Tangentbordsgenvägar

Windows-användare med särskilda behov eller som är Power-användare kan navigera i mötesfönstret med tangentbordsgenvägar. Vissa av dessa genvägar är standard för Windows.

Tryck på

Till

F6

Växla mellan innehålls- och panelområdet

Ctrl+Tabb

 • Växla mellan paneler

 • Växla mellan flikarna i fönstret Bjud in och påminn

 • Växla mellan flikarna Snabbstart, Sessionsinfo och delade filer

Shift+F10

 • Använd högerklicksmenyer i:

  • Mötesdeltagarpanel

  • Panel Chatt

  • Panel Anteckningar

  • Dold text-panelen

  • Filöverföring-fönstret

  • Flikarna Delad fil och Whiteboard

 • Arbeta med mötesdeltagarlistan

 • Kopiera text från Chattpanelen

Tabb

Växla mellan element, t.ex. knappar, fält och kryssrutor, i en dialogruta eller en panel

Nedpil

Växla genom fler åtgärder i:

 • Uttryckssymboler

 • Feedbackresultat

 • Miniatyrbildsvy

Vänsterpil och högerpil

 • Växla mellan flikarna under Alternativ för utbildningsmöte dialogruta

 • Växla mellan flikarna Snabbstart, Sessionsinfo och delade filer

 • Växla mellan flikarnaOmröstningar Frågor och svar omröstningar

Alt+F4

Stänga all dialogrutor

Mellanslag

 • Markera eller avmarkera en alternativruta

 • Ange text i en inmatningsruta

Delta

Verkställa kommandot för den aktiva knappen (ersätter vanligtvis ett musklick)

Ctrl+A

Välj text från chattpanelen

Ctrl+Alt+Shift

Visa sessionskontrollerna vid delning av innehåll

Ctrl+Alt+Shift+H

Dölj fönstret Webex Training-möte under delning

Ctrl++

Zooma in när du delar innehåll

Ctrl+-

Zooma ut när du delar innehåll

Ctrl+Alt+A

Dela ett program

Ctrl+Alt+D

Dela din skärm

Ctrl+Alt+N

Dela en whiteboard

Ctrl+Alt+O

Dela en fil eller video

Ctrl+K

Tilldela privilegier till mötesdeltagare

Ctrl+M

Inaktivera eller aktivera ljudet

Ctrl+O

Bläddra till, öppna och dela en fil

Ctrl+Shift+

Rotera sidan åt vänster medan du delar en fil

Ctrl+Shift+>

Rotera sidan till höger medan du delar en fil

Ctrl+Shift+W

Justera sidans storlek så att den passar i visaren under delning

Ctrl+Shift+Y

Synkronisera visningen av en delad sida, bild eller whiteboard på alla deltagarnas skärmar med din egen skärm

Ctrl+W

Stänga en delad fil eller whiteboard

Ctrl+Y

Göra om senaste åtgärden

Ctrl+Z

Ångra senaste åtgärden

Esc

Avbryta en åtgärd eller stänga ett aktivt fönster, meny, panel eller avisering i skärmdelning läge


 

Alla dialogrutor har inte stöd för Esc-genvägen.

F1

Öppna Cisco Webex Training hjälpen

Sida ner

Gå vidare till nästa bild när du delar en fil

Sida upp

Återgå till föregående bild när du delar en fil


I NBR-inspelningspanelen kan inte knapparna Paus och Stopp styras av tangentbordet utan styras av musen.

Arbeta med mötesdeltagarlistan

Mötesdeltagarpanelen har en högerklicksmeny som tillåter dig agera på en mötesdeltagare beroende på din roll i mötet.

Om du är värd eller presentatör kan du t.ex. göra någon till presentatör eller stänga av en mötesdeltagares mikrofon om den orsakar störningar.

Om du inte är värd eller presentatör kan du utföra åtgärder som att begära att få bli presentatör eller slå av ljudet på din egen mikrofon.

1

Tryck på F6 på ditt tangentbord för att navigera från innehållsområdet till panelen Mötesdeltagare.

2

Använd tangenterna Upp och Ner för att navigera till den lämpliga mötesdeltagaren.

3

Välj Shift+F10 om du vill öppna högerklicksmenyn för en viss mötesdeltagare.

4

Använd piltangenterna Upp och Ner för att navigera mellan de tillgängliga alternativen.

Kopiera text från Chattpanelen

Chatpanelen har en högerklicksmeny som tillåter dig att kopiera text från chatthistoriken.

1

Se till att du befinner dig i den korrekta delen av Sessionsfönstret genom att göra följande:

 • Tryck på F6 för att gå från Sessionsfönstrets innehållsområdet till dess panelområde.

 • Tryck på Ctrl+Tabb för att navigera mellan panelerna tills du når Chatpanelen.

 • Tryck på Tabb tills du är i chatthistoriken.

2

Med fokus på chatthistoriken, välj Shift+F10 för att öppna högerklicksmenyn.

3

För att markera en del av texten flyttar du markören med piltangenterna och använder sedan Shift-[Piltangent] för att markera texten.

Alternativt kan du använda Ctrl+A för att markera all chattext.

Ange text i en inmatningsruta

Vill du skriva in text i en inmatningsruta? Så här besvarar du frågor i en omröstning.

1

Navigera mellan frågorna med Tabb-tangenten.

2

Flytta mellan svaren genom att använda uppåt- och nedåtpilen.

3

Flytta markören så att den fokuserar på textinmatningsområdet och använd blanksteg eller retur-tangenten så att du kan skriva in ditt svar.

4

Välj Retur eller Esc för att slutföra redigeringen.

Gå till Sessionskontrollpanelen under delning

Under delningen är Sessionskontrollpanelen delvis gömd överst på din skärm:

1

Tryck Ctrl+Alt+Shift för att visa panelen.

När panelen visas ligger initialfokus på ikonen Mötesdeltagare.

2

Gör följande:

 1. Tryck på Tabb för att ändra fokus

 2. Tryck på Retur för att aktivera en funktion

 3. För att återgå till delningsområdet från Sessionskontrollpanelen trycker du på tangentbordskombinationen Alt+Tabb, som du skulle göra för alla andra Windows-program för att byta mellan objekten:

  • Om du delar en fil väljer du Webex-bollen för att återgå till delningsområdet.

  • Om du delar ett program trycker du på programmet för att åter fokusera på det.

  • Om du delar ditt skrivbord väljer du vilket program du vill dela.

  • För att växla mellan Sessionskontrollpanelen och en annan öppen panel, som mötesdeltagarlistan, trycker du på F6.

Stöd för skärmläsare

Webex Training-programmet testas för att fungera med den senaste versionen av skärm läsaren för det vetenskapliga JAWS-programmet friheten.

 • Alla kortkommandon som finns angivna i avsnittet tangent bords navigering fungerar med skärm läsare.

 • Skärm läsare kan inte läsa innehåll från delade presentationer, delade program och delade skriv bord.

Stöd för människor med synnedsättning

Cisco Webex Training har begränsat stöd för tillgänglighets funktioner för personer med nedsatt syn.

 • Programmet har stöd för hög kontrast schema för Windows OS.

 • Programmet har stöd för zoomnings funktionerna i operativ systemet.