Vælg rummet, og klik på Indhold . Vælg derefterog klik på Sletpå hvert whiteboard eller anmærkning, som du vil slette fra listen over whiteboards.

1

Gå til aktivitetsmenuen i rummetog vælg Indhold > Whiteboard.

2

Tryk længe på det whiteboard, du vil slette, og tryk derefter på Slet.

1

Gå til aktivitetsmenuen i rummetog vælg Indhold > Whiteboards.

2

Tryk på Vælg, tryk på de whiteboards, du vil slette, og tryk derefter på Slet.