Cisco Webex Room Navigator pro montáž na stěnu lze nakonfigurovat jako zařízení pro rezervaci místnosti. Zobrazuje stav dostupnosti místnosti a uživatelé si mohou rezervovat improvizované schůzky nebo zobrazit kalendář místnosti.


Pokoj je k dispozici se zeleným světlem

Rezervační zařízení má barevný světelný proužek, který poskytuje indikaci stavu pokoje z dálky.

  • Zelená - k dispozici

  • Červená - v provozu

  • Žlutá - schůzka začíná brzy (10 minut před začátkem nové schůzky)

Klepnutím na tlačítko Kalendář místnosti zobrazíte nadcházející schůzky.


Pokojový kalendář

Pokud je pokoj k dispozici, rezervujte si ho klepnutím na tlačítko Rezervovat .


Rezervační panel

Pokoj lze rezervovat od současné doby až do půlnoci téhož dne, pokud je pokoj k dispozici. Minimální doba schůzky je 10 minut.

Klepnutím na časový úsek si můžete rezervovat pokoj na 15 minut nebo déle. Poté klepněte na Rezervovat .

Plánovač místnosti zobrazí podrobnosti o schůzce a barva LED se změní na červenou.


Používaný pokoj

Při rezervaci se nová schůzka zobrazí v kalendáři zasedací místnosti, ale nezobrazí se ve vašem osobním kalendáři.