Markera utrymmet och klicka på Innehåll . Välj sedanoch klicka på Ta bortpå varje whiteboardtavla eller anteckningar som du vill ta bort från listan över whiteboardtavlor.

1

Gå till aktivitetsmenyn i utrymmetoch välj Innehåll > Whiteboard.

2

Tryck länge på whiteboardtavlan som du vill ta bort och tryck sedan på Ta bort.

1

Gå till aktivitetsmenyn i utrymmetoch välj Innehåll > Whiteboards.

2

Tryck på Välj, tryck på de whiteboardtavlor som du vill ta bort och tryck sedan på Ta bort.