Skróty klawiaturowe

Użytkownicy systemu Windows, którzy mają specjalne potrzeby lub są zaausznych użytkowników mogą poruszać się po oknie sesji za pomocą skrótów klawiaturowych. Niektóre z tych skrótów są standardowe w środowisku systemu Windows.

prasa

Do

F6 (własna)

Przełączanie między obszarem zawartości a obszarem paneli

Ctrl+Tab

 • Przełączanie między panelami

 • Przełączanie między kartami w oknie Zaproś i Przypomnienie

 • Przełączanie między kartami Szybkistart, Informacje o sesji iudostępnione pliki

Shift+F10

 • Użyj menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w:

  • Panel uczestników

  • Panel czatu

  • Panel Notatki

  • Panel Napisy kodowane

  • Okno Przenoszenie pliku

  • Karty Udostępnione pliki i tablica

 • Praca z listą uczestników

 • Kopiowanie tekstu z panelu Czat

Karta

Przełączanie między elementami, takimi jak przyciski, pola i pola wyboru, w oknie dialogowym lub panelu

Strzałka

Przełączaj się przez więcej działań w:

 • Emotikony

 • Wyniki opinii

 • Widok miniatur

Strzałka w lewo i Strzałka w prawo

 • Przełączanie między kartami w oknie dialogowym Opcje sesji szkoleniowej

 • Przełączanie między kartami Szybkistart, Informacje o sesji iudostępnione pliki

 • Przełączanie między kartami Sondowanie i Pytania i odpowiedzi

Alt+F4

Zamykanie dowolnego okna dialogowego

Spacja

 • Zaznacz lub wyewidencjonuj pole opcji

 • Wprowadzanie tekstu w polu wprowadzania

Wprowadź

Wykonać polecenie aktywnego przycisku (zwykle zastępuje kliknięcie myszą)

Ctrl+A

Zaznaczanie tekstu z panelu Czat

Ctrl+Alt+Shift

Pokazywanie formantów sesji podczas udostępniania zawartości

Ctrl+Alt+Shift+H

Podczas udostępniania ukryj okno sesji szkoleniowej Webex

Ctrl++

Powiększanie podczas udostępniania zawartości

Ctrl+-

Pomniejszanie podczas udostępniania zawartości

Ctrl+Alt+A

Udostępnianie aplikacji

Ctrl+Alt+D

Udostępnij swój ekran

Ctrl+Alt+N

Udostępnianie tablicy

Ctrl+Alt+O

Udostępnianie pliku lub klipu wideo

Ctrl+K

Przypisz uprawnienia do uczestników

Ctrl+M

Wyciszanie lub odłączanie wyciszenia dźwięku

Ctrl+O

Przeglądanie w celu otwarcia i udostępnienia pliku

Ctrl+Shift+

Obracanie strony w lewo podczas udostępniania pliku

Ctrl+Shift+>

Obracanie strony w prawo podczas udostępniania pliku

Ctrl+Shift+W

Dostosowywanie rozmiaru strony do przeglądarki podczas udostępniania

Ctrl+Shift+Y

Synchronizowanie wyświetlania udostępnionej strony, slajdu lub tablicy na wszystkich ekranach uczestników z własnym ekranem

Ctrl+W

Zamykanie udostępnionego pliku lub tablicy

Ctrl+Y

Wykonaj ponawianie ostatniej akcji

Ctrl+Z

Cofanie ostatniej akcji

Esc

Anulowanie akcji lub zamknięcie aktywnego okna, menu, panelu lub powiadomienia w trybie udostępniania na pełnym ekranie


 

Nie wszystkie okna dialogowe obsługują skrót Esc.

F1 ( F1 )

Dostęp do Pomocy szkoleniowej Cisco Webex

Strona w dół

Podczas udostępniania pliku przejdź do następnego slajdu

Strona w górę

Podczas udostępniania pliku wróć do poprzedniego slajdu


W panelu nagrywania NBR przyciski Pauza i Zatrzymanie nie mogą być obsługiwane przez klawiaturę i muszą być sterowane za pomocą myszy.

Praca z listą uczestników

Panel Uczestnicy udostępnia menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, które umożliwia działanie na uczestnika w zależności od roli w spotkaniu.

Jeśli jesteś gospodarzem lub prezenterem, możesz wykonywać czynności, takie jak uczynienie innej osoby prezentera lub wyciszenie mikrofonu innego uczestnika, jeśli jest zbyt głośny.

Jeśli nie jesteś gospodarzem lub prezenterem, możesz wykonywać czynności, takie jak proszenie o zostanie prezenterem lub wyciszanie własnego mikrofonu.

1

Naciśnij klawisz F6 na klawiaturze, aby przejść z obszaru zawartości do panelu Uczestnicy.

2

Użyj klawiszy W górę i W dół, aby przejść do odpowiedniego uczestnika.

3

Wybierz klawisze Shift+F10, aby otworzyć menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy określonego uczestnika.

4

Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby poruszać się między dostępnymi opcjami.

Kopiowanie tekstu z panelu czatu

Panel Czat udostępnia menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, które umożliwia kopiowanie tekstu z obszaru historii czatu.

1

Upewnij się, że znajdujesz się w poprawnej części okna Sesja, wykonując następujące czynności:

 • Naciśnij klawisz F6, aby przejść z obszaru zawartości do obszaru paneli okna Sesja.

 • Naciśnij klawisze Ctrl+Tab, aby poruszać się między panelami, aż znajdziesz się w panelu Czat.

 • Naciskaj klawisz Tab, aż znajdziesz się w obszarze historii czatu.

2

Koncentrując się na obszarze historii czatu, wybierz klawisze Shift+F10, aby otworzyć menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

3

Aby zaznaczyć część tekstu, przesuń kursor za pomocą klawiszy strzałek, a następnie użyj klawiszy Shift-[Strzałka], aby wyróżnić tekst.

Możesz też użyć klawiszy Ctrl+A, aby zaznaczyć cały tekst czatu.

Wprowadzanie tekstu w polu wprowadzania

Chcesz wprowadzić tekst w polu wprowadzania? Oto jak można odpowiedzieć na pytania w ankiecie.

1

Nawigowanie między pytaniami za pomocą klawisza Tab.

2

Przechodzenie między odpowiedziami za pomocą klawiszy Strzałka w górę i w dół.

3

Przesuń kursor, aby skupić się na obszarze wprowadzania tekstu i użyj klawisza Spacja lub Klawisz Enter, aby można było wpisać odpowiedź.

4

Wybierz enter lub esc, aby zakończyć edycję.

Dostęp do panelu sterowania sesją podczas udostępniania

Podczas udostępniania Panel sterowania sesją jest częściowo ukryty w górnej części ekranu:

1

Wprowadź klawisze Ctrl+Alt+Shift, aby wyświetlić panel.

Po wyświetlenie panelu początkowy fokus znajduje się na ikonie Uczestnicy.

2

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zmienianie fokusu za pomocą karty

 2. Aktywowanie funkcji za pomocą funkcji Enter

 3. Aby powrócić do obszaru udostępniania z Panelu Kontrole sesji, wybierz klawisze Alt+Tab, tak jak w dowolnej aplikacji systemu Windows, aby przełączać się między elementami:

  • Jeśli udostępniasz plik, wybierz piłkę Webex, aby powrócić do obszaru udostępniania.

  • Jeśli udostępniasz aplikację, wybierz aplikację, aby powrócić do fokusu.

  • Jeśli udostępniasz pulpit, wybierz aplikację, którą chcesz udostępnić.

  • Aby przełączyć się z Panelu sterowania sesjami do innego otwartego panelu, takiego jak lista uczestników, wprowadź klawisz F6.

Obsługa czytnika ekranu

Aplikacja Webex Training jest testowana do pracy z najnowszą wersją czytnika ekranu Freedom Scientific JAWS.

 • Wszystkie skróty klawiaturowe wymienione w sekcji Nawigacja klawiatury działają z czytnikami ekranu.

 • Czytniki ekranu nie mogą odczytywać zawartości z udostępnionych prezentacji, aplikacji udostępnionych i udostępnionych pulpitów.

Wsparcie niedowidzące

Cisco Webex Training ma ograniczone wsparcie dla funkcji ułatwień dostępu w słabym wzroku.

 • Aplikacja obsługuje schemat wysokiego kontrastu systemu operacyjnego Windows.

 • Aplikacja obsługuje funkcje powiększania systemu operacyjnego.