Kuruluş için varsayılanı belirli bir dil olarak değiştirmiyorsanız Karma Ağ takvim hizmeti , takvim entegrasyonu türüne bağlı olarak hangi dilin farklı kullan belirler:

Takvim Entegrasyonu Türü

Belirli bir dil seçilmezse Varsayılan

Office 365 (bulut tabanlı hizmet aracılığıyla Microsoft Graph API kullanarak)

"language":{"locale"} ayarı; planıcının posta kutusu ayarlarında yer alan

Google G Suite Takvimi

planıcının takvim ayarlarından locale ayarı

Microsoft Exchange veya Office 365 (Expressway tabanlı Takvim Bağlayıcı üzerinden EWS kullanarak)

Öğe. Toplantı davetine ait Culture özelliği

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin.

2

Takvim ortamınız için Karma Takvim kartından Ayarları düzenle'ye tıklayın.


 

Karma Karma Ayarlarınız birden takvim hizmeti takvim ortamları için kurulusa Control Hub'da birden fazla yerde Varsayılan Dil ayarına erişebilirsiniz. Bir konumda ayar yapmak, ayarı başka bir konumda geçersiz kılar ve Karma toplantıların işlemesi sırasında takvim hizmeti değiştirir.

3

Varsayılan Dil Seçeneğinden bir dil açılır liste Kaydet'e tıklayın.

Değişikliği kaydetdikten sonra, Karma takvim hizmeti toplantıya katılmak için her eklendikten sonra seçtiğiniz dili kullanır. Mevcut katılma ayrıntıları için dili değiştirmez.