Hvis du ikke endrer standarden til et bestemt språk for organisasjonen, bestemmer hybridkalendertjenesten hvilket språk som skal brukes på en annen måte, avhengig av typen kalenderintegrering:

Type kalenderintegrering

Standard hvis det ikke er valgt et bestemt språk

Office 365 (ved hjelp av Microsoft Graph API gjennom den skybaserte tjenesten)

"språk":{"nasjonal innstilling"} fra planleggerens postboksinnstillinger

Google G Suite-kalender

innstilling for nasjonal innstilling fra planleggerens kalenderinnstillinger

Microsoft Exchange eller Office 365 (ved hjelp av EWS via Expressway-basert kalendertilkobling)

Egenskapen item.Culture fra møteinvitasjonen

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester.

2

Klikk på Rediger innstillinger på hybridkalenderkortet for kalendermiljøet.


 

Hvis du har konfigurert hybridkalendertjeneste for flere kalendermiljøer, kan du få tilgang til Standardspråk-innstillingen fra flere steder i Control Hub. Hvis du angir denne på ett sted, overstyrer det innstillingen på alle andre steder, og språket for detaljer om møtedeltakelse, endres for alle møter som hybridkalendertjenesten behandler.

3

Velg et språk fra rullegardinlisten Standardspråk, og klikk på Lagre.

Når du har lagret endringen, bruker hybridkalendertjenesten språket du har valgt, hver gang den legger til detaljer om møtedeltakelse i et møte. Det endrer ikke språket for eksisterende deltakelsesdetaljer.