Værtsnøglen mangler i e-mailinvitationen til mit Webex Meetings

Værtsnøglen mangler i e-mailinvitationen til mit Webex Meetings.

Værtsnøglen er ikke tilgængelig i e-mailinvitationen til Webex Meetings.

Valgmuligheden Genvind værtsrolle er nedtonet i et møde.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil værtsnøglen ikke blive vist i e-mailinvitationen.Vi fjernede værtsnøglevariablen fra alle e-mailskabeloner.

Mødedeltageren kan ikke få værtsrollen igen ved værtsnøgle mødedeltageren, mens værten stadig er i mødet.Dette er en del af den seneste sikkerhedsforbedring.

I oktober 2020 annoncerede Cisco værtsnøglerotation for at forhindre uautoriseret brug af værtsnøgle, vil værtsnøgle til et møde nu automatisk blive fornyet, når et møde slutter. 

Var denne artikel nyttig?