Tastaturgenveje

Windows-brugere, der har særlige behov, eller som er strømbrugere, kan navigere rundt i sessionsvinduet ved hjælp af tastaturgenveje. Nogle af disse genveje er standard i Windows-miljøet.

Tryk

Til

F6

Skifter mellem indholdsområdet og panelområdet

Ctrl+Tab

 • Skift mellem paneler

 • Skift mellem faner i vinduet Inviter og påmind

 • Skift mellem fanerne Lynstart, sessionsoplysninger, og delte filfaner

Shift+F10

 • Brug højreklik-menuer i:

  • Deltagerpanelet

  • Chat-panel

  • Panelet noter

  • Panelet Undertekster

  • Vinduet Filoverførsel

  • Delt fil- og whiteboard-faner

 • Arbejd med deltagerlisten

 • Kopiér tekst fra panelet Chat

Fane

Skift mellem elementer, f.eks. knapper, felter og afkrydsningsfelter, i en dialogboks eller panel

Pil ned

Cyklus gennem flere handlinger i:

 • Humørikoner

 • Feedbackresultater

 • Miniaturevisning

Venstre pil og højre pil

 • Skift mellem faner i dialogboksen Valgmuligheder for undervisningssession

 • Skift mellem fanerne Lynstart, sessionsoplysninger, og delte filfaner

 • Skift mellem fanerne Meningsmåling og spørgsmål og svar

Alt+F4

Lukker alle dialogbokser

Mellemrumstast

 • Markerer eller fjerner markering af en valgmulighedsboks

 • Indtast tekst i et indtastningsfelt

Indtast

Udfører kommandoen for den aktive knap (erstatter som regel et museklik)

Ctrl+A

Vælg tekst fra chatpanelet

Ctrl+Alt+Shift

Vis sessionskontrollerne, når du deler indhold

Ctrl+Alt+Shift+H

Skjul vinduet Webex Training-sessioner under deling

Ctrl++

Zoom ind, når du deler indhold

Ctrl+-

Zoom ud, når du deler indhold

Ctrl+Alt+A

Del en applikation

Ctrl+Alt+D

Del din skærm

Ctrl+Alt+N

Del et whiteboard

Ctrl+Alt+O

Del en fil eller video

Ctrl+K

Tildel privilegier til deltagere

Ctrl+M

Slå lyd fra/til

Ctrl+O

Gennemse for at åbne og dele en fil

Ctrl+Shift+<

Roter siden til venstre under deling af en fil

Ctrl+Shift+>

Roter siden til højre under deling af en fil

Ctrl+Shift+W

Juster sidestørrelsen for at passe til visningen, mens du deler

Ctrl+Shift+Y

Synkroniser visningen af en delt side, dias eller whiteboard på alle deltagerskærme med din egen skærm

Ctrl+W

Luk en delt fil eller et whiteboard

Ctrl+Y

Gentag seneste handling

Ctrl+Z

Fortryd seneste handling

Esc

Annuller en handling, eller luk et aktivt vindue, menu, panel eller besked i fuldskærmsdelingstilstand


 

Ikke alle dialoger understøtter ESC genvejen.

F1

Få adgang til Cisco Webex Training-hjælp

Side ned

Når du deler en fil, skal du gå videre til det næste dias

Side op

Når du deler en fil, skal du vende tilbage til det forrige dias


 

I NBR-optagelsespanelet kan knapperne Pause og Stop ikke betjenes af tastaturet og skal styres af musen.

Arbejd med deltagerlisten

Panelet Deltagere har en genvejsmenu, hvor du kan påvirke en deltager afhængigt af din rolle i mødet.

Hvis du er vært eller præsentationsvært, kan du udføre handlinger såsom at udpege anden person som præsentationsvært, eller slå lyden til en anden deltagers mikrofon fra, hvis den larmer for meget.

Hvis du ikke er værten eller præsentationsværten, kan du foretage handlinger såsom at bede om at blive præsentationsvært eller slå lyden på din egen mikrofon fra.

1

Tryk F6 på dit tastatur for at navigere fra indholdsområdet til panelet Deltagere.

2

Brug op og ned piletasterne til at navigere til den relevante deltager.

3

Vælg Skift+F10 for at åbne genvejsmenuen for en bestemt deltager.

4

Brug op og ned piletasterne til at navigere mellem de tilgængelige valgmuligheder.

Kopiér tekst fra panelet Chat

Panelet Chat har en genvejsmenu, der tillader dig at kopiere tekst fra chat-historikområdet.

1

Sørg for, at du er i den korrekte del af sessionsvinduet ved at gøre følgende:

 • Tryk på F6 for at flytte fra indholdsområdet til panelområdet for vinduet Session.

 • Tryk på Ctrl+Tab for at navigere mellem paneler, indtil du befinder dig i chatpanelet.

 • Tryk på Tab, indtil du er i chat-historikområdet.

2

Med fokus på chat-historikområdet skal du vælge Shift+F10 for at åbne genvejsmenuen.

3

For at vælge en del af teksten skal du flytte din markør med piletasterne og derefter bruge Shift-[Arrow] til at markere tekst.

Alternativt kan du bruge Ctrl+A til at vælge hele chat-teksten.

Indtast tekst i et indtastningsfelt

Ønsker du at indtaste tekst i et indtastningsfelt? Sådan besvarer du spørgsmål i en meningsmåling.

1

Naviger mellem spørgsmål ved at bruge tasten Tab.

2

Flyt mellem svar ved at bruge op- og ned pile tasterne.

3

Flyt markøren for at fokusere på teksten i indtastningsområdet, og brug Mellemrumstast eller Enter, så du kan skrive dit svar.

4

Vælg Enter eller Esc for at afslutte redigeringen.

Tilgå panelet sessionskontrol under deling

Under deling er panelet Sessionskontroller delvist skjult i toppen af ​​din skærm:

1

Indtast Ctrl+Alt+Shift for at vise panelet.

Når panelet vises, er det indledende fokus på ikonet Deltagere.

2

Gør følgende:

 1. Brug Tabulatortast til at ændre fokus

 2. Brug Enter til at aktivere en funktion

 3. For at vende tilbage til delingsområdet fra panelet Sessionskontroller skal du vælge tasterne Alt+Tabulatortast, som du ville gøre det i alle Windows-applikationer, for at skifte mellem elementer:

  • Hvis du deler en fil, skal du vælge Webex-bolden for at vende tilbage til delingsområdet.

  • Hvis du deler en applikation, skal du vælge applikationen for at returnere fokus herpå.

  • Hvis du deler din desktop, skal du vælge den applikation, du vil dele.

  • For at skifte fra panelet Sessionskontroller til et andet åbent panel, såsom deltagerlisten, indtastes F6.

Skærmlæser-support

Webex Training-applikationen er testet til at fungere med den nyeste version af Freedom Scientific JAWS-skærmlæser.

 • Alle tastaturgenveje, der er angivet i afsnittet tastatur navigation, fungerer med skærmlæsere.

 • Skærmlæsere kan ikke læse indhold fra delte præsentationer, delte applikationer og delte desktops.

Understøttelse af svagtseende

Webex Training har begrænset understøttelse af tilgængelighedsfunktioner med lavt syn.

 • Applikationen understøtter skemaet for stor kontrast i Windows OS.

 • Applikationen understøtter zoom-funktionaliteten i operativsystemet.