Selecteer de ruimte en klik op Inhoud . Selecteer vervolgensen klik op Deleteop elk whiteboard of elke notitie die u wilt verwijderen uit de lijst met whiteboards.

1

Ga in de ruimte naar het activiteitenmenuen selecteer Inhoud > Whiteboard.

2

Druk lang op het whiteboard dat u wilt verwijderen en tik vervolgens op Verwijderen.

1

Ga in de ruimte naar het activiteitenmenuen selecteer Inhoud > Whiteboards.

2

Tik op Selecteren, tik op de whiteboards die u wilt verwijderen en tik vervolgens op Verwijderen.