For at foretage en meningsmåling skal du først oprette et meningsmålingsspørgeskema. Du kan oprette meningsmålingsspørgeskemaer vha. af én af disse metoder:

 • Webex-redigeringsprogram til meningsmålingsspørgeskema: Med denne fritstående version af Webex-redigeringsprogrammet til meningsmålingsspørgeskemaer kan du oprette meningsmålingsspørgeskemaer uden for en begivenhed, gemme dem og åbne dem under en begivenhed.

  For at downloade redigeringsprogrammet skal du gå til siden Downloads ved at vælge Webex Events (klassisk) Support > Downloads til venstre navigationsbjælke på dit Webex Events websted. Udvid Webex-redigeringsprogrammet til meningsmålingsspørgeskemaer, og vælg Download.

 • Meningsmålingspanelet i en begivenhed: Det giver dig mulighed for at oprette, gemme og åbne meningsmålingsspørgsmål under en begivenhed.

  For at tilføje meningsmålingspanelet skal du åbne Vis >Paneler > Administrer paneler. På siden Administrer paneler skal du vælge Meningsmåling fra de tilgængelige paneler og klikke på Tilføj. Klik derefter på OK.


  For at spare tid i en begivenhed kan du starte begivenheden tidligere end planlagt, oprette spørgeskemaer ved hjælp af meningsmålingspanelet, gemme dem og så åbne dem under selve begivenheden.

1

Åbn Webex-redigeringsprogrammet til meningsmålingsspørgeskemaer eller meningsmålingspanelet i en begivenhed.

Du kan starte Webex-redigeringsprogrammet til meningsmålingsspørgeskemaer ved atgå til Start >-> Webex på din desktop.

2

Vælg én af disse spørgsmålstyper i sektionen Spørgsmål:

 • For at oprette et spørgsmål med flere svarmuligheder vælger du Flere valgmuligheder > flere svarmuligheder.

 • For at oprette et spørgsmål med en enkelt svar vælges Flere valgmuligheder > Enkelt svar.

 • For at oprette et tekstspørgsmål vælg Kort svar.

3

Vælg Ny, og indtast et spørgsmål.

4

I Svar-sektionen, vælg Tilføj, og indtast et svar. Vælg Tilføj for at indtaste et andet svar.

Spørgsmålene og svarmulighederne vises i området Meningsmålingsspørgsmål.
5

Gentag trin 2 til 4 for at tilføje flere spørgsmål.

1

Åbn Meningsmålingspanelet i begivenheden.

2

Vælg ikonet Tilføj et spørgsmål, og skriv derefter spørgsmålet.

3

Vælg ikonet Tilføj et svar, og indtast så svaret.

4

For at tilføje flere svarmuligheder gentages trin 3.

5

For at tilføje flere spørgsmål, gentag trin 2.

6

For at ændre spørgsmålstypen, vælger du teksten Klik her for at ændre spørgsmålstypen, der vises under det specifikke spørgsmål, og gør ét af følgende:

 • For at oprette et spørgsmål med flere svarmuligheder vælger du Flere svarmuligheder.

 • For at oprette et spørgsmål med en enkelt svarmulighed vælger du Enkelt svarmulighed.

 • For at oprette et spørgsmål, der kræver et skriftligt svar, vælg Kort svarmulighed.

Som vært er du som standard meningsmålingskoordinator ved starten af en begivenhed. Du kan dog tildele rollen som meningsmålingskoordinator til en paneldeltager.

1

Fra listen over Paneldeltagere i panelet Deltagere skal du højreklikke på navnet på paneldeltageren, du ønsker at udpege som meningsmålingskoordinator. Vælg Skift rolle for at > meningsmålingskoordinator.

2

Meningsmålingsfunktionerne bliver tilgængelige på den udpegede paneldeltagers Meningsmåling-panel.

Opgave

Handling

Åbn en fil med et meningsmålingsspørgeskema for at vise spørgeskemaet på dit Meningsmåling-panel.

Vælg Fil > Åbn meningsmålingsspørgsmål, eller vælg ikonet Åbn.

Ændre spørgsmålstypen

Windows: Vælg de spørgsmål, du vil ændre, og vælg derefter den nye spørgsmålstype i rullegardinmenu. Klik på Skift type for at gennemføre ændringen.

Mac: Vælg Klik her for at ændre spørgsmålstypen, der er vist under hvert spørgsmål.

Rediger et spørgsmål eller svar

Vælg spørgsmålet eller svaret, klik på ikonet Rediger, og foretag ændringer.

Slette et spørgsmål eller svar

Vælg spørgsmålet eller svaret, og vælg så ikonet Slet.

Omarranger spørgsmål eller svar

Vælg spørgsmålet eller svaret, og vælg så ikonet Flyt op eller Flyt ned.

Slet et helt spørgeskema

Vælg Slet alle nederst i panelet Meningsmåling.

Vis en timer under meningsmåling

 1. Windows: Hvis du bruger Windows, vælger du Valgmuligheder i bunden af dit meningsmålingspanel.

  Mac: Vælg ikonet Valgmuligheder i nederste højre del af Meningsmåling-panelet.

 2. Markér feltet Vis, indtast varigheden i feltet Alarm, og klik derefter på OK.

Gem et meningsmålingsspørgeskema

Vælg Fil > Gem > Meningsmålingsspørgsmål, eller vælg ikonet Gem. Filnavne på meningsmålingsspørgeskemaer har forlængelsen .atp.

Åbn en meningsmåling

 1. Klik på Åbn meningsmåling.

 2. Klik på Luk meningsmåling for at lukke din meningsmåling. Hvis meningsmålingen har en tidsfrist, lukkes den automatisk.

Dele meningsmålingsresultater med deltagerne

I afsnittet Del med mødedeltagere skal du markere feltet Meningsmålingsresultater eller Individuelle resultater og klikke på Anvend.

Angiv valgmuligheder for meningsmålingsresultater

 1. Windows: Hvis du bruger Windows, vælger du Valgmuligheder i bunden af dit meningsmålingspanel.

  Mac: Vælg ikonet Valgmuligheder i nederste højre del af Meningsmåling-panelet.

 2. Marker et eller begge af følgende afkrydsningsfelter:

  • Markér afkrydsningsfeltet Inkluder intet svar for at dele antallet af personer, der ikke har besvaret et spørgsmål.

  • Markér afkrydsningsfeltet Vis antal svar for at dele det antal svar, hver svar har modtaget.

Gem resultater af en meningsmåling

Vælg Fil > Gem > Meningsmålingsresultater, eller vælg ikonet Gem. For at gemme resultaterne af flere meningsmålinger i en enkelt fil vælg Gem > Alle meningsmålingsresultater

Meningsmålingsresultater kan enten gemmes som en gruppe eller som individuellemødedeltagere. Når du gemmer som en gruppe, anonymiserer den respondere, mens de gemmer, som individuelle mødedeltagere identificerer respondere med navn. Resultater for både gruppe- og individuelle mødedeltagere kan gemmes i enten tekst, .txt eller kommaseparerede værdier eller .csvfiler.