Prečice na tastaturi

Windows korisnici koji imaju posebne potrebe ili koji su korisnici napajanja mogu da se kreću po prozoru sesije pomoću tasterskih prečica. Neke od ovih prečica su standardne u Windows okruženju.

Pritisnite

Da biste

F6

Prebacivanje između oblasti sadržaja i oblasti panela

Tastere Ctrl+Tab

 • Prebacivanje između panela

 • Prebacivanje između kartica u prozoru "Pozivanje i podsećanje"

 • Prebacivanje između kartica "Brzipočetak", "Informacije osesiji" i deljenih datoteka

Shift+F10

 • Koristite menije desnim tasterom miša u:

  • Panel sa učesnicima

  • Panel za ćaskanje

  • Panel sa napomenama

  • Tabla sa pomoćima natpisa

  • Prozor "Prenos datoteka"

  • Kartice deljenih datoteka i bele table

 • Rad sa listom učesnika

 • Kopiranje teksta sa table za ćaskanje

Kartica

Prebacivanje između elemenata, kao što su dugmad, polja i polja za potvrdu, unutar dijaloga ili panela

Strelica nadole

Krećite se kroz više radnji u:

 • Emotikoni

 • Rezultati povratnih informacija

 • Prikaz sličica

Strelica nalevo i strelica nadesno

 • Prebacivanje sa jedne kartice na drugi u dijalogu "Opcije sesije obuke"

 • Prebacivanje između kartica "Brzipočetak", "Informacije osesiji" i deljenih datoteka

 • Prebacivanje između anketne i Q&A kartice

Alt+F4

Zatvaranje bilo kog dijaloga

Taster za razmak

 • Provera ili opozmaš izbor u polju za opciju

 • Unošenje teksta u okvir za unos

Unesi

Izvršavanje komande za aktivno dugme (obično zamenjuje klik mišem)

Tastere Ctrl+A

Biranje teksta sa table za ćaskanje

Ctrl+Alt+Shift

Prikazivanje kontrola sesije prilikom deljenja sadržaja

Ctrl+Alt+Shift+H

Kada delite, sakrijte prozor Webex obuke

Ctrl++

Uvećavanje prilikom deljenja sadržaja

Ctrl+-

Umanji prilikom deljenja sadržaja

Ctrl+Alt+A

Deli aplikaciju

Ctrl+Alt+D

Delite ekran

Ctrl+Alt+N

Podeli belu tablu

Ctrl+Alt+O

Deli datoteku ili video zapis

tastere Ctrl+K

Dodeli privilegije korisnicima

tastere Ctrl+M

Isključite ili ponovo uključite svoj zvuk

Tastere Ctrl+O

Pregledajte da biste otvorili i podelili datoteku

Ctrl+Shift+

Rotiranje stranice nalevo tokom deljenja datoteke

Ctrl+Shift+>

Rotiranje stranice udesno tokom deljenja datoteke

Ctrl+Shift+W

Podešavanje veličine stranice tako da odgovara prikazivaču tokom deljenja

Ctrl+Shift+Y

Sinhronizovanje prikaza deljene stranice, slajda ili bele table na svim ekranima učesnika sa sopstvenim ekranom

tastere Ctrl+W

Zatvori deljenu datoteku ili belu tablu

Ctrl+Y

Ponovi poslednju radnju

tastere Ctrl+Z

Opozivanje poslednje radnje

Esc

Otkazivanje radnje ili zatvaranje aktivnog prozora, menija, panela ili obaveštenja u režimu deljenja preko celog ekrana


 

Ne podržavaju svi dijalozi prečicu tastera Esc.

F1

Pomoć za obuku za Access Cisco Webex

Stranica nadole

Kada delite datoteku, preći na sledeći slajd

Stranica na gore

Kada delite datoteku, vratite se na prethodni slajd


Na NBR tabli za snimanje dugmadi "Pauziraj" i "Zaustavi" tastatura ne može da upravlja i mora da je kontroliše miš.

Rad sa listom učesnika

Panel učesnika obezbeđuje meni desnim tasterom miša koji vam omogućava da delujete na učesnika u zavisnosti od vaše uloge na sastanku.

Ako ste domaćin ili prezenter, možete da izvršite radnje kao što su pravljenje nekog drugog prezentatora ili privremeno prigušivanje mikrofona drugog učesnika ako je previše gnusan.

Ako niste domaćin ili prezenter, možete da izvršite radnje kao što su traženje da postanete prezenter ili prigušivanje sopstvenog mikrofona.

1

Pritisnite taster F6 na tastaturi da biste se kretali od oblasti sadržaja do table učesnika.

2

Koristite tastere"Gore" i "Nadole" da biste se kretali do odgovarajućeg učesnika.

3

Izaberite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili meni desnim tasterom miša na određenog učesnika.

4

Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali između dostupnih opcija.

Kopiranje teksta sa table za ćaskanje

Tabla za ćaskanje obezbeđuje meni desnim tasterom miša koji vam omogućava da kopirate tekst iz oblasti istorije ćaskanja.

1

Uverite se da se u ispravnom delu prozora Sesije možete uveriti da ste u ispravnom delu prozora Sesije tako što ćete uraditi sledeće:

 • Pritisnite taster F6 da biste se premestili iz oblasti sadržaja u oblast panela prozora "Sesija".

 • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Tab da biste se kretali između panela dok se ne nađu na tabli za ćaskanje.

 • Pritisnite taster Tab dok se ne naрete u oblasti istorije ćaskanja.

2

Sa fokusom na oblast istorije ćaskanja, izaberite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili meni desnim tasterom miša.

3

Da biste izabrali deo teksta, pomerite kursor pomoću tastera sa strelicama, a zatim upotrebite shift-[Strelicu] da biste istakli tekst.

Druga mogućnost je da koristite kombinaciju tastera Ctrl+A da biste izabrali sav tekst za ćaskanje.

Unošenje teksta u okvir za unos

Želite li da unesete tekst u okvir za unos? Evo kako biste odgovorili na pitanja u anketi.

1

Krećite se između pitanja pomoću tastera Tab.

2

Premeštanje između odgovora pomoću tastera strelicanagore i nadole.

3

Pomerite kursor da biste se fokusirali na oblast unosa teksta i koristite razmaknicu ili taster Enter da biste mogli da upišete odgovor.

4

Kliknite na dugme"Enter" ili "Esc" da biste završili uređivanje.

Pristup tabli za kontrole sesije tokom deljenja

Tokom deljenja tabla za kontrole sesije je delimično skrivena na vrhu ekrana:

1

Unesite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Shift da biste prikazali tablu.

Nakon prikazivanja table, početni fokus je na ikoni "Učesnici".

2

Uradite sledeće:

 1. Korišćenje kartice za promenu fokusa

 2. Korišćenje funkcije Enter za aktiviranje funkcije

 3. Da biste se vratili u oblast deljenja sa kontrolne table sesije, izaberite tastere Alt+Tab kao što biste to uradili u bilo kojoj Windows aplikaciji da biste se prebacili sa jedne stavke na drugu:

  • Ako delite datoteku, izaberite Webex lopticu da biste se vratili u oblast deljenja.

  • Ako delite aplikaciju, izaberite aplikaciju da biste vratili fokus na nje.

  • Ako delite radnu površinu, izaberite aplikaciju koju želite da delite.

  • Da biste se prebacili sa table za kontrole sesije na drugu otvorenu tablu, kao što je lista učesnika, unesite F6.

Podrška za čitač ekrana

Webex Training aplikacija se testira da bi radila sa najnovijom verzijom čitača ekrana Freedom Scientific JAWS.

 • Sve tasterske prečice navedene u odeljku Navigacija na tastaturi funkcionišu sa čitačima ekrana.

 • Čitači ekrana ne mogu da čitaju sadržaj iz deljenih prezentacija, deljenih aplikacija i deljenih radnih površina.

Podrška za nisku viziju

Cisco Webex Training ima ograničenu podršku za funkcije pristupačnosti slabog vida.

 • Aplikacija podržava šemu visokog kontrasta Windows OS-a.

 • Aplikacija podržava funkcionalnost zumiranja operativnog sistema.