Glavni ključ nedostaje u pozivu za e-poštu za moje Webex sastanke

Ključ glavnog računarskog računarskog računara nedostaje u pozivu za e-poštu za moje Webex sastanke.

Ključ hosta nije dostupan u pozivu za e-poštu Webex sastanaka.

Opcija "Povraćaj uloge glavnog računarskog računarskog programa" je siva na sastanku.

Iz bezbednosnih razloga, glavni ključ neće biti prikazan u pozivu za e-poštu.Uklonili smo promenljivu ključa hosta iz svih predložaka e-pošte.

Učesnik ne može da povrati ulogu domaćina pomoću ključa glavnog računarskog računarskog programa, dok je domaćin još uvek na sastanku.Ovo je deo nedavnog bezbednosnog poboljšanja.

U oktobru 2020. godine Cisco je najavio Host ključnu rotaciju, kako bi sprečio neovlašćeno korišćenje ključa domaćina, glavni ključ za sastanak će se sada automatski obnoviti kada se sastanak završi. 

Da li je ovaj članak bio koristan?