Denne funktion er tilgængelig for videocentrerede netværksbaserede MP4-optagelser, der optages i cloud.


Hvis du delte en videofil ved hjælp af Del fil under mødet eller begivenheden, gemmes MP4-optagelsen ikke i videocentreret format.

Denne funktion kræver Cisco Webex-videoplatform version 2.0. Find ud af, hvilken version du bruger, i Find dit Cisco Webex Meetings-versionsnummer. Denne funktion er ikke tilgængelig for møder og begivenheder, der optages lokalt på værtens computer.

Når du ændrer standardskærmlayoutet, gælder den nye standardindstilling for de optagelser, du laver fremover. Det ændrer ikke layoutet af eksisterende optagelser.

Som standard bruger WBS40.9-websteder og nyere websteder automatisk gittervisning, mens indhold ikke deles, og trinvisning under deling af indhold. Hvis du ændrede standardskærmlayoutet for optagelser i fortiden til fokuseret indholdsvisning, er dette stadig din standard.

Valgmuligheder for skærmlayout, når indhold ikke deles

WEB_recording-pref_no-layouts til delt indhold

Gittervisning viser den aktive taler og op til 24 andre deltagere, når ingen deler indhold.

Trinvisning viser den aktive taler i den primære del af skærmen, når ingen deler indhold. Videominiaturebilleder af den aktive taler og op til 4 andre deltagere vises øverst på skærmen.

Fokusvisning viser video af den aktive taler i den primære del af skærmen, når ingen deler indhold.

Blank visning viser en tom skærm, når intet indhold deles.

Valgmuligheder for skærmlayout ved deling af indhold

WEB_recording-pref_shared-indhold-layouts

Gittervisning viser indholdet i den primære del af skærmen og videominiaturebilleder af den aktive taler, og op til 4 andre deltagere vises øverst på skærmen.

Fokuseret indhold med aktiv taler-visning viser indholdet i den primære del af skærmen og et stort miniaturebillede af den aktive taler i det øverste højre hjørne.

Fokuseret indholdsvisning viser kun det delte indhold i den primære del af skærmen.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester og under Møde vælge Websteder.

2

Vælg det Webex-websted, som du vil ændre indstillingerne for, og klik derefter på Konfigurer websted .

3

Under Almindelige indstillinger skal du vælgeWebstedets valgmuligheder og derefter rulle ned tilvalgmuligheden Aktiver videocentreret optagelse.

4

Vælg standardvisningen for Under deling af indhold, og Når indhold ikke deles .

choose_default_screen_layout_for_recordings
5

Klik på Opdatér.

1

Log ind på Webex-webstedsadministration, og gå derefter til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

Rul ned til Webstedets valgmuligheder.

3

Under Aktivér videocentreret optagelse vælges standardvisningen for Under deling af indhold, og Når indhold ikke deles.

choose_default_screen_layout_for_recordings
4

Klik på Opdatér.