Навигаторът на Cisco Webex стая за монтаж на стена може да бъде конфигуриран като устройство за резервация на стая. Той показва състоянието на наличността на стаята и потребителите могат да резервират импровизирани срещи или да видят календара на стаята.


Стая на разположение със зелена светлина

Устройството за резервация на стая има цветна светлинна лента, за да даде индикация за състоянието на стаята от разстояние.

  • Зелен - на разположение

  • Червено - в употреба

  • Жълто - среща, започваща скоро (10 минути преди началото на нова среща)

Докоснете бутона Календар на стаята, за да видите предстоящите срещи.


Календар на стаята

Ако стаята е налична, резервирате стаята, като докоснете бутона Книга сега .


Резервационен панел

Стаята може да бъде резервирана от настоящето до полунощ на същия ден, стига стаята да е на разположение. Минималното време за срещи е 10 минути.

Докоснете слота за време, за да резервирате стаята за 15 минути или повече. След това докоснете книгата !

Графикът на стаята ще покаже подробностите за събранието и цветът на светодиода ще се промени на червено.


Стая в употреба

Когато направите резервация, новата среща става видима в календара на заседателната зала, но не се появява в личния ви календар.