Hvis du ikke ændrer standarden til et specifikt sprog for organisationen, bestemmer Hybrid-kalendertjenester , hvilket sprog du vil bruge anderledes, afhængigt af kalenderintegrationstypen:

Integrationstype for kalender

Standard, hvis der ikke er valgt et specifikt sprog

Office 365 (med Microsoft Graph API via den cloud-baserede tjeneste)

"sprog":{"locale"} -indstilling fra planlægningsprograms postkasseindstillinger

Google G Suite-kalender

landeindstilling fra planlægningsprograms kalenderindstillinger

Microsoft Exchange eller Office 365 (med EWS igennem den Expressway-baserede kalendertilslutter)

Element. Culture-egenskab fra mødeinvitationen

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester.

2

Fra kortet med hybrid-kalender til dit kalendermiljø skal du klikke på Rediger indstillinger.


 

Hvis du har Hybrid-kalendertjenester opsæt til flere kalendermiljøer, har du adgang til indstillingen Standardsprog fra flere steder i Control Hub. Indstilling af det på én placering tilsidesætter indstillingen på en anden placering og ændrer sproget for deltag-oplysninger for alle møder, som Hybrid-kalendertjenester behandler.

3

Vælg et sprog fra standardsproget for rullegardinmenu , og klik på Gem.

Når du har gemt ændringen, bruger Hybrid-kalendertjenester det sprog, du vælger, hver gang den tilføjer Deltag for at se oplysninger om et møde. Det ændrer ikke sproget for eksisterende deltag-oplysninger.