Ključ glavnog računala nedostaje u pozivnici e-poštom za moje webex sastanke

Ključ glavnog računala nedostaje u pozivnici e-poštom za moje webex sastanke.

Ključ glavnog računala nije dostupan u pozivnici e-poštom web-sastanaka.

Mogućnost Povrat uloge glavnog računala zasivljena je na sastanku.

Iz sigurnosnih razloga ključ glavnog računala neće se prikazati u pozivnici e-poštom.Uklonili smo varijablu ključa glavnog računala iz svih predložaka e-pošte.

Sudionik ne može vratiti ulogu glavnog računala pomoću ključa glavnog računala, dok je domaćin još uvijek u sastanku.To je dio nedavnog poboljšanja sigurnosti.

U listopadu 2020. godine Cisco je najavio rotaciju ključa domaćina, kako bi spriječio neovlašteno korištenje ključa glavnog računala, ključ domaćina sastanka sada će se automatski obnoviti kada sastanak završi. 

Je li taj članak bio koristan?