Første gang du opsætter den Expressway-baserede Calendar Connector til Microsoft Exchange 2013 og senere eller Office 365, bruger Calendar Connector tjenesten Autodiscover til at finde postkassen for en bruger i dit domæne. Efter den første opsætning fortsætter kalendertilslutteren med at bruge Autodiscover regelmæssigt for at finde brugerpostkasser via e-mailadresse.

Under forsøget på at finde en postkasse gennemgår kalendertilslutteren en række trin, som kan starte med en SCP-postsøgning (tjenesteforbindelsespunkt) i Active Directory, afhængigt af konfigurationen. Hvis det mislykkes, forsøger tilslutteren at lave en godkendt søgning med HTTPS. Hvis det også mislykkes, forsøger den at sende en ikke-godkendt GET-anmodning til en eller flere URL-adresser uden SSL eller foretage en DNS-søgning for domænet, som beskrevet i trin 4 og 5 i Implementering af en Autodiscover-klient i Microsoft Exchange. I et af disse trin kan kalendertilslutteren modtage et svar, der indeholder en eller flere omdirigerings-URL-adresser. Da disse omdirigerings-URL-adresser kom fra en ikke-godkendt kilde, kræver de et ekstra valideringstrin. For at udføre denne godkendelse føjer kalendertilslutteren automatisk disse omdirigerings-URL-adresser til tillidslisten i afventende tilstand, så du kan undersøge og tillade eller blokere dem.

Kalendertilslutteren vil ikke bruge en afventende URL-adresse til at finde brugerpostkasser, medmindre du vælger at tillade det. (Afventende tilstand er i bund og grund det samme som blokeret tilstand).

Under Autodiscover-processen tilføjes alle omdirigerings-URL-adresser, som kalendertilslutteren modtager fra en pålidelig kilde, til listen i tilladt tilstand.

Du kan også manuelt føje til listen over automatisk registrerede omdirigerings-URL-adresser, der er tillid til. Dette kan være nyttigt som en reservemekanisme i tilfælde af, at en SCP-søgning eller andre metoder mislykkes på grund af uventede problemer.

Før du begynder

Din kalendertilslutter skal køre version 8.10-1.0.5279 eller senere for at få funktionen Registrer automatisk omdirigerings-URL-adresser.

1

Fra Expressway-C-forbindelsesværten skal du gå til Applikationer > Hybrid-tjenester > Kalendertjeneste > Autodiscover Konfiguration af URL -adresse til omdirigering .

Tillidslisten viser URL-adresser, som du eller kalendertilslutteren tidligere har føjet til listen.
2

Tilføj en ny post på listen ved at angive en værdi for omdirigerings-URL-adressen i et format, som f.eks. https://<domain>. Klik derefter på Tilføj til tilladte.

Når du ser meddelelsen "Udført: Omdirigerings-URL-adresser blev opdateret", kan du enten fortsætte ændringen af tillidslisten eller navigere væk fra listen.

3

For at ændre tillidstilstanden for en URL-adresse skal du markere afkrydsningsfeltet i rækken med URL-adressen og derefter klikke på den relevante valgmulighed:

  • Flyt til Tilladt.
  • Flyt til Blokeret.
  • Flyt til Afventer

 

Når du flytter en URL-adresse fra afventende til tilladt, ønsker du måske at kopiere URL-adressen til et browservindue for at se værtscertifikatet.