Den Cisco Webex Room Navigator för väggkonsolen kan konfigureras som en rums bokningsenhet. Den visar rummets tillgänglighetsstatus och användare kan boka oförm?tna möten eller se rumskalendern.


tillgängligt rum med grönt ljus

Rums bokningsenheten har en färgfärgad ljusremsa som ger en indikation på rummets status på ett avstånd.

  • Grön – tillgänglig

  • Röd – används

  • Gul – mötet börjar snart (10 minuter före starten av ett nytt möte)

Knacka på knappen Rumskalender för att se kommande möten.


Rumskalender

Om rummet är tillgängligt kan du boka rummet genom att trycka på knappen Boka nu.


Bokningspanel

Rummet kan bokas från nuvarande tid upp till midnatt på samma dag, så länge rummet är tillgängligt. Den lägsta mötestiden är 10 minuter.

Knacka på tidsluckan för att boka rummet i 15 minuter eller mer. Tryck sedan på Boka .

Rumsschemaläggaren visar mötesdetaljerna och färgen på LED-lampa ändras till röd.


Rum som används

När du gör en bokning visas det nya mötet i mötesrum-kalendern, men det visas inte i din personliga kalender.