Vælg rummet, og klik på Indhold . Vælg derefter og klik Slet på hvert whiteboard eller kommentar, som du vil slette fra listen over whiteboards.

1

I området skal du gå til aktivitetsmenuen og vælge Indhold > Whiteboard.

2

Tryk længe på det whiteboard, du vil slette, og tryk derefter på Slet.

1

I området skal du gå til aktivitetsmenuen og vælge Indhold > Whiteboards.

2

Tryk på Vælg, tryk på de whiteboards, du vil slette, og tryk derefter på Slet .