Test automatisk registrering og repræsentation i Microsoft Exchange

Test automatisk registrering og repræsentation i Microsoft Exchange

Abonnement på Webex-kalendertjenesten for brugere, der ikke fungerer på grund af problemer med Autodiscovery

Webex-kalendertjenesten afventer aktivering på grund af autodiscovery-problemer

Bemærk: Få Katalogforbindelse hjælp til udrulning og fejlfinding i:


Du kan fejlrette i Hybrid-kalendertjenesten ved at bruge denne procedure til at teste automatisk registrering med din Microsoft Exchange Server (eller Exchange Online) og til at se efter, om tjenesten har de påkrævede adgangstilladelser.

Før du begynder

 • Du kan få nøjagtige resultater ved at teste disse ting på en computer med de samme netværksforhold som tilslutterens Expressway-C-knudepunkt (DNS, eksterne tilslutningsmuligheder osv.).
 • Download EWS-redigeringsprogrammet (EwsEditor 1.20 - bin.zip) fra , dobbeltklik derefter på https://github.com/dseph/EwsEditor/files/1989889/EwsEditor.1.20.-.bin.zipEWSEditor, og udpak alle filerne til en ønsket placering.
 • EWSEditor kører i Microsoft Windows. Se de øvrige krav i dokumentationen.
Testtrin:Opsæt EWSEditor.

 • Bekræft, at den automatiske registrering virker, ved at udføre følgende deltrin:
  1. Åbn EWSEditor.exe i den mappe, hvor EWSEditor-filerne blev udpakket, vælg Værktøjer > Registrering > Visning til automatisk registrering.
  2. Klik på Brug automatisk registrering til at finde URL-adressen til automatisk registrering i vinduet med visning til automatisk registrering.
  3. Fjern markeringen i feltet Standard-legitimationsoplysninger til Windows. For Bruger og Adgangskode skal du indtaste repræsentations-tjenestekontoens userPrincipalName (UPN) og adgangskode og lade feltet Domæne være tomt.
  4. I feltet Indbakke-SMTP skal du indtaste den brugers e-mailadresse, der skal testes.
  5. Du kan simulere Kalendertilslutters adfærd ved at vælge Exchange2010_SP2 i rullegardinmenuen EWS-skema. Kalendertilslutter bruger EWS-skemaversionen, uanset hvilken version af Exchange den kommunikerer med.
  6. Som alternativ kan du markere feltet Aktivér SCP-historiksøgning, hvis dit miljø understøtter automatisk registrering via LDAP. Hvis det ikke understøtter LDAP-søgning, skal du markere feltet Aktivér SCP-historiksøgning.  Hvis du ikke er sikker, skal du teste med den markerede valgmulighed og derefter fjerne markeringen.
  7. Hvis din Expressway-C, der kører Kalendertilslutter, bruger en proxy til at oprette forbindelse til Cisco Cloud til samarbejde, skal du vælge Angiv proxyindstillinger og indtaste server og port for din proxy.
  8. Klik på Kør for at udføre testen og se resultaterne.
Hvis der opstår fejl under testen, kan du få yderligere oplysninger i EWSEditor-logfilen. Standardplaceringen er C:\Users\<username>\Documents\ewseditor.log.
 • I EWSEditor skal du teste programrepræsentation og automatisk registrering for en bestemt brugers e-mailadresse:
  1. Åbn EWSEditor. exe i den mappe, hvor EWSEditor-filerne blev udpakket.
  2. Vælg Fil > NewExchangeService.
  3. I konfigurationsvinduet til Exchange-tjenesten skal du klikke på Registrer e-mail automatisk og indtaste e-mailadressen til den bruger, der skal repræsenteres.
  4. Du kan simulere Kalendertilslutters adfærd ved at vælge Exchange 2010_SP2 i rullegardinmenuen EWS-skemaversion. Kalendertilslutter bruger denne EWS-skemaversion, uanset hvilken version af Exchange den kommunikerer med.
  5. Klik på Brug følgende legitimationsoplysninger i stedet for standard-legitimationsoplysningerne til Windows. For Bruger og Adgangskode skal du indtaste repræsentations-tjenestekontoens userPrincipalName (UPN) og adgangskode og lade feltet Domæne være tomt.
  6. Markér feltet Kontroller, om der bruges EWS-repræsentation. På rullegardinmenuen ID-type skal du vælge SmtpAddress.
  7. For ID skal du indtaste den samme e-mailadresse, som du indtastede i feltet Automatisk registrering af e-mailadresse (den bruger, der skal repræsenteres).
  8. Klik på OK for at udføre testen og se resultaterne.

Hvis testen gennemføres uden fejl, fungerer programmets repræsentation og den automatiske registrering, og du er klar til at konfigurere Kalendertilslutter på Expressway-C-knudepunktet.

 • Hvis du finder konfigurationsfejl, som du ikke kan løse, skal du i kundevisningen i gå til dit brugernavn og klikke på https://admin.webex.comFeedback for at oprette en supportbillet. Vedhæft EWSEditor-logfilen eller den genererede HTML-rapport sammen med en beskrivelse af problemet i sagsnoterne.


Sådan bruger du Microsoft Remote Connectivity Analyzer

Du kan rette fejl i Hybrid-kalendertjenesten ved at bruge Microsoft Remote Connectivity Analyzer til at teste forbindelsen til din installation af Exchange Server. HTML-rapporten indeholder oplysninger om eventuelle potentielle tilslutningsproblemer.

Før du begynder

EWSEditor-værktøjet giver mulighed for test, som kan bruges til at efterligne brugen af Kalendertilslutter, og kræver ikke, at din Exchange-Server kan tilgås offentligt via internettet.

 1. I din browser skal du gå https://testconnectivity.microsoft.comtil og derefter vælge fanen Office 365.
 2. Under Microsoft Exchange Web Services-forbindelsestest skal du vælge Adgang til tjenestekonto (udviklere) og vælge Næste.
 3. Følg disse trin, før du udfører testen:
  1. Indtast en e-mailadresse til en indbakke, som du vil teste.
  2. Indtast dine legitimationsoplysninger til din Microsoft-tjenestekonto.
  3. Vælg Brug Automatisk registrering for at registrere serverindstillinger.
  4. Vælg Test foruddefineret mappe, og vælg Kalender på rullegardinmenuen.
  5. Markér feltet Brug Exchange-repræsentation, og indtast e-mailadressen til den bruger, der skal repræsenteres. Vælg SMTP-adresse i rullegardinmenuen Repræsenteret bruger-ID.
  6. Fjern markeringen i feltet Ignorer tillid til SSL.
 4. Markér bekræftelsesfeltet, indtast godkendelsestegnene, og vælg Bekræft.
 5. Når du har udført testen, skal du downloade rapporten i HTML-format.
 6. Hvis du oplever problemer med konfigurationen, skal du fra kundevisningen i gå til dit brugernavn, klikke på Feedback for at oprette en supportsag og derefter vedhæfte den https://admin.webex.comgenererede HTML-rapport sammen med en beskrivelse af problemet i billetnoterne

Var denne artikel nyttig?