Jeśli nie zmienisz domyślnego języka na określony dla organizacji, hybrydowa usługa kalendarza określa, który język ma być używany inaczej, w zależności od typu integracji kalendarza:

Typ integracji kalendarza

Wartość domyślna, jeśli nie wybrano określonego języka

Office 365 (przy użyciu interfejsu API programu Microsoft Graph za pośrednictwem usługi chmurowej)

Ustawienie "language":{"locale"} w ustawieniach skrzynki pocztowej harmonogramu

Kalendarz Google G Suite

Ustawienia regionalne w ustawieniach kalendarza harmonogramu

Microsoft Exchange lub Office 365 (przy użyciu EWS za pośrednictwem łącznika kalendarza opartego na expressway)

przedmiot. Właściwość kultury z zaproszenia na spotkanie

1

Z widoku klienta w witrynie przejdź do sekcji Usługi.https://admin.webex.com

2

Na karcie Kalendarz hybrydowy dla środowiska kalendarza kliknij edytuj ustawienia.


 

Jeśli masz hybrydową usługę kalendarza skonfigurowaną dla wielu środowisk kalendarza, możesz uzyskać dostęp do ustawienia Język domyślny z wielu miejsc w centrum sterowania. Ustawienie go w jednej lokalizacji zastępuje ustawienie w dowolnej innej lokalizacji i zmienia język szczegółów sprzężenia dla wszystkich spotkań przetwarzanych przez hybrydową usługę kalendarza.

3

Wybierz język z listy rozwijanej Język domyślny i kliknij przycisk Zapisz.

Po zapisaniu zmiany usługa kalendarza hybrydowego używa wybranego języka za każdym razem, gdy dodaje dołączenie do szczegółów spotkania. Nie zmienia języka istniejących szczegółów sprzężenia.