Du kan optage videoer af begivenheder eller møder på stedet med Cisco Webex Desk Camera-appen. Optagelserne gemmes som AVI-filer i mappen Medie.


Hvis du lukker lukker lukkeren, stopper optagelsen.

1

Åbn Cisco Webex Desk Camera-appen.

2

Klik på Optag for at starte optagelse.

3

Klik på Pause for at sætte optagelsen på pause.

4

Klik på Genoptag for at fortsætte optagelsen.

5

Klik på Stop for at stoppe med at optage.

6

Klik mappen Medier for at se dine optagelsesfiler i mediemappen.