Velg området, og klikk på Innhold . Deretter velger du og klikk Slett på hver tavle eller merknad som du vil slette fra tavlelisten.

1

Gå til aktivitetsmenyen i området og velg Innhold > Tavle .

2

Trykk lenge på tavlen du vil slette, og trykk deretter på Slett .

1

Gå til aktivitetsmenyen i området og velg Innhold > Tavler .

2

Trykk på Velg , trykk på tavlene du vil slette, og trykk deretter på Slett .