Ako ne promenite podrazumevanu vrednost na određeni jezik za organizaciju, usluga hibridnog kalendara određuje koji jezik će se koristiti drugačije, u zavisnosti od tipa integracije kalendara:

Tip integracije kalendara

Podrazumevano ako nije izabran određeni jezik

Office 365 (korišćenje Microsoft Graph API-ja putem usluge zasnovane na oblaku)

Postavka "language":{"locale"} iz postavki poštanskog sandučeta planera

Google G suite kalendar

postavka lokalnog standarda iz postavki kalendara planera

Microsoft Exchange ili Office 365 (korišćenje EWS-a preko linije spajanja kalendara zasnovane na Expressway-u)

Artikla. Vlasništvo kulture sa poziva za sastanak

1

Iz prikaza kupca u programu https://admin.webex.com, idite na usluge.

2

Na kartici "Hibridni kalendar" za okruženje kalendara kliknite na dugme Uredi postavke.


 

Ako je usluga hibridnog kalendara podešena za više okruženja kalendara, podrazumevanoj jezičkoj postavci možete pristupiti sa više mesta u kontrolnom čvorištu. Postavljanjem na jednu lokaciju zamenjuje se postavka na bilo kojoj drugoj lokaciji i menja jezik detalja spoja za sve sastanke koje obrađuje usluga hibridnog kalendara .

3

Odaberite jezik sa padajuće liste podrazumevanog jezika i kliknite na dugme Sačuvaj .

Kada sačuvate promenu, usluga hibridnog kalendara koristi jezik koji odaberete svaki put kada se pridruži detaljima sastanka. To ne menja jezik za postojeće detalje o spajanju.