Hurtigtaster

Windows-brukere som har spesielle behov, eller som er privilegerte brukere, kan navigere rundt i øktvinduet ved hjelp av hurtigtaster. Noen av disse snarveiene er standard i Windows-miljøet.

presse

Til

F6

Bytte mellom innholdsområdet og panelområdet

CTRL+TAB

 • Bytte mellom paneler

 • Bytte mellom faner i vinduet Inviter og påminn

 • Bytte mellom kategoriene Hurtigstart, Øktinformasjon og deltfil

Skift+F10

 • Bruk høyreklikkmenyer i:

  • Deltakerpanel

  • Chattepanel

  • Notater-panelet

  • Teksting-panelet for hørselshemmede

  • Filoverføring-vinduet

  • Delte fil- og tavlefaner

 • Arbeide med deltakerlisten

 • Kopiere tekst fra Teksttelefon-panelet

Fane

Bytte mellom elementer, for eksempel knapper, felt og avmerkingsbokser, i en dialogboks eller et panel

Pil

Bla gjennom flere handlinger i:

 • Uttrykksikoner

 • Resultater av tilbakemeldinger

 • Miniatyrbildevisning

Pil venstre og Pil høyre

 • Bytte mellom kategorier i dialogboksen Alternativer for treningsøkt

 • Bytte mellom kategoriene Hurtigstart, Øktinformasjon og deltfil

 • Bytte mellom kategoriene Avspørring og Spørsmål og svar

ALT+F4

Lukke en dialogboks

Mellomrom

 • Merke av for eller fjerne merket for et alternativ

 • Skrive inn tekst i en inndataboks

Oppgi

Utføre kommandoen for den aktive knappen (erstatter vanligvis et museklikk)

CTRL+A

Markere tekst i Teksttelefon-panelet

CTRL+ALT+SKIFT

Vise øktkontrollene ved deling av innhold

CTRL+ALT+SKIFT+H

Når du deler, skjuler du vinduet For Webex-opplæringsøkten

Ctrl++

Zoome inn når du deler innhold

Ctrl+-

Zoome ut når du deler innhold

CTRL+ALT+A

Dele et program

CTRL+ALT+D

Del skjermen din

CTRL+ALT+N

Dele en tavle

CTRL+ALT+O

Dele en fil eller video

Ctrl+K

Tildel privilegier til deltakere

CTRL+M

Dempe eller oppheve demping av lyden

CTRL+O

Bla gjennom for å åpne og dele en fil

CTRL+SKIFT+

Rotere siden mot venstre mens du deler en fil

CTRL+SKIFT+>

Rotere siden mot høyre mens du deler en fil

CTRL+SKIFT+W

Justere sidestørrelsen slik at den passer til fremviseren under deling

CTRL+SKIFT+Y

Synkronisere visningen av en delt side, et lysbilde eller en tavle i alle deltakerskjermbildene med din egen skjerm

CTRL+W

Lukke en delt fil eller tavle

Ctrl+Y

Gjøre om den siste handlingen

CTRL+Z

Angre siste handling

Esc

Avbryte en handling eller lukke et aktivt vindu, en meny, et panel eller et varsel i fullskjermdelingsmodus


 

Ikke alle dialogbokser støtter ESC-snarveien.

F1

Få tilgang til Cisco Webex Training Hjelp

PgDn

Når du deler en fil, går du videre til neste lysbilde

Side opp

Når du deler en fil, går du tilbake til forrige lysbilde


I NBR-opptakspanelet kan ikke pause- og stoppknappene betjenes av tastaturet, og må styres av musen.

Arbeide med deltakerlisten

Deltakere-panelet har en høyreklikkmeny der du kan utføre handlinger på en deltaker, avhengig av hvilken rolle du har i møtet.

Hvis du er vert eller presentatør, kan du utføre handlinger som å gjøre noen andre til presentatør eller dempe mikrofonen til en annen deltaker hvis den er for støyende.

Hvis du ikke er vert eller presentatør, kan du utføre handlinger som å be om å bli presentatør eller dempe din egen mikrofon.

1

Trykk F6 på tastaturet for å navigere fra innholdsområdet til Deltakere-panelet.

2

Bruk opp- og nedtastene til å navigere til den aktuelle deltakeren.

3

Velg Skift+F10 for å åpne høyreklikkmenyen for en bestemt deltaker.

4

Bruk pil opp og pil ned til å navigere mellom de tilgjengelige alternativene.

Kopiere tekst fra chatpanelet

Chat-panelet har en høyreklikkmeny som lar deg kopiere tekst fra chatteloggområdet.

1

Kontroller at du er i riktig del av øktvinduet ved å gjøre følgende:

 • Trykk F6 for å gå fra innholdsområdet til panelområdet i øktvinduet.

 • Trykk CTRL+TAB for å navigere mellom panelene til du er i Teksttelefon-panelet.

 • Trykk TAB til du er i chatteloggområdet.

2

Med fokus på chathistorikkområdet velger du Skift+F10 for å åpne høyreklikkmenyen.

3

Hvis du vil merke en del av teksten, flytter du markøren med piltastene, og deretter bruker du Skift-[Pil] til å utheve tekst.

Du kan også bruke CTRL+A til å merke all chatteteksten.

Skrive inn tekst i en inndataboks

Vil du skrive inn tekst i en inndataboks? Slik vil du svare på spørsmål i en meningsmåling.

1

Naviger mellom spørsmål ved hjelp av Tab-tasten.

2

Flytte mellom svar ved hjelp av pil opp og pil ned.

3

Flytt markøren for å fokusere på tekstinndataområdet, og bruk mellomromstasten eller Enter-tasten slik at du kan skrive inn svaret.

4

Velg Enter eller ESC for å fullføre redigeringen.

Få tilgang til øktkontrollpanelet under deling

Under deling av øktkontrollpanelet er delvis skjult øverst på skjermen:

1

Skriv inn Ctrl+Alt+Skift for å vise panelet.

Når panelet vises, er det første fokuset på Deltakere-ikonet.

2

Gjør følgende:

 1. Bruk Tabulator til å endre fokus

 2. Bruke Enter til å aktivere en funksjon

 3. Hvis du vil gå tilbake til delingsområdet fra Øktkontroll-panelet, velger du Alt+Tab-tastene på samme måte som i et hvilket som helst Windows-program for å bytte mellom elementer:

  • Hvis du deler en fil, velger du Webex-ballen for å gå tilbake til delingsområdet.

  • Hvis du deler et program, velger du programmet for å gå tilbake til det.

  • Hvis du deler skrivebordet, velger du programmet du vil dele.

  • Hvis du vil bytte fra Øktkontrollpanel til et annet åpent panel, for eksempel deltakerlisten, skriver du inn F6.

Støtte for skjermleser

Webex Training-programmet er testet for å fungere med den nyeste versjonen av Freedom Scientific JAWS-skjermleseren.

 • Alle hurtigtastene som er oppført under Tastaturnavigasjon , fungerer med skjermlesere.

 • Skjermlesere kan ikke lese innhold fra delte presentasjoner, delte programmer og delte skrivebord.

Støtte for nedsatt syn

Cisco Webex Training har begrenset støtte for tilgjengelighetsfunksjoner med nedsatt syn.

 • Programmet støtter høykontrastskjemaet til Windows OS.

 • Programmet støtter zoomfunksjonaliteten til operativsystemet.