Hurtigtaster

Windows-brukere som har spesielle behov eller som er superbrukere, kan navigere rundt i øktvinduet ved hjelp av hurtigtaster. Noen av disse snarveiene er standard i Windows-miljøet.

Trykk på

Til

F6

Bytt mellom innholdsområdet og panelområdet

Ctrl+Tab

 • Bytt mellom paneler

 • Bytt mellom faner i Inviter og påminn vindu

 • Bytt mellom Hurtigstart , Øktinformasjon , og delte filfaner

Skift+F10

 • Bruk høyreklikk i:

  • Deltakerpanel

  • Chattepanel

  • Notater-panel

  • Undertekster panel

  • Filoverføring vindu

  • Delt fil og Tavle faner

 • Arbeid med deltakerlisten

 • Kopier tekst fra Chat panel

Fane

Bytt mellom elementer, for eksempel knapper, felt og avmerkingsbokser, i en dialog eller et panel

Pil ned

Bla gjennom flere handlinger i:

 • Uttrykksikoner

 • Tilbakemeldingsresultater

 • Miniatyrbilder visning

Venstre pil og Høyre pil

 • Bytt mellom faner i Alternativer for opplæringsøkt dialogboks

 • Bytt mellom Hurtigstart , Øktinformasjon , og delte filfaner

 • Bytt mellom Avstemning og Spørsmål og svar faner

Alt+F4

Lukk en hvilken som helst dialogboks

Mellomrom

 • Merk av for eller fjern merket for en alternativboks

 • Skriv inn tekst i en inndataboks

Oppgi

Utfør kommandoen for den aktive knappen (erstatter vanligvis et museklikk)

Ctrl+A

Velg tekst fra Chat panel

Ctrl+Alt+Skift

Vis øktkontrollene når du deler innhold

Ctrl+Alt+Skift+H

Når du deler, må du skjule vinduet for Webex Training-økt

Ctrl++

Zoom inn når du deler innhold

Ctrl+–

Zoome ut når du deler innhold

Ctrl+Alt+A

Del et program

Ctrl+Alt+D

Del skjermen din

Ctrl+Alt+N

Del en tavle

Ctrl+Alt+O

Del en fil eller video

Ctrl+K

Tilordne rettigheter til deltakere

Ctrl+M

Demp eller slå av demping for lyd

Ctrl+O

Bla gjennom for å åpne og dele en fil

Ctrl+Skift+

Roter siden til venstre mens du deler en fil

Ctrl+Skift+>

Roter siden til høyre mens du deler en fil

Ctrl+Skift+W

Juster sidestørrelsen slik at den passer til visningsprogrammet under deling

Ctrl+Skift+Y

Synkronisere visningen av en delt side, lysbilde eller tavle på alle deltakerskjermene med din egen skjerm

Ctrl+W

Lukk en delt fil eller tavle

Ctrl+Y

Gjør den siste handlingen på nytt

Ctrl+Z

Angre den siste handlingen

Esc

Avbryt en handling eller lukk et aktivt vindu, meny, panel eller varsling i skjermdeling


 

Ikke alle dialoger støtter Esc snarvei.

F1

Tilgang Hjelp for Cisco Webex Training

Side nedover

Når du deler en fil, går du videre til neste lysbilde

Side oppover

Når du deler en fil, går du tilbake til forrige lysbilde


 

I NBR-opptakspanelet vises Ta pause og Stopp -knappene kan ikke betjenes av tastaturet, og må kontrolleres av musen.

Arbeide med deltakerlisten

Deltakerpanelet inneholder en høyreklikk som lar deg handle på en deltaker avhengig av rollen din i møtet.

Hvis du er verten eller presentatøren, kan du utføre handlinger som å gjøre noen andre til presentatør eller dempe mikrofonen til en annen deltaker hvis den er for mye støy.

Hvis du ikke er verten eller presentatøren, kan du utføre handlinger som å be om å bli presentatør eller dempe din egen mikrofon.

1

Trykk på F6 på tastaturet for å navigere fra innholdsområdet til deltakerpanelet.

2

Bruk Opp og Ned tastene for å navigere til riktig deltaker.

3

Velg Skift+F10 for å åpne høyreklikk på en bestemt deltaker.

4

Bruk Opp og Ned piltastene for å navigere mellom de tilgjengelige alternativene.

Kopier tekst fra chattepanelet

Chat-panelet har en høyreklikk som lar deg kopiere tekst fra chatlogg .

1

Kontroller at du er i riktig del av øktvinduet ved å gjøre følgende:

 • Trykk på F6 for å flytte fra innholdsområdet til panelområdet i øktvinduet.

 • Trykk på Ctrl+Tab for å navigere mellom paneler til du er i Chat-panelet.

 • Trykk på Fane til du er i chatlogg .

2

Med fokus på chatlogg velger du Skift+F10 for å åpne høyreklikk .

3

Hvis du vil merke en del av teksten, flytter du markøren med piltastene og bruker Skift-[pil] for å utheve tekst.

Du kan også bruke Ctrl+A for å velge all chattetekst.

Skriv inn tekst i en inndataboks

Vil du skrive inn tekst i en inndataboks? Slik svarer du på spørsmål i en avstemning.

1

Naviger mellom spørsmålene ved hjelp av Fane tasten.

2

Flytt mellom svarene ved hjelp av Opp og Pil ned nøklene.

3

Flytt markøren for å fokusere på tekstinndataområdet, og bruk Mellomrom eller Gå inn tasten slik at du kan skrive inn svaret.

4

Velg Gå inn eller Esc for å fullføre redigeringen.

Åpne panelet for øktkontroll under deling

Under deling er øktkontrollpanelet delvis skjult øverst på skjermen:

1

Gå inn Ctrl+Alt+Skift for å vise panelet.

Etter at panelet vises, er det første fokuset på Deltakere -ikonet.

2

Gjør følgende:

 1. Bruk Fane for å endre fokus

 2. Bruk Gå inn for å aktivere en funksjon

 3. Hvis du vil gå tilbake til delingsområdet fra panelet for øktkontroll, velger du Alt+Tab taster som du ville gjort i et hvilket som helst Windows-program for å bytte mellom elementer:

  • Hvis du deler en fil, velger du Webex-kulen for å gå tilbake til delingsområdet.

  • Hvis du deler et program, velger du programmet for å returnere fokus til det.

  • Hvis du deler skrivebordet ditt, velger du programmet du vil dele.

  • Hvis du vil bytte fra panelet for øktkontroll til et annet åpent panel, for eksempel deltakerlisten, skriver du inn F6 .

Støtte for skjermleser

Webex Training-programmet er testet for å fungere med den nyeste versjonen av skjermleser Freedom Scientific JAWS.

 • Alle hurtigtastene som er oppført i delen Tastaturnavigasjon, fungerer med skjermlesere.

 • Skjermlesere kan ikke lese innhold fra delte presentasjoner, delte programmer og delte skrivebord.

Støtte for nedsatt syn

Webex Training har begrenset støtte for tilgjengelighetsfunksjoner for svakt syn.

 • Programmet støtter høykontrastskjemaet til Windows OS.

 • Programmet støtter zoomfunksjonaliteten til operativsystemet.