Správci webu Webex

Aby uživatelé s účtem Microsoft Teams mohli používat kartu Webex v Microsoft Teams, musí správci webu Webex propojit účty Webex uživatelů s jejich účty Microsoft 365. E-mailové adresy obou účtů by se měly shodovat a bezplatné účty Microsoft Teams se nedají použít.

1

Ze zobrazení zákazníka v https:/ / admin.webex.compřejděte na Služby.

2

V části Schůzka vyberteWeby , vyberte web a pak vyberte Konfigurovat web.

3

V části Běžné nastavení vyberte Možnosti webu.

4

V části Integrace třetích stran v části Microsoft (Microsoft 365 a Microsoft Teams) zkontrolujte následující možnosti:

Zaškrtávací políčka možností Microsoftu 365 a Teams
  • Umožně uživatelům přihlásit se ke schůzkám Webexu pomocí svých účtů Microsoft 365 – uživatelé Microsoft Teams, jejichž účty jsou propojené s jejich účtem Microsoft 365, se můžou přihlásit ke schůzkám Webexu pomocí svého účtu Microsoft 365.

  • (Nepovinné) Automaticky propojte uživatele s tímto webem Webex, pokud jejich e-mailová adresa účtu Webex odpovídá jejich e-mailové adrese Microsoftu 365 – Umožňuje uživatelům Microsoft Teams zahájit schůzky ve svých osobních místnostech Webex bez přihlášení do prohlížeče, zobrazit nedávno připojené osobní místnosti a zobrazit nadcházející schůzky.

5

Vyberte Přidat novou autorizaci.

Tlačítko Přidat novou autorizaci

Další informace o autorizaci a oprávněních požadovaných webexem naleznete v tématu Autorizace a oprávnění požadovaná pro Microsoft 365 v centru Správy webu Webex a Webex Control Hub.

6

Přihlaste se k účtu správce a vyberte Přijmout.

7

Zvolte Aktualizovat.

Po aktualizacích autorizace s ID tenanta a podrobnostmi o doméně tenanta se váš web může integrovat s Microsoft Teams.
Aby uživatelé s účtem Microsoft Teams mohli používat kartu Webex v Microsoft Teams, musí správci webu Webex propojit účty Webex uživatelů s jejich účty Microsoft 365. E-mailové adresy obou účtů by se měly shodovat a bezplatné účty Microsoft Teams se nedají použít.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Konfigurace > nastavení webu > možnosti .

2

V části Integrace třetích stran v části Microsoft (Microsoft 365 a Microsoft Teams) zkontrolujte následující možnosti:

Zaškrtávací políčka možností Microsoftu 365 a Teams
  • Umožně uživatelům přihlásit se ke schůzkám Webexu pomocí svých účtů Microsoft 365 – uživatelé Microsoft Teams, jejichž účty jsou propojené s jejich účtem Microsoft 365, se můžou přihlásit ke schůzkám Webexu pomocí svého účtu Microsoft 365.

  • (Nepovinné) Automaticky propojte uživatele s tímto webem Webex, pokud jejich e-mailová adresa účtu Webex odpovídá jejich e-mailové adrese Microsoftu 365 – Umožňuje uživatelům Microsoft Teams zahájit schůzky ve svých osobních místnostech Webex bez přihlášení do prohlížeče, zobrazit nedávno připojené osobní místnosti a zobrazit nadcházející schůzky.

3

Vyberte Přidat novou autorizaci.

Tlačítko Přidat novou autorizaci

Další informace o autorizaci a oprávněních požadovaných webexem naleznete v tématu Autorizace a oprávnění požadovaná pro Microsoft 365 v centru Správy webu Webex a Webex Control Hub.

4

Přihlaste se k účtu správce a vyberte Přijmout.

5

Zvolte Aktualizovat.

Po aktualizacích autorizace s ID tenanta a podrobnostmi o doméně tenanta se váš web může integrovat s Microsoft Teams.

Globální správci Microsoftu 365

Než začnete

Vlastníci týmu a členové týmu mohou aplikaci Webex Meetings zobrazit a nainstalovat v Microsoft Teams Storu až poté, co globální správce Microsoftu 365 udělí oprávnění pomocí následujících kroků.

Pokud máte web Webex s autorizovaným fedrampem, podívejte se na informace o nastavení integrace v aplikaci Cisco Webex Meetings App pro Microsoft 365 s autorizovaným fedrampem.

1

Přejděte do Centra pro správu Microsoft Teams a vyberte nastavení > služby a doplňky a pak vyberte Microsoft Teams.

2

V části Externí aplikace je ve výchozím nastavenízapnuté povolit externí aplikace v Microsoft Teams. Pokud tento přepínač vypnete, všechny externí aplikace třetích stran budou zakázány. Ujistěte se, že v Microsoft Teams povolíte externí aplikace.

Další informace najdete v nastavení správce aplikací v Microsoft Teams.

3

Ujistěte se, že je vypnuté povolit boční načtení externích aplikací.

4

Zapněte aplikaci zaškrtnutím políčka Cisco Webex Meetings .

5

Klepněte na příkaz Uložit.

Pokud jste globální správce Microsoftu 365 nebo microsoft teams, můžete nastavit web Webexu pro celou organizaci. Pokud nastavíte web Webex pro celou organizaci, použije jej každý kanál ve vaší organizaci, pokud není nastaven žádný jiný web. Stále můžete nastavit jiný web pro sebe nebo pro tým.

1

Pokud jsou ve vaší organizaci další správci Microsoft Teams, je možné, že už pro vaši organizaci nastavili web. Chcete-li zkontrolovat, zda byl web nastaven, zadejte v soukromém chatu s robotem cisco webex meetings a stiskněte klávesu Enter .

2

Pokud web Webex nebyl nastaven nebo chcete nastavit jiný, zadejte příkaz site org [ Webex site URL ] astiskněte Enter. Adresa URL webu Webex je obvykle ve formátu .webex.com.

Nastavení webu Webex vaší organizace
3

Chcete-li web Webex odebrat jako výchozí pro vaši organizaci, zadejte příkaz site org reset a stiskněte Enter.

1

V Microsoft Teams vyberte Přidat kartu v horní částiPřidání ikony karty kanálu.

2

Vyhledejte a vyberte aplikaci Cisco Webex Meetings.

Pokud žádné výsledky hledání neobsáhli, ujistěte se, že máte aplikaci Webex Meetings verzi 2.0 nebo novější. Další informace naleznete v tématu Přidání nebo aktualizace aplikace Cisco Webex Meetings App pro tým.

3

Postupujte podle pokynů na obrazovce a po zobrazení výzvy přijměte požadovaná oprávnění.

4

V okně žádosti o oprávnění klikněte jménem vaší organizace na Souhlas, aby každá osoba ve vaší organizaci nemusí přijímat požadovaná oprávnění jednotlivě.

Globální správci Microsoftu 365 nebo správci Microsoft Teams

Globální správci Microsoftu 365 nebo správci Microsoft Teams můžou tyto příkazy pro celou organizaci používat v aplikaci Webex Meetings.


Příkazy organizace webu neotevře nabídku příkazů. Zadejte úplné příkazy, které chcete použít.

Kontrola

Popis

organizace webu [ adresa URLwebu organizace Webex]

Příklad: stránky org mysite.webex.com

Nastaví adresu URL webu Webex pro kanály ve vaší organizaci. Při sdílení odkazu na schůzku se používá adresa URL webu webů webů vaší organizace, pokud nenastavíte jinou adresu pro sebe nebo tým.

web org

Zobrazuje web aktuálně nastavený pro vaši organizaci.

obnovení organizace webu

Odebere adresu URL webu Webex pro celou organizaci.