Ak chcete uskutočniť prieskum, musíte najskôr vytvoriť dotazník prieskumu. Anketové dotazníky môžete vytvoriť jedným z týchto spôsobov:

 • Webex Editor anketového dotazníka: Táto samostatná verzia Webex Poll Questionnaire Editor vám umožňuje vytvárať anketové dotazníky mimo udalosti, ukladať ich a otvárať počas udalosti.

  Ak chcete editor stiahnuť, prejdite na stránku K stiahnutiu stránku výberom Webex Events (klasické) Podpora > Na stiahnutie na ľavom navigačnom paneli vašej lokality Webex Events. Rozbaľte Editor dotazníka prieskumu Webex a vyberte Stiahnuť ▼.

 • Panel hlasovania vnútri udalosti: To vám umožňuje vytvárať, ukladať a otvárať anketové otázky počas udalosti.

  Ak chcete pridať panel hlasovania, otvorte vyhliadka > Panely > Správa panelov. Na stránke Spravovať panely vyberte Prieskum verejnej mienky z dostupných panelov a kliknite na Pridať. Potom kliknite OK.


  Ak chcete ušetriť čas na udalosti, môžete udalosť spustiť skôr, ako je naplánovaný čas, vytvoriť dotazníky pomocou panela Hlasovanie, uložiť ich a potom ich otvoriť počas skutočnej udalosti.

1

Otvor Webex Editor dotazníka prieskumu alebo panel prieskumu v udalosti.

Môžete začať Webex Editor ankety na adrese Štart > Programy > Webex na pracovnej ploche.

2

V Otázka vyberte jeden z týchto typov otázok:

 • Ak chcete vytvoriť otázku s viacerými odpoveďami, vyberte Viacero možností > Viaceré odpovede.

 • Ak chcete vytvoriť otázku s jednou odpoveďou, vyberte Viacero možností > Jediná odpoveď.

 • Ak chcete vytvoriť textovú otázku, vyberte Stručná odpoveď.

3

Vyberte Novýa potom zadajte otázku.

4

V Odpoveď sekciu, vyberte Pridaťa potom zadajte odpoveď. Ak chcete zadať ďalšiu odpoveď, vyberte Pridať.

Otázka a odpovede sa zobrazia v Anketové otázky oblasť.
5

Ak chcete pridať ďalšie otázky, zopakujte kroky 2 až 4.

1

Otvor Prieskum verejnej mienky panel v podujatí.

2

Vyberte ikonu Pridať otázku a potom zadajte otázku.

3

Vyberte ikonu Pridať odpoveď a potom zadajte odpoveď.

4

Ak chcete pridať ďalšie odpovede, zopakujte krok 3.

5

Ak chcete pridať ďalšie otázky, zopakujte krok 2.

6

Ak chcete zmeniť typ otázky, vyberte text Kliknutím sem zmeníte typ otázky ktorý sa zobrazí pod konkrétnou otázkou a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete vytvoriť otázku s viacerými odpoveďami, vyberte Viaceré odpovede.

 • Ak chcete vytvoriť otázku s jednou odpoveďou, vyberte Jediná odpoveď.

 • Ak chcete vytvoriť otázku, ktorá vyžaduje textovú odpoveď, vyberte Stručná odpoveď.

Ako hostiteľ ste predvolene koordinátorom hlasovania na začiatku udalosti. Úlohu koordinátora hlasovania však môžete prideliť členovi panelu.

1

Zo zoznamu Panelisti na Účastníci panel, kliknite pravým tlačidlom myši na meno panelistu, ktorého chcete určiť ako koordinátora hlasovania. Vyberte Zmeniť rolu na > Koordinátor hlasovania.

2

Funkcie hlasovania budú dostupné na určených panelistov Prieskum verejnej mienky panel.

Úloha

Akcia

Ak chcete zobraziť dotazník na paneli prieskumov, otvorte súbor s dotazníkom

Vyberte Súbor > Otvorte Anketové otázky alebo vyberte OTVORENÉ ikonu.

Zmeňte typ otázky

Windows: Vyberte otázku, ktorú chcete zmeniť, a potom vyberte nový typ otázky z rozbaľovacieho zoznamu. Kliknite Zmeniť typ vykonať zmenu.

Mac: Vyberte Kliknutím sem zmeníte typ otázky ktorý sa zobrazuje pod každou otázkou.

Upravte otázku alebo odpoveď

Vyberte otázku alebo odpoveď a kliknite na Upraviť ikonu a potom vykonajte zmeny.

Odstráňte otázku alebo odpoveď

Vyberte otázku alebo odpoveď a potom vyberte Odstrániť ikonu.

Usporiadajte otázky alebo odpovede

Vyberte otázku alebo odpoveď a potom vyberte Move Up alebo Posunúť nadol ikonu.

Vymažte celý dotazník

Vyberte Zmazať všetko v spodnej časti panela hlasovania.

Zobrazte časovač počas hlasovania

 1. Windows: Vyberte možnosti v spodnej časti panela hlasovania.

  Mac: Vyberte možnosti ikonu v pravej dolnej časti panela hlasovania.

 2. Skontrolovať Displej začiarknite políčko, zadajte dĺžku času do poľa Alarm a potom kliknite na OK.

Uložte si anketový dotazník

Vyberte Súbor > Uložiť > Anketové otázky alebo vyberte Uložiť ikonu. Názvy súborov anketového dotazníka majú príponu .atp rozšírenie.

Otvorte anketu

 1. Kliknite Otvorte anketu.

 2. Kliknite Zavrieť prieskum zatvorte svoju anketu. Ak je hlasovanie načasované, automaticky sa zatvorí.

Zdieľajte výsledky ankety s účastníkmi

V časti Zdieľať s účastníkmi začiarknite políčko Výsledky ankety začiarkavacie políčko alebo Individuálne výsledky začiarknite políčko a potom kliknite na Použiť.

Zadajte možnosti pre výsledky hlasovania

 1. Windows: Vyberte možnosti na dne tvojho Prieskum verejnej mienky panel.

  Mac: Vyberte možnosti ikonu v pravej dolnej časti panela hlasovania.

 2. Začiarknite jedno alebo obe z nasledujúcich začiarkavacích políčok:

  • Skontrolovať Neuvádzajte žiadnu odpoveď začiarkavacie políčko na zdieľanie počtu ľudí, ktorí neodpovedali na otázku.

  • Skontrolovať Zobraziť počet odpovedí začiarkavacie políčko na zdieľanie počtu odpovedí, ktoré každá odpoveď dostala.

Uložte výsledky ankety

Vyberte Súbor > Uložiť > Výsledky ankety alebo vyberte Uložiť ikonu. Ak chcete uložiť výsledky viacerých ankiet do jedného súboru, vyberte Uložiť > Všetky výsledky ankety

Výsledky ankety možno uložiť ako a skupina alebo ako jednotlivých účastníkov. Ukladanie ako a skupina anonymizuje respondentov pri ukladaní ako jednotlivých účastníkov identifikuje respondentov podľa mena. Obaja skupina a jednotlivých účastníkov výsledky je možné uložiť buď do textu, resp .TXT, alebo hodnoty oddelené čiarkou, príp .csv, súbory.