Värdnyckeln saknas i e-postinbjudan till Webex Meetings

Värdnyckel saknas i e-postinbjudan till Webex Meetings.

Värdnyckeln är inte tillgänglig i e-postinbjudan till Webex Meetings.

Alternativet Återta värdroll är gråtonat i ett möte.

Av säkerhetsskäl visas inte värdnyckeln i e-postinbjudan. Vi har tagit bort värdnyckelns variabel från alla e-postmallar.

Deltagaren kan inte återta värdrollen med hjälp värdnyckel under tiden som värden fortfarande deltar i mötet. Detta är en del av den senaste säkerhetsförbättringen.

I oktober 2020 meddelade Cisco värdnyckelrotation för att förhindra obehörig användning av värdnyckel. Mötets värdnyckel förnyas nu automatiskt när ett möte avslutas. För mer information om meddelanden om rotation av värdnyckel för Cisco Webex Meetings-svit klicka här.

Var den här artikeln användbar?