Wybierz obszar i kliknij Treść . Następnie wybierz i kliknij opcję Usuń na każdej tablicy lub adnotacji, którą chcesz usunąć z listy tablic.

1

W obszarze przejdź do menu aktywności i wybierz Zawartość > Tablica.

2

Naciśnij długo tablicę, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji Usuń.

1

W obszarze przejdź do menu aktywności i wybierz Zawartość > Tablice.

2

Dotknij opcji Wybierz, dotknij tablic, które chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji Usuń .