Webex Toplantılarımın E-Posta Davetinde Toplantı Sahibi Anahtarı Eksik

Webex Toplantılarımın e-posta davetinde toplantı sahibi anahtarı eksik.

Toplantı sahibi anahtarı, Webex Meetings e-posta davetinde kullanılamıyor.

Toplantı Sahibi Rolünü Geri Alma seçeneği toplantıda gri renkte.

Toplantı Sahibi Anahtarı, güvenlik nedenleriyle e-posta davetsinde görüntülenmez.Tüm e-posta şablonlarından Ana Bilgisayar anahtarı değişkenlerini kaldırdık.

Katılımcı, toplantı sahibi hala toplantıdayken toplantı sahibi anahtarı toplantı sahibi rolünü kullanarak geri alamz.Bu, son güvenlik geliştirmenin bir parçasıtır.

Ekim 2020'de Cisco, toplantı sahibi anahtarının yetkisiz bir şekilde toplantı sahibi anahtarı için duyurulmasıyla, bir toplantının toplantı sahibi anahtarı bilgisayarlarının artık toplantı sona erdiğinde otomatik olarak yenilenecektir. 

Bu makale yararlı oldu mu?