Värdnyckeln saknas i e-postinbjudan till Webex Meetings

Värdnyckel saknas i e-postinbjudan till Webex Meetings.

Värdnyckeln är inte tillgänglig i e-postinbjudan till Webex Meetings.

Alternativet Återta värdroll är gråtonat i ett möte.

Av säkerhetsskäl visas inte värdnyckeln i e-postinbjudan.Vi har tagit bort värdnyckelns variabel från alla e-postmallar.

Deltagaren kan inte ta tillbaka värdrollen med värdnyckel deltagaren under tiden som värden fortfarande deltar i mötet.Detta är en del av den senaste säkerhetsförbättringen.

I oktober 2020 meddelade Cisco värdnyckelrotation för att förhindra obehörig användning av värdnyckel. Mötets värdnyckel förnyas nu automatiskt när ett möte avslutas. 

Var den här artikeln användbar?