Om du inte ändrar standardspråket till ett visst språk för organisationen bestämmer Hybrid-kalendertjänst vilket språk som ska användas olika, beroende på kalenderintegreringstypen:

Kalenderintegreringstyp

Standard om inget visst språk har valts

Office 365 (med Microsoft Graph API via den molnbaserade tjänsten)

"språk":{"locale"} inställning från schemaläggaren inställningar för postlåda

Google G Suite-Kalender

språk-inställning från schemaläggaren kalenderinställningar

Microsoft Exchange eller Office 365 (med EWS via den Expressway-baserade Calendar Connector)

Objekt. Culture egenskap från mötesinbjudan

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster.

2

På kortet Hybrid-kalender för din kalendermiljö klickar du på Redigera inställningar.


 

Om du har Hybrid-kalendertjänst för flera kalendermiljöer kan du komma åt standardspråkinställningen från flera olika platser i Control Hub. Om du ställer in det på en plats åsidosätts inställningen på andra platser och språket för att delta i alla möten som hybridmötet kalendertjänst processer.

3

Välj ett språk på fliken Standardspråk listruta och klicka på Spara.

När du har sparat ändringen använder Hybrid-kalendertjänst det språk du väljer varje gång programmet lägger till ett möte i detaljinformation. Den ändrar inte språket för befintliga uppgifter om att delta.