Første gang du konfigurerer den Expressway-baserte kalendertilkoblingen for Microsoft Exchange 2013 og senere eller Office 365, bruker kalendertilkoblingen Autosøk-tjenesten for å finne postboksen til en bruker i domenet. Etter dette første oppsettet fortsetter kalendertilkoblingen å bruke Autosøk med jevne mellomrom, for å finne brukerpostbokser via e-postadresser.

Når kalendertilkoblingen prøver å finne en postboks, går den gjennom en rekke trinn, som kan starte med et oppslag av en SCP-oppføring (Service Connection Point) i Active Directory, avhengig av konfigurasjonen. Hvis dette mislykkes, prøver den å utføre et godkjent oppslag med HTTPS. Hvis også dette mislykkes, prøver den å sende en ikke-godkjent GET-forespørsel til én eller flere URL-adresser som ikke er SSL, eller utføre et DNS-oppslag for domenet, som beskrevet i trinn 4 og 5 i Implementere en Autosøk-klient i Microsoft Exchange. I ett av disse trinnene kan kalendertilkoblingen motta et svar som inneholder én eller flere URL-adresser for omdirigering. Fordi disse URL-adressene for omdirigering kom fra en ikke-godkjent kilde, krever de et ekstra valideringstrinn. For å utføre denne valideringen legger kalendertilkoblingen automatisk til disse URL-adressene for omdirigering i klareringslisten i ventende tilstand, slik at du kan undersøke dem og tillate eller blokkere dem.

Kalendertilkoblingen bruker ikke en ventende URL-adresse til å finne brukerpostbokser, med mindre du velger å tillate dette. (Den ventende tilstanden er i hovedsak den samme som den blokkerte tilstanden.)

Under Autosøk-prosessen legges alle URL-adresser for omdirigering som kalendertilkobling mottar fra en klarert kilde, til i listen i tillatt tilstand.

Du kan også legge til Autosøk-klareringslisten for URL-adresse for omdirigering manuelt. Det kan være lurt å gjøre dette som en reservemekanisme i tilfelle et SCP-oppslag eller andre metoder mislykkes på grunn av uventede problemer.

Før du starter

Kalendertilkoblingen må kjøre versjon 8.10-1.0.5279 eller senere, for å få Autosøk-funksjonaliteten for URL-adresse for omdirigering.

1

Fra Expressway-C-kontaktverten går du til Applikasjoner > Hybridtjenester > Kalendertjeneste > Autosøk-konfigurasjon for URL-adresse for omdirigering .

Klareringslisten viser URL-adresser som du eller kalendertilkoblingen har lagt til i listen tidligere.
2

Hvis du vil legge til en ny oppføring i listen, skriver du inn en verdi for URL-adresse for omdirigering i et format som https://<domain>. Klikk på deretter Legg til i Tillatt.

Når du ser en melding: «Suksess: URL-adresser for omdirigering er oppdatert», kan du enten fortsette med å endre klareringslisten eller navigere bort fra listen.

3

Hvis du vil endre klareringsstatusen for en URL-adresse, merker du av i avmerkingsboksen i raden som inneholder URL-adressen, og klikker på det aktuelle alternativet:

  • Flytt til Tillatt.
  • Flytt til Blokkert.
  • Flytt til Venter

 

Når du flytter en URL-adresse fra venter til tillatt, kan det være lurt å kopiere URL-adressen til et nettleservindu for å se vertssertifikatet.