Cisco Webex-rumnavigatoren til vægmontering kan konfigureres som en rumbestillingsenhed. Den viser status for rumtilgængelighed, og brugere kan bestille improviserede møder eller se rumkalenderen.


Rum, der er tilgængeligt med grønt lys

Rumbestillingsenheden har en farvet lysstribe, der viser rummets status på afstand.

  • Grøn – tilgængelig

  • Rød – i brug

  • Gul – mødet starter snart (ti minutter før starten af et nyt møde)

Tryk på knappen Rumkalender for at se de kommende møder.


Rumkalender

Hvis rummet er tilgængeligt, kan du bestille det ved at trykke på knappen Bestil nu.


Bestillingspanel

Lokalet kan bestilles fra det aktuelle tid og indtil midnat på samme dag, så længe rummet er ledigt. Mindste mødetid er 10 minutter.

Tryk på tidsintervallet for at bestille rummet i 15 minutter eller mere. Tryk derefter på Bestil.

Rumplanlægningsfunktionen viser mødedetaljerne, og farven på LED'en skifter til rød.


Rum i brug

Når du foretager en bestilling, kan det nye møde ses i møderummets kalender, men det vises ikke i din personlige kalender.