Ako ne promenite podrazumevanu vrednost u određeni jezik za organizaciju, hibridni kalendar određuje koji jezik će se koristiti drugačije, u zavisnosti od tipa integracije kalendara:

Tip integracije kalendara

Podrazumevano ako nije izabran određeni jezik

Office 365 (korišćenje Microsoft Graph API-ja putem usluge zasnovane na oblaku)

Postavka "language":{"locale"} iz postavki poštanskog sandučeta planera

Google G suite kalendar

postavka lokalnog standarda iz postavki kalendara planera

Microsoft Exchange ili Office 365 (korišćenje EWS-a preko linije spajanja kalendara zasnovane na Expressway-u)

Artikla. Vlasništvo kulture sa poziva za sastanak

1

Prijavite se u kontrolno čvorište https://admin.webex.com i idite na usluge > Hybrid.

2

Na kartici "Hibridni kalendar" za okruženje kalendara kliknite na dugme Uredi postavke.


 

Ako je usluga hibridnog kalendara podešena za više okruženja kalendara, podrazumevanoj jezičkoj postavci možete pristupiti sa više mesta u kontrolnom čvorištu. Postavljanjem na jednu lokaciju zamenjuje se postavka na bilo kojoj drugoj lokaciji i menja jezik sa detaljima o spajanju za sve sastanke koje hibridni kalendar obrađuje.

3

U odeljku Pozivnice za sastanak odaberite jezik sa padajuće liste Podrazumevani jezik i kliknite na dugme Sačuvaj .

Nakon što sačuvate promenu, hibridni kalendar koristi jezik koji odaberete svaki put kada se pridruži detaljima sastanka. To ne menja jezik za postojeće detalje o spajanju.