Rodzaje kont użytkowników

Istnieje kilka typów kont użytkowników, a każde z nich pozwala użytkownikom robić różne rzeczy:

Typ konta użytkownika

Opis

Prowadzący

Pozwala użytkownikom hostować Webex sesje.

Administrator witryny

Umożliwia użytkownikom hostowanie sesji i korzystanie z Administracji witryny.

Administrator witryny częściowej

  • Tylko wyświetlanie — umożliwia użytkownikom wyświetlanie, ale nie zmienianie informacji w Administracji witryny.

  • Zarządzanie użytkownikami — umożliwia użytkownikom wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących tylko dodawania, edytowania lub usuwania użytkowników.

Tylko uczestnik

Umożliwia użytkownikom logowanie się do Twojego Webex do uczestnictwa w spotkaniach, utrzymywania osobistego profilu i przeglądania listy spotkań.

Uwaga: Uczestnicy nie potrzebują kont uczestników, aby wziąć udział Webex sesje, chyba że host wymaga posiadania konta.

Jeżeli twój Webex Umowa zapewnia opcję licencji równoczesnej, można dodać dowolną liczbę kont użytkowników. Twoja umowa ogranicza liczbę użytkowników, którzy mogą jednocześnie obsługiwać lub uczestniczyć w sesjach. Jeśli masz pytania dotyczące licencji równoczesnych, skontaktuj się ze swoim Webex menadżer konta.

Jeśli Twoja organizacja włączyła opcję rejestracji konta, użytkownicy mogą poprosić o nowe konta, wypełniając formularz rejestracji konta na Twoim Webex serwis.

Jeśli włączysz tę funkcję, użytkownicy będą mogli prosić o konta z Twojego Webex Strona.

Możesz także dodać pojedyncze lub wiele kont użytkowników z Administracji witryny.

Zezwalaj użytkownikom na żądania kont z Witryny

Użyj tej procedury, aby wyświetlić formularz rejestracji konta w swojej witrynie, aby użytkownicy mogli poprosić o konta uczestników. Możesz wybrać opcje, aby:

  • Wymagaj zgody administratora witryny na wszystkie prośby o konto (wszystkie prośby są umieszczane w kolejce do zaakceptowania lub odrzucenia).

  • Automatycznie akceptuj lub odrzucaj prośby o rejestrację z niektórych domen internetowych.

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Opcje.

2

Przewiń w dół do Ustawienia zgłoszenia serwisowegoi wybierz Zezwalaj użytkownikom na żądanie dodatkowych usług.

3

Jeśli chcesz, aby wszystkie żądania były automatycznie zatwierdzane, wybierz Automatycznie zatwierdzaj wszystkie prośby o konto hosta.

4

Aby wnioski zostały umieszczone w kolejce do zatwierdzenia, wybierz Administrator witryny ręcznie zatwierdzi żądania konta hosta.

5

Na Wymagaj rejestracji konta, wybierz każdy typ informacji, które użytkownicy muszą podać, aby przesłać formularz rejestracji konta.

6

Wybierz Aktualizuj.

Zaakceptuj lub odrzuć prośby o konto

Jeśli Twoja organizacja jest Webex serwis zawiera funkcję rejestracji konta, skorzystaj z tej procedury, aby zaakceptować lub odrzucić prośby o konto.

Gdy użytkownicy proszą o nowe konta, może minąć do dwóch dni, zanim użytkownik uzyska dostęp do Twojej witryny. Jeśli użytkownik potrzebuje dostępu natychmiast po zaakceptowaniu prośby o rejestrację, edytuj konto użytkownika, określ hasło i przekaż je nowemu użytkownikowi.

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do Informacje o stronie.

2

Na Informacje o stronie stronie, wybierz link do prośby o nowe konto hosta lub link do prośby o nowe konto uczestnika.

Te linki pojawiają się tylko wtedy, gdy jeden lub więcej użytkowników poprosiło o konto (hosta lub uczestnika) w Twojej witrynie.

3

Aby zaakceptować jedno lub więcej żądań rejestracji, zaznacz pole wyboru przy każdym żądaniu rejestracji, które chcesz zaakceptować, a następnie wybierz Zaakceptować.

4

Aby odrzucić jedno lub więcej próśb o rejestrację, zaznacz pole wyboru przy każdym żądaniu rejestracji, które chcesz odrzucić, a następnie wybierz Odrzucić.

Administracja witryny wysyła wiadomość e-mail do osoby, która poprosiła o konto, wskazując, czy wniosek został zaakceptowany lub odrzucony.

Dodaj konto użytkownika

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do Użytkownicy > Dodaj użytkownika.

2

Na Dodaj użytkownika wybierz typ konta, które chcesz utworzyć.

3

w informacje o koncie sekcji wprowadź nazwę użytkownika i informacje o adresie e-mail.

Jeśli użytkownik zazwyczaj używa nazwy, która różni się od nazwy katalogu firmowego, możesz wpisać jego preferowaną nazwę w polu Wyświetlana nazwa pole. ten Wyświetlana nazwa pojawia się na liście uczestników spotkania. Jeśli Wyświetlana nazwa pole jest puste, użytkownika Imię + Nazwisko domyślnie pojawiają się na liście.


 

Znaki „(„ i „)” nie będą wyświetlane jako część nazwy uczestnika, jeśli te znaki są zawarte w Wyświetlana nazwa pole.

4

Utwórz hasło zgodne z dowolnymi ustawieniami kryteriów haseł dla witryny i wprowadź je.

5

Wybierz domyślny język i strefę czasową dla użytkownika.

6

Wybierz uprawnienia, które chcesz nadać użytkownikowi.

7

w Informacje kontaktowe wprowadź numer telefonu biurowego, komórkowego i alternatywnego oraz informacje adresowe.

  • Sprawdź Oddzwonić pole wyboru, aby umożliwić oddzwonienie do każdego numeru telefonu.

  • Wybierz Uwierzytelnianie połączeń wymagać uwierzytelniania połączeń przychodzących dla uczestników.

8

W sekcji Systemy wideo dodaj a Nazwa systemu wideo oraz Adres wideo jeśli używasz systemu wideo.

9

Wybierz Dodać.

Edytuj jedno konto użytkownika

Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami, które zostały dostarczone dla Twojej implementacji.

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do Użytkownicy > Edytuj użytkownika.

2

Użyj funkcji wyszukiwania, aby zlokalizować konto użytkownika.

Możesz także wybrać wyświetlanie niektórych typów kont, takich jak konta agentów WebACD, aby znaleźć użytkownika.

3

(Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć konto użytkownika, zaznacz lub odznacz Aktywny obok konta, a następnie wybierz Składać.

4

(Opcjonalnie) Aby zmienić typy spotkań, które użytkownik może organizować, zaznacz lub odznacz pola obok konta w Typ sesji kolumnę, a następnie wybierz Składać.

5

Aby edytować szczegóły konta użytkownika, wybierz nazwę konta.

6

Na Edytuj użytkownika strony, zmień informacje o koncie lub ustawienia, a następnie wybierz Aktualizacja.

Włącz i wyłącz konta użytkowników

Możesz tymczasowo wyłączyć konta użytkowników i w dowolnym momencie je ponownie aktywować. Gdy konto jest wyłączone, użytkownik nie może hostować Webex sesje. Ponadto nie można uruchomić sesji wyłączonego hosta.

Nie możesz usunąć konta użytkownika ze swojego Webex serwis za pomocą Administracji witryny. Możesz jednak zmienić informacje o koncie, w tym nazwę użytkownika i hasło, i przypisać je innemu użytkownikowi.

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex przejdź do Użytkownicy > Edytuj użytkownika .

2

Znajdź konto użytkownika.

3

Aby włączyć lub wyłączyć konto użytkownika, zaznacz lub odznacz Aktywny obok konta, a następnie wybierz Składać.

4

Wybierz przycisk Przekaż.

Zaakceptuj lub odrzuć prośby o hasło

Jeśli użytkownicy zapomną swoje hasła i włączysz opcję pomocy w logowaniu, mogą zażądać ich na stronie logowania. Użyj tej procedury, aby zaakceptować lub odrzucić prośby o hasło.

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex przejdź do Informacje o stronie.

2

Na Informacje o stronie stronę, wybierz Nowe prośby o hasło połączyć.

Ten link pojawia się tylko wtedy, gdy co najmniej jeden użytkownik zażądał hasła.

3

Zaznacz pole obok prośby, a następnie wybierz Zaakceptować lub Odrzucić.


 
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o użytkowniku żądającym hasła, wybierz nazwę użytkownika.
Dla każdego żądania hasła Administracja Witryny wysyła wiadomość e-mail do osoby, która zażądała hasła, wskazując, że stan żądania.