מפתח המארח חסר בהזמנה בדואר אלקטרוני עבור פגישות Webex שלי

מפתח המארח חסר בהזמנה בדואר אלקטרוני עבור פגישות Webex שלי.

מפתח המארח אינו זמין בהזמנה בדואר אלקטרוני של פגישות Webex.

האפשרות 'דרוש תפקיד מארח' מופיעה באפור בפגישה.

מטעמי אבטחה, מפתח המארח לא יוצג בהזמנה בדואר אלקטרוני.הסרנו את משתנה המפתח Host מכל תבניות הדואר האלקטרוני.

המשתתף אינו יכול לדרוש בחזרה את תפקיד המארח באמצעות מפתח המארח, כאשר המארח עדיין נמצא בפגישה.זהו חלק משיפור האבטחה האחרון.

באוקטובר 2020 Cisco הכריזה על סיבוב מפתח מארח, כדי למנוע שימוש לא מורשה במפתח המארח, המפתח המארח לפגישה יתחדש כעת באופן אוטומטי כאשר פגישה תסתיים. 

האם המאמר הועיל לך?