Första gången du installerar den Expressway-baserade Calendar Connector för Microsoft Exchange 2013 och senare eller Office 365 använder Calendar Connector tjänsten Autodiscover för att hitta brevlådan till en användare på din domän. Efter installationen fortsätter Kalenderanslutningen att använda automatisk upptäckt med jämna mellanrum för att hitta användarnas postlådor med hjälp av e-postadresserna.

Medan Kalenderanslutningen försöker hitta en postlåda går programvaran igenom ett antal steg som kan börja med sökning efter en Service Connection Point-post (SCP) i Active Directory, beroende på konfigurationen. Om det inte fungerar försöker programvaran göra en autentiserad sökning med HTTPS. Om även detta misslyckas försöker programvaran skicka en oautentiserad GET-begäran till en eller flera icke-SSL-URL:er eller göra en DNS-sökning för domänen, enligt beskrivningen i steg 4 och 5 om hur man implementerar en klient för automatisk upptäckt i Microsoft Exchange. I något av dessa steg kan Kalenderanslutningen få ett svar som innehåller en eller flera omdirigerings-URL:er. Eftersom dessa omdirigerings-URL:er kom från en oautentiserad källa behöver de ett extra valideringssteg. För att göra denna validering lägger Kalenderanslutningen automatiskt till dessa omdirigerings-URL:er i listan med betrodda i vänteläge, så att du kan granska dem och därefter tillåta eller blockera dem.

Kalenderanslutningen kommer inte att använda en väntande URL till att hitta användarnas postlådor såvida du inte väljer att göra det möjligt (vänteläge är i stort sett samma som tillståndet Blockerad).

Under processen för automatisk upptäckt läggs alla omdirigerings-URL:er som Kalenderanslutningen får från en betrodd källa till i listan för tillståndet Tillåten.

Du kan även göra manuella tillägg till den automatiska upptäcktens lista med betrodda omdirigerings-URL:er. Det här kan vara praktiskt som reservåtgärd om en SCP-sökning eller andra metoder misslyckas på grund av oväntade problem.

Innan du börjar

Din Kalenderanslutning måste köra version 8.10-1.0.5279 eller senare för att funktionen för automatisk upptäckt ska kunna hantera omdirigerings-URL:er.

1

Från Expressway-C-anslutningsvärden går du till Program > Hybridtjänster > Kalendertjänst > Konfiguration av URL för autodiscover omdirigering .

I listan över betrodda hittar du URL:er som du eller Kalenderanslutningen tidigare har lagt till i listan.
2

Om du vill lägga till en ny post i listan ska du ange ett värde för omdirigerings-URL:en, i ett format av typen https://<domain>. Klicka sedan på Add to Allowed (Lägg till i Tillåtna).

När du ser ett meddelande om att uppdateringen av omdirigerings-URL:er lyckades kan du antingen fortsätta göra ändringar i listan md trodda eller navigera bort från listan.

3

Om du vill ändra status på en URL från betrodd till något annat, markerar du kryssrutan i den raden som innehåller URL:en och klickar sedan på önskat alternativ:

  • Flytta till tillåten.
  • Flytta till blockerad.
  • Flytta till väntande

 

När du flyttar en URL från väntande till tillåten kanske du vill kopiera URL:en till en webbläsare för att visa värdcertifikatet.