Sneltoetsen

Windows-gebruikers die speciale behoeften hebben of die veel powergebruikers zijn, kunnen in het sessievenster navigeren met sneltoetsen. Enkele van deze sneltoetsen behoren standaard tot de Windows-omgeving.

Druk op

Aan

F6

Schakelen tussen het inhoudgedeelte en het gedeelte met deelvensters

Ctrl+Tab

 • Schakelen tussen deelvensters

 • Schakelen tussen de tabbladen in het venster Uitnodigen en herinneren

 • Schakelen tussen de tabbladenSessie Snel starten sessiegegevens en gedeelde bestanden

Shift+F10

 • Rechtsklikmenu's gebruiken in het volgende:

  • Deelvenster Deelnemers

  • Deelvenster Chatten

  • Deelvenster Aantekeningen

  • Deelvenster Ondertiteling

  • Venster Bestandsoverdracht

  • Tabbladen Gedeeld bestand en Whiteboard

 • Werken met de deelnemerslijst

 • Tekst kopiëren uit het deelvenster Chatten

Tab

Schakelen tussen de elementen in een dialoogvenster of deelvenster, zoals knoppen, velden en selectievakjes

Pijl

Cyclus door meer acties in de:

 • Emoticons

 • Feedbackresultaten

 • Miniatuurweergave

Pijl naar linksen pijl naar rechts

 • Schakelen tussen de tabbladen in de opties voor trainingssessies dialoogvenster

 • Schakelen tussen de tabbladenSessie Snel starten sessiegegevens en gedeelde bestanden

 • Schakelen tussen de tabbladenEnquête vraag en antwoord enquête

Alt+F4

Een dialoogvenster sluiten

Spatiebalk

 • Een optievak in- of uitschakelen

 • Tekst invoeren in een invoervak

Naar binnen

De opdracht voor de actieve knop uitvoeren (doorgaans ter vervanging van een klik met de muis)

Ctrl+A

Tekst selecteren in het Chat-venster

Ctrl+Alt+Shift

De bedieningselementen voor de sessie tonen bij het delen van inhoud

Ctrl+Alt+Shift+H

Bij het delen verbergt u het venster van de Webex Training-sessie

Ctrl+plusteken (+)

Inzoomen bij het delen van inhoud

Ctrl+koppelstreeepje (-)

Uitzoomen bij het delen van inhoud

Ctrl+Alt+A

Een toepassing delen

Ctrl+Alt+D

Uw scherm delen

Ctrl+Alt+N

Een whiteboard delen

Ctrl+Alt+O

Een bestand of video delen

Ctrl+K

Privileges toewijzen aan deelnemers

Ctrl+M

Uw audio dempen of het dempen opheffen

Ctrl+O

Bladeren om een bestand te openen en te delen

Ctrl+Shift+

De pagina naar links draaien bij het delen van een bestand

Ctrl+Shift+>

De pagina naar rechts draaien bij het delen van een bestand

Ctrl+Shift+W

Pas de paginagrootte aan aan de viewer tijdens het delen

Ctrl+Shift+Y

Synchroniseer de weergave van een gedeelde pagina, dia of whiteboard op alle schermen van deelnemers met uw eigen scherm.

Ctrl+W

Een gedeeld bestand of whiteboard sluiten

Ctrl+Y

De laatste actie opnieuw uitvoeren

Ctrl+Z

De laatste actie ongedaan maken

Esc

Een actie annuleren of een actief venster, menu, deelvenster of melding in volledig-scherm delen sluiten


 

Niet alle dialoogvensters ondersteunen de Esc-snelkoppeling.

F1

Toegang tot Cisco Webex Training Help

Page Down

Wanneer u een bestand deelt, gaat u naar de volgende dia

Pagina omhoog

Als u een bestand deelt, gaat u terug naar de vorige dia


In het deelvenster NBR-opname kunnen de knoppen Pauze en Stop niet worden bedienen door het toetsenbord. De muis moet die knop bedienen.

Werken met de deelnemerslijst

Het deelvenster Deelnemers bevat een snelmenu. U kunt via dit menu reageren op andere deelnemers, afhankelijk van uw rol in de vergadering.

Als u de host of presentator bent, kunt u onder andere iemand anders aanwijzen als presentator of het geluid van de microfoon van andere deelnemers dempen als dat te hard staat.

Als u geen host of presentator bent, kunt u onder andere vragen om presentator te mogen worden en kunt u het geluid van uw eigen microfoon dempen.

1

Druk op F6 op uw toetsenbord om vanuit het inhoudgedeelte naar het deelvenster Deelnemers te navigeren.

2

Gebruik de pijl omhoog en pijl omlaag om naar de gewenste deelnemer te navigeren.

3

Druk op Shift+F10 om het rechtsklikmenu te openen voor een specifieke deelnemer.

4

Gebruik de pijl omhoog en pijl omlaag om tussen de beschikbare opties te navigeren.

Tekst kopiëren uit het deelvenster Chatten

Het chatvenster beschikt over een snelmenu waarmee u tekst kunt kopiëren uit de chatgeschiedenis.

1

Zorg ervoor dat u zich in het juiste gedeelte van het sessievenster bevindt door het volgende te doen:

 • Druk op F6 om van het gedeelte met inhoud naar het deelvenstergebied van het sessievenster te gaan.

 • Druk op Ctrl+Tab om tussen de deelvensters te navigeren totdat u zich in het deelvenster Chatten bevindt.

 • Druk op Tab totdat het gebied Chatgeschiedenis wordt weergegeven.

2

Selecteer in de chatgeschiedenis Shift+F10 om het snelmenu te openen.

3

Als u slechts een gedeelte van de tekst wilt selecteren, verplaatst u de cursor met de pijltjestoetsen en gebruikt u vervolgens Shift+[pijl] om tekst te markeren.

U kunt ook Ctrl+A gebruiken om alle chattekst te selecteren.

Tekst invoeren in een invoervak

Wilt u tekst invoeren in een invoervak? U kunt als volgt vragen beantwoorden in een enquête.

1

Navigeer tussen de vragen met de Tab-toets.

2

Ga van antwoord naar antwoord met de pijltjes Omhoog en Omlaag.

3

Verplaats de cursor naar het invoerveld en gebruik de Spatiebalk of Enter-toets om uw antwoord te typen.

4

Selecteer Enter of Esc om het bewerken te voltooien.

Toegang tot het deelvenster Bedieningselementen sessie tijdens delen

Tijdens het delen wordt het deelvenster Bedieningselementen sessie gedeeltelijk verborgen boven aan uw scherm.

1

Druk op Ctrl+Alt+Shift om het deelvenster weer te geven.

Nadat het deelvenster wordt weergegeven, ligt de focus aanvankelijk op het pictogram Deelnemers.

2

Ga als volgt te werk:

 1. Gebruik de toets Tab om de focus te wijzigen

 2. Druk op Enter om een functie te activeren

 3. Als u vanuit het deelvenster Bedieningselementen sessie wilt terugkeren naar het gedeelte voor het delen van gegevens, drukt u op de toetsen Alt+Tab, zoals in een willekeurige Windows-toepassing, om tussen de items te schakelen:

  • Als u een bestand deelt, selecteert u de Webex-bal om terug te keren naar het gebied voor delen.

  • Als u een toepassing deelt, selecteert u de toepassing om de focus te verschuiven naar de toepassing.

  • Als u uw bureaublad deelt, selecteert u de toepassing die u wilt delen.

  • Als u van het deelvenster Bedieningselementen sessie naar een ander geopend deelvenster wilt schakelen (zoals de lijst met deelnemers), drukt u op F6.

Ondersteuning voor schermlezers

De toepassing Webex Training wordt getest om te werken met de nieuwste versie van de JAWS-schermlezer voor vrije weten heid.

 • Alle sneltoetsen die worden weer gegeven in het gedeelte toetsenbord navigatie werken met scherm lezers.

 • Scherm lezers kunnen geen inhoud lezen van gedeelde presentaties, gedeelde toepassingen en gedeelde Bureau bladen.

Ondersteuning voor slechtzienden

Cisco Webex Training heeft beperkte ondersteuning voor toegankelijkheidsfuncties met slecht zienden.

 • De toepassing ondersteunt het schema voor hoog contrast van het Windows-besturings systeem.

 • De toepassing ondersteunt de zoom functionaliteit van het besturings systeem.

Toegankelijkheids standaarden en verbeteringen

Bekijk de Webex Meetings toegankelijkheidssjablonen voor vrijwillige product voor meer informatie over toegankelijkheids conform Webex Training.

Zie de verbeteringen aan de toegankelijkheid voor meer informatie over de toegankelijkheidsverbeteringen in Webex-Cisco Webex Meetings-suite services .