Ključ glavnog računala nedostaje u pozivnici e-poštom za moje webex sastanke

Ključ glavnog računala nedostaje u pozivnici e-poštom za moje Webex sastanke.

Ključ Glavnog računala nije dostupan u pozivnici e-poštom web-sastanaka.

Mogućnost Povrat uloge glavnog računala zasivljena je u sastanku.

Iz sigurnosnih razloga ključ glavnog računala neće se prikazati u pozivnici e-poštom. Uklonili smo varijablu ključa Domaćin iz svih predložaka e-pošte.

Sudionik ne može vratiti ulogu glavnog računala pomoću ključa glavnog računala dok je domaćin još uvijek u sastanku. Ovo je dio nedavnog sigurnosnog poboljšanja.

U listopadu 2020. godine Cisco je najavio rotaciju ključa domaćina kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje ključa glavnog računala, ključ glavnog računala za sastanak sada će se automatski obnoviti po završetku sastanka. Za više informacija o Najavama rotacije ključa glavnog računala za Cisco Webex Meetings Suite kliknite ovdje.

Je li taj članak bio koristan?