Gå til Områder, velg området, og klikk på Innhold. Velg deretter og klikk på Slett på hver tavle eller merknad du vil slette fra tavlelisten.

1

Gå til aktivitetsmenyen i området og velg Tavle.

2

Trykk lenge på tavlen du vil slette, og trykk deretter på Slett.

1

Gå til aktivitetsmenyen i området og velg Tavle.

2

Trykk på Velg, trykk på tavlene du vil slette, og trykk deretter på Slett.