Typer af brugerkonto

Der findes nogle få typer brugerkonti, og hver type tillader brugerne at gøre forskellige ting:

Type af brugerkonto

Beskrivelse

Vært

Tillader brugere at være vært for Webex-sessioner.

Webstedsadministrator

Tillader brugere at være vært møder og bruge Webstedsadministration.

Delvis webstedsadministration

  • Kun visning – Tillader brugerne at se, men ikke ændre, oplysninger i webstedsadministration.

  • Brugeradministration – Tillader brugere at udføre administrative aktiviteter, der begrænser sig til kun at tilføje, redigere eller fjerne brugere.

Kun mødedeltager

Tillader brugere at logge ind på dit Webex for at deltage i møder, opretholde en personlig profil og se listen over møder.

Bemærk: Mødedeltagere behøver ikke mødedeltagerkonti for at deltage i Webex-sessioner, medmindre værten kræver, at de har en konto.

Hvis din Webex-kontrakt indeholder valgmuligheden samtidig licens, kan du tilføje ethvert antal brugerkonti. Din kontrakt begrænser antallet af brugere, som kan være vært for eller deltage i sessioner samtidigt. Hvis du har spørgsmål til samtidige licenser, skal du kontakte din Webex-kontoadministrator.

Hvis din organisation har aktiveret valgmuligheden konto tilmelding, kan brugere anmode om nye konti ved at udfylde en formular til konto tilmeldning på din Webex-tjenesteydelses websted.

Hvis du aktiverer funktionen, kan brugerne anmode om konti fra dit Webex-websted.

Du kan også tilføje individuelle eller flere brugerkonti fra webstedsadministrationen.

Tillad brugere at anmode om konti fra webstedet

Brug denne procedure til at få vist en kontotilmeldingsformular på dit websted, så brugerne kan anmode om deltagerkonti. Du kan vælge valgmuligheder til at:

  • Kræve webstedsadministrators godkendelse for alle kontoanmodninger (alle anmodninger placeres i en kø, som du kan acceptere eller afvise).

  • Accepter eller afvis automatisk tilmeldingsanmodninger fra visse internetdomæner.

1

Log ind på Webex webstedsadministration, og gå til Konfiguration > Almindelige webstedsindstillinger > Valgmuligheder .

2

Rul ned til Indstillinger for serviceanmodning, og vælg Tillad brugere at anmode om yderligere tjenesteydelser.

3

Hvis du vil have alle anmodninger godkendt automatisk, skal du vælge Godkend automatisk alle værtskontoanmodninger.

4

For at få anmodninger placeret i en kø til godkendelse skal du vælge Webstedsadministration godkender værtskontoanmodninger manuelt.

5

Kræv for kontotilmelding vælg hver type oplysninger, som brugerne skal give opgive for at indsende kontotilmeldingsformularen.

6

Vælg Opdater.

Accepter eller afvis kontoanmodninger

Hvis din organisations Webex-tjenesteydelses websted indeholder funktionen konto tilmeldning, kan du bruge denne procedure til at acceptere eller afvise kontoanmodninger.

Når brugere anmoder om nye konti, kan det tage op til to dage, før brugeren får adgang til dit websted. Hvis brugeren skal have adgang umiddelbart efter, du accepterer tilmeldingsanmodningen, kan du redigere brugerens konto, angive en adgangskode og give den til den nye bruger.

1

Log på Webex-webstedsadministration og vælg Webstedsoplysninger.

2

På siden Oplysninger om websted skal du vælge anmodningslinket for den nye værtskonto eller anmodningslinket for den nye deltagerkonto.

Disse links vises kun, hvis en eller flere brugere har anmodet om en konto (vært eller mødedeltager) på dit websted.

3

Hvis du vil acceptere en eller flere tilmeldingsanmodninger, skal du markere afkrydsningsfeltet for hver tilmeldingsanmodning, som du vil acceptere, og derefter vælge Accepter.

4

Hvis du vil afvise en eller flere tilmeldingsanmodninger, skal du markere afkrydsningsfeltet for hver tilmeldingsanmodning, som du vil afvise, og derefter vælge Afvis.

Webstedsadministration sender en e-mailmeddelelse til den person, der har anmodet en konto, hvilket indikerer, om anmodningen blev accepteret eller afvist.

Tilføj en ny brugerkonto

1

Log ind på Webex-webstedsadministration, og gå til Brugere > Tilføj bruger .

2

På siden Tilføj bruger skal du vælge den kontotype, du vil oprette.

3

I afsnittet Kontooplysninger skal du indtaste brugerens navn og e-mailoplysninger.

Hvis brugeren typisk bruger et navn, der afviger fra firmaets adressebog, kan du indtaste deres foretrukne navn i feltet Vist navn. Det viste navn vises på listen Mødedeltagere. Hvis feltet Vist navn er tomt, vises brugerens fornavn + efternavn som standard i listen.


 

Tegnene "(" og ")" vises ikke som en del af deltagerens navn, hvis disse tegn er inkluderet i feltet Vist navn.

4

Opret en adgangskode, der er i overensstemmelse med alle indstillinger for adgangskodekriterier for webstedet, og indtast den.

5

Vælg et standardsprog og tidszone for brugeren.

6

Vælg de privilegier, du vil aktivere for brugeren.

7

I afsnittet Kontaktoplysninger skal du indtaste numre til kontor, mobiltelefon og alternativ telefon, og adresseoplysninger.

  • Markér afkrydsningsfeltet Tilbagekald for at aktivere tilbagekald på hvert telefonnummer.

  • Vælg Opkaldsbekræftelse for at kræve opkaldsbekræftelse for mødedeltagere.

8

I afsnittet Videosystemer tilføjes et videosystemnavn og en videoadresse, hvis du bruger et videosystem.

9

Vælg Tilføj.

Redigere en enkelt brugerkonto

Følg alle vejledninger, der blev leveret til din implementering.

1

Log ind på Webex webstedsadministration og gå til Brugere, > Rediger bruger.

2

Brug søgefunktionerne, til at finde brugerkontoen.

Du kan også vælge at se visse kontotyper, såsom WebACD agent-konti, for at finde brugeren.

3

(Valgfri) Hvis du vil aktivere eller deaktivere en brugerkonto, skal du markere eller fjerne markeringen af Aktiv ved siden af kontoen, og derefter vælge Indsend.

4

(Valgfri) Hvis du vil ændre de mødetyper en bruger kan afholde, skal du markere eller fjerne markeringen af felterne ved siden af kontoen i kolonnen Sessionstype, og vælg derefter Indsend.

5

Hvis du vil redigere detaljer for brugerkonto, skal du vælge kontonavnet.

6

På siden Rediger bruger, ændre kontooplysninger eller indstillinger, vælg derefter Opdater.

Aktiver og deaktiver brugerkonti

Du kan deaktivere brugerkonti midlertidigt, og kan genaktivere dem når som helst. Mens kontoen er deaktiveret, kan brugeren ikke afholde Webex-sessioner som vært. Desuden kan en deaktiveret værts session ikke startes.

Du kan ikke fjerne en brugerkonto fra din Webex-tjenesteydelses websted ved hjælp af webstedsadministration. Du kan dog ændre oplysninger om kontoen, herunder brugernavn og adgangskode, og tildele den til en anden bruger.

1

Log ind på Webex for webstedsadministration gå til Brugere > Rediger bruger .

2

Find brugerkontoen.

3

Hvis du vil aktivere eller deaktivere en brugerkonto, skal du markere eller fjerne markeringen af Aktiv ved siden af kontoen, og derefter vælge Indsend.

4

Vælg Indsend.

Accepter eller afvis adgangskodeanmodninger

Hvis brugere glemmer deres adgangskoder, og du aktiverede valgmuligheden Login assistance, kan de anmode om adgangskoder fra login-siden. Brug denne procedure til at acceptere eller afvise adgangskodeanmodninger.

1

For at logge på Webex-webstedsadministration skal du gå til Webstedsoplysninger.

2

På siden Oplysninger om websted skal du vælge linket Nye adgangskodeanmodninger.

Dette link vises kun, hvis en eller flere brugere har anmodet om deres adgangskoder.

3

Marker afkrydsningsfeltet ved siden af ​​anmodningen, og vælg derefter Accepter eller Afvis.


 
Hvis du vil se detaljerede oplysninger om en bruger, der anmoder om en adgangskode, skal du vælge brugernavnet.
For hver adgangskodeanmodning sender webstedsadministrationen en e-mailmeddelelse til den person, der har anmodet om adgangskoden, hvilket indikerer, at anmodningsstatus.