Cisco Webex Meetings zapněte aplikaci Cisco Webex Meetings.

5

Klepněte na příkaz Uložit.

Uživatelé

Aplikaci Cisco Webex Meetings si musíte nainstalovat sami, i když již byla přidána do vašeho týmu. Aplikace obsahuje bota Cisco Webex Meetings. Když aplikaci a bota nainstalujete pro sebe a nastavíte výchozí web Webex, budete moci pomocí rozšíření pro zasílání zpráv Cisco Webex Meetings sdílet odkaz na schůzku Webex.


Aplikace Cisco Webex Meetings se automaticky aktualizuje, jakmile budou k dispozici nové aktualizace. Aplikaci Cisco Webex Meetings, kterou si nainstalujete, nebudete muset aktualizovat.

1

Vyberte možnost Další přidané aplikaceDalší přidané aplikace v levé části aplikace Microsoft Teams a vyberte možnost Další aplikace.

Levý navigační panel
2

Vyhledejte aplikaci Cisco Webex Meetings, vyberte ji a zvolte možnost Přidat.

Přidat aplikaci
3

V soukromé konverzaci s botem Cisco Webex Meetings, který se zobrazí, nastavte výchozí web Webex pro použití s rozšířením Cisco Webex Meetings pro zasílání zpráv. Zadejte adresu webu [URL webu Webex]. Adresa URL vašeho webu Webex je obvykle ve formátu company.webex.com.

Soukromá konverzace s botem Cisco Webex Meetings

 

Pokud byl nastaven web týmu Webex, který se liší od výchozího webu Webex, bude při použití rozšíření pro zasílání zpráv použit týmový web Webex.

4

Chcete-li připnout rozšíření Cisco Webex Meetings pro zasílání zpráv na lištu rozšíření pro zasílání zpráv:

  1. Vyberte možnost Rozšíření zprávRozšíření zpráv.

    Panel rozšíření zpráv
  2. Klikněte pravým tlačítkem na aplikaci Cisco Webex Meetings a vyberte možnost Připnout.

Vlastník nebo člen týmu musí přidat aplikaci Cisco Webex Meetings pro tým. Aplikaci stačí pro každý tým přidat pouze jednou.

1

V Microsoft Teams přejděte na kartu Týmy.

2

Vedle názvu týmu vyberte možnost Další > Správa týmu > Aplikace.

3

Chcete-li aplikaci přidat, vyberte Přejít do obchodu, vyhledejte aplikaci Cisco Webex Meetings a klikněte na tlačítko Přidat. Aplikace Cisco Webex Meetings obsahuje bota Cisco Webex Meetings. Bot Cisco Webex Meetings poskytuje příkazy, kterými můžete nastavit a sdílet odkazy na schůzky Webex.


 

Pokud používáte sadu Microsoft Office 365 a aplikaci Cisco Webex Meetings v obchodě nevidíte, obraťte se na globálního správce sady Office 365.

4

Chcete-li aplikaci aktualizovat, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokyny k aktualizaci na kartě Aplikace

Jak pokračovat dále

Zkontrolujte, zda je nastaven web Webex, který bude váš tým používat pro schůzky. Další informace naleznete v části Nastavení Microsoft Teams pro používání Cisco Webex Meetings.

1

V aplikaci Microsoft Teams vyberte možnost Přidat kartuPřidat kartu v horní části kanálu.

2

Vyhledejte a vyberte aplikaci Cisco Webex Meetings.

Pokud se nezobrazí žádné výsledky vyhledávání, zkontrolujte, zda máte verzi aplikace Cisco Webex Meetings 2.0 nebo novější. Další informace najdete v části Přidat nebo aktualizovat aplikaci Cisco Webex Meetings pro tým.

3

Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokud k tomu budete vyzváni, přijměte požadovaná oprávnění.

Pokud jste správcem své organizace Office 365, můžete přidání karty Webex všem usnadnit. V okně žádosti o oprávnění klikněte na možnost Souhlasit jménem organizace, aby každý nemusel přijímat požadovaná oprávnění jednotlivě.

1

Aplikace Cisco Webex Meetings již možná nastavila web Webex, který bude váš tým používat pro schůzky. Chcete-li zkontrolovat, zda byl web nastaven, v libovolném kanálu Microsoft Teams, do kterého byl přidán bot Cisco Webex Meetings zadejte @Cisco Webex Meetings site.

2

Pokud web Webex nebyl nastaven nebo pokud chcete jako web týmu nastavit jiný web, zadejte @Cisco Webex Meetings site [URL webu Webex]. Adresa URL vašeho webu Webex je obvykle ve formátu company.webex.com.

Změny adresy URL webu Cisco Webex Meetings

Upozorňujeme, že pokud změníte web Webex, změní se pro všechny členy týmu.

A to je vše. Vy a členové vašeho týmu nyní můžete používat příkazy @Cisco Webex Meetings a snadno tak ostatní pozvat na schůzku Webex. Uživatelé mohou zadat @Cisco Webex Meetings a sdílet tak tlačítko Připojit se a zobrazit odkaz na schůzku v soukromé místnosti nebo zadat @Cisco Webex Meetings [číslo schůzky] a sdílet tak tlačítko Připojit se a zobrazit odkaz na naplánovanou schůzku Webex se zadaným číslem schůzky.

Připojení ke schůzce Cisco Webex
3

Pokud máte jiný web Webex, který chcete použít ke sdílení adresy URL schůzky, přejděte do soukromé konverzace s aplikací Cisco Webex Meetings a zadejte site [adresa URL výchozího webu Webex], kde nastavíte adresu URL pro výchozí web Webex.

Ostatní členové týmu mohou nadále web týmu používat, pokud také nenastaví adresu URL výchozího webu Webex.