Izaberite razmak i izaberite stavku Sadržaj. Zatim izaberite i kliknite na dugme Izbriši na svakoj beloj tabli ili beleški koju želite da izbrišete sa liste belih tabli.

1

U prostoru idite u meni aktivnosti i izaberite belu tablu.

2

Dugo pritisnite belu tablu koju želite da izbrišete, a zatim dodirnite Izbriši.

1

U prostoru idite u meni aktivnosti i izaberite belu tablu.

2

Dodirnite Izaberite , dodirnite bele table koje želite da izbrišete, a zatim dodirnite Izbriši.